jemelik

jemelik


Nolčova křížovkářská maturitaMilí přátelé, konec léta vám zpestříme 4. kolem letošní soutěže, jehož řešení zašlete nejpozději do 24. září 2003 na adresu: Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Kotlanova 3a, 628 00 Brno.

Změny v použitých pramenechPro toto a další kola letošního ročníku soutěže v zadání soutěže v kapitole II. Použité prameny v odstavci 2. ze seznamu doporučených pramenů se vypouští IES a doplňuje se Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření, v odstavci 3. z ostatních pramenů se vypouštějí Kopečný: Průvodce našimi jmény (Academia 1974) a Malý Ottův slovník naučný a doplňují se Kůrka, Pfleger: Jedovatí živočichové (Academia 1984) a Ottův slovník naučný, dosud vyšlé díly a dodatky (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003) a v odstavci 4. z ostatních cizojazyčných pramenů se vypouští Oliva a kol.: Polsko-český slovník, díl I – II (Academia 1999) a doplňuje se Kraft – Malovec: Slovník esperantsko-český (KAVA-PECH 1995).KANÁRSKÉ OSTROVY

4. DÍLDodnes není jasné, odkud Kanárské ostrovy dostaly své jméno. Z antické literatury je známe jako Šťastné ostrovy, přičemž původní jméno ostrova, který je dnes znám jako (1) a kterému se v tomto dílu soutěže budeme věnovat, údajně odvodil Plinius starší (23 – 79 našeho letopočtu) od množství velkých psů (canis = pes), kteří na ostrově žili. O tom však nikdy nebyly nalezeny žádné důkazy. Možné také je, že Plinius použil toto jméno proto, že Ostrovy šťastných tvořily poslední západní výspu v té době známého světa, za níž už byla jen říše mrtvých. A do říše mrtvých doprovázeli lidi podle legend psi – odtud tedy ono jméno.(1) má téměř kruhový tvar a rozlohou je po Tenerife a Fuerteventuře třetím největším ostrovem souostroví, uprostřed něhož se vypíná horský masiv s nejvyšší horou (2). Na ostrově naleznete bizarní skalní útvary vzniklé erozí, jako například Roque Nublo nebo Roque Bentaiga a hluboké strže, z nichž nejimpozantnější jsou Agaete, Almea, Mogán a Fataga. Hlavním městem ostrova je Las Palmas, které je největším městem Kanárských ostrovů. K nejživějším rekreačním střediskům patří na jihu ostrova Playa del Inglés a Dunas de Maspalomas. Severně od nich leží (3) s domy vytesanými do skály a k zajímavostem ostrova také patří (4), nazvaná jménem původní vlasti uprchlíků, kteří se zde usadili.Klima je na ostrově ustálené, severní část je věčně zelená a jižní je vyprahlejší. V létě může být počasí ovlivněno větry, které vanou ze Sahary a říká se jim (5) nebo také (6). Bohatě je zde zastoupena flóra. Kanárský datlovník roste na jihu ostrova a v údolí Fataga, kanárský vavřín zejména v okolí Moya a (7) v pouštní zóně. K vidění je zde samozřejmě také dračinec, letokruhů prostý nejcharakterističtější strom Kanárských ostrovů, dále opuncie, jejíž plody se dají koupit na místních trzích nebo v oblasti (8) nejkrásnější porost kanárských borovic. Malebné (9), které vypadají jako pravidelné, zdola nahoru sestřižené jedle, ostrovanům pojmenovali praobyvatelé Chile. Naopak fauna je zde zastoupena chudobně, pouze králíky, ježky, plazy, ještěrkami, některými ptáky, motýly a rybami. Největším zdejším druhem ještěrky je (10).

(11) a (12) jsou zde reprezentovány architekturou různých stylů, díly sochaře Péreze, malíře Fernándeze de la Torre nebo „iberského Balzaca“ Galdóse.Pláže ostrova a voda kolem nabízejí ideální sportovní vyžití. Turisté zde provozují rekreačně řadu soutěžních sportů, například tenis, plážový volejbal, (13), (14), (15) či jachting. Zasportovat si a odpočinout si jich sem každoročně přijíždějí téměř tři miliony.NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ

STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVÁ DOKRESLOVKA

Tajenky (2) – 4 2 3 6, (3) – 3 8, (5) – 6, (6) – 6 8, (7) – 7, (8) – 8, (9) – 9,

(10) – 7 9, (11) – 5, (12) – 7, (13) – 4, (14) – 11 a (15) – 7 jsou skryty.VODOROVNĚ: 74. Půvab. - 75. Tvar prostoru v islámské architektuře. – 76. Položka. – 77. Anglicky „nejhlubší“; koně. – 78. ?1?; světice z Aragonie; ošklivoun; ostrov východně od Kefallénie; pac. – 79. Postěžovat si; trhavina; Kreúsa; estado; sudokopytník; přídomek hrdiny Köra. – 80. Ulejvák; trýznivá; dvouleté rostliny; děvčata; skřítek; letadla; týkající se obinadla. – 81. Tíseň; hlídati pikolu; dopravní prostředek; velice účinné (palby); pohoštění; kontaktní. – 82. Švýcarský spisovatel; zjevení Šivovy choti; lotyšské sídlo; slovenské dívčí jméno; anglický filolog; věci sloužící někomu ke cti; anděl. – 83. Kratochvíl; kůže; české sídlo; čelenka; jedovatí hadi; červené barvivo; orgán saint-simonistů. - 84. Francouzsky „křivice“; ranec; bylina; Gleskův svěřenec; smuteční slavnost; slitina; pletivo na šupinách ryb; Tantalova dcera. – 85. Výčnělky; domácké mužské jméno; Jákobův syn; stromy; bývalý sunderlandský fotbalista; kanadské sídlo; španělsky „hučka“; senegalští zemědělci. - 86. Notový zápis; nerost; německý lékař; gesto; stávka; rostlina; seznam (z arabštiny); severoarabský bůh; Josefova hůl. – 87. Blanket používaný při hře v šachy; sídlo na ostrově Šikoku; ohnout; název fotografického objektivu; řeka vtékající do Ženevského jezera; nerost; anglický spisovatel; dvojzpěv; nizozemské nářečí. - 88. Doposavad; deska; hlavní středověké sídlo Nusairiovců; dopravní prostředky; ozařovat; strom; funikuly; ústí řeky vzduté valem; šiška. – 89. Pařížské expresní metro; naděje na úspěch; porazit; závěr; část koňského postroje; mravní bídy; nizozemský malíř; dřevina; Kyprianuovo jméno; mistr a učitel karate. – 90. Stará arabská jednotka objemu; Sláva; tulák; brzdit (na lyžích); hluboký chlapecký hlásek; metre; srbské sídlo; odchod střevních plynů; jen. – 91. Míti v pácu; atrofie; prosebná báseň; zdroj; hůl; 120 loktů; klavíry; oharky; služebná; Abraham. – 92. Drmoliti; lano užívané ženisty; páže; námitky; domácké ženské jméno; pokrm; tesařík; příbuzná; anglická řeka. – 93. Přivlastňovací zájmeno; lopota; klepavá; nezletilá osoba; americký boxer; crk; japonský zápasník; způsob mýcení; jméno hraběte Cavoura. – 94. Esperantsky „epsílon“; skákavě (hudební výraz); obstavit zdí; zřídlo plynů sopečného původu; fotoaparát; níže; ustrojiti; anglicky „růžovitý“. – 95. Květní tyčinka; anglicky „jeje“; německy „šlechtic“; boty; číše; maďarský kanoista; ruské město. – 96. Nárazy; 4 palmo; Nara; přítok Otročí řeky; terpentické alkoholy; „nelidé“; přízrak. – 97. Příslovce místa; šelma; pokusy; části rostliny; lída; vedlejší jednotka času. - 98. Ženské jméno; rozrušení; španělsky „hádka“; antický lyrik; odmítnutý. – 99. Různě; cizí ženské jméno; nabodnutí. – 100. Alpínka.SVISLE: 112. Načerno. – 113. Společník; Amba; uklidňující prostředek. – 114. Stěna dutého orgánu; bylina; černohnědé; žvanění. – 115. Hornina; osoba s pravomocí rozhodovat o věcech dědických; záruka; hledači talentů; jméno tenistky Schouové-Nilsenové; olefinický fenoléter. - 116. Anglicky „kadeřnice“; strom; indický politik; obsah sazby bez chyby; cigarety; jedna podpisová značka. – 117. Arkansas Valley Network Association (cizí zkratka); objevitel Wellingtonova průplavu; anglicky „vzbudit“; rituální tibetský zvonek; anglicky „čáka“; elektropneumatický ventil; skopolie; portorické sídlo; nádoba. – 118. Jméno úspěšného jezdeckého koně; dánská bájeslovná postava; francouzsky „lakotník“; zajímat; hudební nástroj; obyvatel doliny; opadávati; obr; německy „kukaň“. – 119. Vmontovatelná; angolské chráněné území; maďarské sídlo; kůň žlutavé srsti s žíněmi a nohami světlými až bílými; rváč; paraguayská básnířka; český anesteziolog; zairský politik; mužské jméno. – 120. „Bůh tance“; anglicky „třpytící se“; dravec; lehce se něčeho dotknout; starořecká oběť; dětská hračka; ukápnout; autor díla Na rozhraní věků; anglicky „nejdříve“. – 121. Obchodní název textilního materiálu; obrazy ve významu duší zemřelých blaženě se modlících; liknavec; německý medailér; kmotry; lacin; coiffe; ukazovátko; odpočivné; povídavý člověk. – 122. Součásti Changeuxových barografů; mořská ryba; americký hudebník; druh fotoobjektivu; činit hrubým; mrazení; německy „cesty vzhůru“; severoirské sídlo; naříkač. – 123. Náležející českému sídlu; domácí ženské jméno; pták; droga; Slávek; utiskovatel; stoupenec teizmu; italské město; nemluvně; cizokrajná šelma. – 124. Ostrov kouzelnice Kirké; vyndzunky; pták; klopy; tvrzený kaučuk; hlupák; terpenický keton; učení; španělsky „fazol“; sudokopytník. – 125. Italský dům; domácké ženské jméno; spánek; zámek v Čechách; domácké ženské jméno; ryba; krochtalka; polarizační hranoly; saúdskoarabské sídlo; násilný politický převrat. – 126. Rostlina; mayské etnikum; básník; odrůda pšenice; domácké ženské jméno; rozvážně (hudební výraz); zlosti; nosovky; nepálské sídlo; bank. – 127. Turecké sídlo; strkat; difenylhydrazon; hornina; pošetilé nápady; ryby; dopravní prostředky; dívka; milenka. – 128. Lepkavá; funkce manažera NHL; Šinsei; sníženina; izraelský skladatel; Barrieho dílo; nerost; pomsta; bulharský název tureckého města Edirne; české sídlo. – 129. Měkkýš; byliny; spravovati obuv; dánský skladatel; hudební nástroj; ukrajinské sídlo; úplné bezvětří (v jachtingu); zranění; nafouklý. – 130. Vrby jívy; španělsky „oslí“; anglicky „psí dečka“; náladová instrumentální skladba; ložnice; hojivé přípravky; ženské jméno. – 131. Kovářská dílna; italský umělec; Sdružení národů jihovýchodní Asie; teguly; domácké mužské jméno; stará kubánská jednotka plošného obsahu. – 132. Anglicky „brána“; bylina; souhvězdí; Evropanka; Trachtinského. – 133. Autor Příšerného vrcholu; duše; autor Úkazů na nebi; dálnopisná ústředna; patřící bývalému švédskému hokejistovi. – 134. ?4?. – 135. Domácké mužské jméno; citoslovce vyjadřující rozpaky.Pomůcka: Anwege, AVNA, Lenner, shacko.

 

obrazek

 

obrazek

 ŘEŠENÍ 4. KOLA

VODOROVNĚ: 74. Lepost. - 75. Iván. – 76. Posta. – 77. Gravest; plaváci a straky. – 78. Gran Canaria; Orosia; špata; Ithaka; kot. – 79. Ulitovat; amvis; Glauké; toesa; mazama; Ogly. – 80. Ulitina; palná; bienny; cerky; kobolt; draky; praková. – 81. Fret; pikati; korka; kosivé; pocta; dotyková. – 82. Fry; sen Umy; Rauna; Lalina; Skeat; oslavy; Asrael. – 83. Edgar; derma; Vinice; parta; kraiti; henna; Le Globe. - 84. Nouure; batoh; ovsiha; Brtáň; tryzna; avial; ganoin; Niobe. – 85. Nosce; Divek; Izacher; teaky; Common; Pense; orinal; Totobe. - 86. Partes; celit; Baader; posun; strika; Siler; defter; Asira; arcizek. – 87. Partiář; Kaibu; shrbit; Hitar; Drance; indit; Morier; dueto; taal. - 88. Podnes; touba; Džabel; treky; jasnit; osika; poutka; liman; kruta. – 89. RER; šance; skácet; dohra; brdník; kalna; Mesdag; trpka; Spyros; dan. – 90. Ukka; Bratko; oplan; plužit; altík; medara; Ploča; flatus; Nouza. – 91. Kouti; hynutí; paian; pramen; čegan; tenato; piana; opalky; dorka; Brahm. – 92. Kousati; lance; pachole; odpor; Anitka; čufty; piluna; mamka; Wear. – 93. Tvé; dřina; drbavá; holec; Rawson; cvrky; Nakata; obsek; Benso. – 94. Epsila; a salti; ozdít; mofeta; leika; nizota; oděti; roseate. – 95. Stamen; cooer; Adlige; kecky; pokály; Parti; Nazarovo. – 96. Strky; 1 para; Leonka; Peace; neroly; hinin; vidina. – 97. Onamo; kaguár; sondy; stvoly; kačka; hodina. 98. Rafaela; eroze; pleito; Aríón; politý. – 99. Nestejně; Vanja; punkce. – 100. Skalnička.Tajenkové výrazy: 1. Gran Canaria. 2. Pozo de las Nieves. 3. Ves Artenara. 4. Obec Lanzarote. 5. Kalima. 6. Tiempo africano. 7. Tabaiba. 8. Tamadaba. 9. Araukárie. 10. Lacerta stehlinii. 11. Umění. 12. Kultura. 13. Golf. 14. Windsurfing. 15. Surfing.Skrytí tajenkových výrazů: Pozo de las Nieves (druhá písmena dolních dvoupísmenných shluků v políčkách 96/116 až 82/130), ves Artenara (prostřední písmena shluků v políčkách 75/128, 74/128 a 74/129 + druhá písmena střídavě horních a dolních shluků v políčkách 83/131, 85/129, 87/127, 89/125, 91/123, 93/121, 95/119 a 97/117), kalima (písmena následující po písmenu „c“ v průvodním textu), tiempo africano (koridor 85/133 až 98/120), tabaiba (políčka 93/113, 90/115, 88/118, 85/120, 83/123, 80/125 a 78/128), Tamadaba (koridor 81/129 až 95/115 ob jedno písmeno), araukárie (písmena v políčkách 87/133, 89/132, 90/130, 92/129, 93/127, 95/126, 96/124, 98/122 a 99/120), Lacerta stehlinii (koridor 79/129 až 94/114), umění (koridor 90/133 až 98/125 ob jedno písmeno), kultura (koridor 90/113 až 78/125 ob jedno písmeno), golf, windsurfing (koridor 97/118 až 83/132), surfing (písmena v legendě následující po španělských číslovkách uno – 78. řádek, dos -79. řádek, tres – 90. řádek, cuatro – 91. řádek, cinco – 121. sloupec, seis – 128. sloupec a siete – 131. sloupec).

ZPRÁVA O 4. KOLEAhm, ahm, tak čím začít? Snad tím, že i při zatím největších přídělech ztrátových bodů řešitelům ve vedoucí skupině si lídr soutěže své vedoucí postavení stále těsně udržuje. Bez ztrátových bodů křížovku 4. kola soutěže neřešil žádný z dvaceti šesti soutěžících, kteří zaslali v termínu svá řešení. Nikdo totiž neodhalil způsob skrytí soutěžního sportu u patnácté tajenky. Naznačení způsobu skrytí „před že“ v posledním řádku zprávy o 3. kole bylo tentokrát léčkou, ne nadarmo končilo otazníkem. Z písmen slov kůže, páže a níže z legendy umístěných „před že“ šel sice vytvořit výraz „koupání“, pokud kroužek nad „u“ budeme považovat za písmeno „o“, dokonce lze koupání považovat za sport ve smyslu činnosti provozované ze záliby či pro zábavu (viz ASCS), ale v žádném případě není koupání soutěžním sportem. Proto ten otazník. A tak správný výraz surfing řada řešitelů vycítila na severozápadě ostrova, koncentraci potřebných písmen kolem písmene G v políčku 83/118 ale zase scházel jednoznačný logický systém skrytí (dokonalé pořadí písmen při čtení po obvodu pomyslného trojúhelníku či u symetrického seskupení). Způsob skrytí výrazu „surfing“ byl naznačen na konci třetího odstavce zprávy o 3. kole – „se španělskými výrazy musí řešitel počítat“. A když španělsky počítat, tak uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis a siete – a po seskupení těchto písmen v legendě následovala písmena skryté patnácté tajenky – surfing.Pouze přítel Strejček řešil správně rostlinu Siler (timoj), která je uvedena jako heslo v pramenu Teyssler, Kotyška: Technický slovník naučný, dále jen TSN nebo v pramenu Ottův slovník naučný, dále jen OSN v textu u hesla Umbelliferae, okoličnaté. Správné řešení okolní pasáže je 84/6 AVIAL (KKKS) x 128/5 AVNER (Malá encyklopedie šachu, str. 142) x 86/6 SILER (TSN) x 126/5 SIDKA (Knappová, Jak se bude jmenovat) x 87/6 INDIT (Encyklopedický slovník geologických věd, heslo džalindit) x 125/5 ININA (Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat, heslo Inka, Ina).Na třech místech křížovky byly nalíčeny pasti v podobě dvou různých možností řešení následujících legendových výrazů: citoslovce vyjadřující rozpaky je jak ehm, tak ahm, jen je pouze, ale také se takto podepisoval spisovatel Nouza, Evropanka je Polka i Norka, služebná je holka i dorka, domácké mužské jméno je Homek i Domek, vedlejší jednotka času je minuta i hodina, milenka je milka i holka, česká sídla jsou Vinice i Vidice, nafouklý je nadutý i naditý a ženské jméno je Rozita i Rozina. A tak řešitelé pomýšlející na medaile museli uzly začít rozmotávat v duchu hesla „ženy, víno, zpěv“ u německého medailéra Vischera a amerického hudebníka Laniera – ti spolu vymezili sídlo Vinice. Správné řešení této pasáže je 82/4 LALINA (SSJ, VI. díl) x 122/3 LANIER (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část jmenná – světová scéna, heslo Blue Öyster Cult) x 83/3 VINICE (Kočího malý slovník naučný, dále jen Kočí) x 121/4 VISCHER (Kočí, str. 1335). A protože sídlo Vinice by se v křížovce objevilo dvakrát, nemohla být řešena pasáž 97/6 MINUTA (Malý slovník jednotek měření) x MILKA (SSJČ), VINICE (Kočí), NADUTÝ (SSJČ), ROZITA (Knappová), ale pouze 97/6 HODINA (Malý slovník jednotek měření) x HOLKA (SSJČ), VIDICE (Kočí), NADITÝ (ČSVaS, heslo 1254.1), ROZINA (Knappová). No a jsme u milovaných dívek a žen, které je za vším třeba vidět. Holka se podruhé nemohla objevit v pasáži 131/5 HOMEK (Knappová) x 91/9 HOLKA (SSJČ) x 132/4 POLKA (SSJČ) x 90/9 POUZE (SSJČ) x 135/2 EHM (SSJČ) – tuto pasáž bylo třeba řešit 131/5 DOMEK (Knappová) x 91/9 DORKA (PSJČ) x 132/4 NORKA (SSJČ) x 90/9 NOUZA (Slovník českých spisovatelů od roku 1945) x 135/2 AHM (Velký anglicko-český slovník, heslo haw). Nouzu řešilo správně 6 soutěžících, Vischera a Laniera 10 soutěžících a hodinu 11 soutěžících.Dalším obtížným místem s děvčaty byla pasáž 126/1 ITA (KKKS) x 78/3 ŠPATA (PSJČ) x 124/2 ŠPEKY (Český jazykový atlas, dále jen ČJA, 1. díl, str. 248) x 80/4 CERKY (ČJA, 1. díl, str. 68) x 122/2 CERNA (Velký španělsko-český slovník, heslo mero) x 81/3 KORKA (OSN, loďka v hesle Korka z Korkyně) – správně ji řešilo 8 soutěžících. Také turecká kočka van dělala problémy, také jen 8 soutěžících řešilo správně 99/2 VANJA (Malá encyklopedie olympijských her, str. 311 a 457) x 123/10 VAN (Svět zvířat, XII. díl, str. 90). 9 soutěžících odhalilo skrytí větrů kalima (Gran Canaria, průvodce Fischer 2000) u páté tajenky po písmenech „c“ v průvodním textu 4. kola, dost soutěžících uvedlo nesprávně pasáty nastražené v políčkách 80/117, 79/118, 79/120, 80/119, 81/118 a 82/117, to jsou ale jiné větry. Na Sun Augustin (koridor 78/123 až 88/113), který se nachází na Tenerife, jsem „dostal“ pouze 7 řešitelů, na Gran Canarii leží San Augustin, ten ale v křížovce nebyl, správné řešení skryté třetí tajenky bylo „ves Artenara“. Alpínku (po písmenu „C“ v podobě římské stovky v legendě pro vodorovný směr) uvedlo jako skrytou sedmou tajenku šest soutěžících, v pouštní zóně na Gran Canarii na skalničku nenarazíte, správným řešením byla tabaiba.Dále se často chybovalo u 78/5 KOT (ČJA, 1. díl, str. 201) x 129/2 KOLKY (Rystonová, Byliny a jejich lidové názvy), 89/7 MESDAG (Kočí) x 127/5 MOUDRA (PSJČ) x 87/7 MORIER (OSN) x 128/6 DER TAG (OSN, dodatky, heslo Barrie), 87/4 HITAR (Co je co, 3. díl, str. 201) x 120/5 HIERA (Kočí, heslo enata) x 88/4 TREKY (Nová slova v češtině), 85/2 DIVEK (Knappová) x 117/4 DILBU (DID20, 4. díl, heslo dordže), 85/5 COMMON (Malá encyklopedie fotbalu, str. 284) x 124/5 CORNIT (Kočí, heslo ceratit), 79/6 OGLY (Malá encyklopedie hudby, heslo Hadžibekov + MČSE, 3. díl, str. 537) x 128/3 OGATA (MČSE, 4. díl, str. 635) a 93/8 OBSEK (PSJČ) x 129/8 OBĚTI (Slovník českých synonym) x 95/6 PARTI (Co je co, 1. díl, str. 597) x 127/8 PANKA (PSJČ) x 97/5 KAČKA (ČJA, 3. díl, str. 538). Lída coby kačena a dívka coby panka nechť uzavírají defilé žen, dívek, holek, dorek, milek, cerek apod. ze 4. kola. Proti hodnocení 3. kola přišel jeden protest, který se týkal nedoložení používání jednotky hmotnosti koyan na Borneu – protest jsem zamítl.A co říci závěrem této zprávy? Bodové příděly za řešení 4. kola ukázaly, že soutěž bude napínavá až do posledního kola, peloton se už promísil s vedoucí skupinou a řešitelé v čele se budou mít co ohánět, aby své pozice uhájili. Zdá se, že tajenky skryté v koridorech už řešitelům problémy nečiní, chce to jen projít ostrov kousek po kousku od východu na západ nebo někdy naopak. V předposledním kole soutěže Vám přeji hodně zdaru a zábavy, samozřejmě některé z tajenek lze zase hledat v legendě.

VÝSLEDKY 4. KOLA10 ztr. bodů: Jaroš, S. Augustin. – 11: Kalik. – 13: Karpíšek. – 17: Moško. – 18: Pavelka. – 20: Drápala. - 26: Hlavatý, Libra, Mach. – 29: Kučera. – 33: Valíček. – 34: Blažek. – 39: Strejček. – 42: Vacek. – 46: Vojník. - 67: Kopřiva. – 72: Haralík. – 78: Korzár. – 81: Dvořák. – 85: Pokušitel. – 98: Šplháček. - 99: Čížek, Elév, Guanč, Vančurová.

STAV PO 4. KOLE11 ztr. bodů: S. Augustin. – 12: Jaroš. – 14: Kalik. – 20: Pavelka. – 21: Moško. – 22: Drápala. - 31: Hlavatý. – 34: Karpíšek. – 37: Blažek. - 53: Libra, Mach. – 54: Kučera. - 74: Strejček. – 82: Vojník. – 96: Valíček. – 161: Vacek. - 195: Šplháček. – 204: Haralík. – 206: Kopřiva. – 256: Dvořák. – 258: Korzár. – 265: Pokušitel. – 279: Čížek. – 305: Elév. – 306: Vančurová. – 310: Guanč.Vladimír Jemelík
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies