jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovky 71. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo u tématu s moukou v hlavní roli největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek byli dva adepti na výplatu eur, oba riskovali, o vyplacení 10 eur nepožádali a nedopadlo to. Očekával jsem, že by pětina řešitelů mohla řešit bez ztrátových bodů, to mi celkem vyšlo, vlastně kromě jedné skryté tajenky v křížovce žádné nástrahy nebyly. Ale mnohé výrazy bylo potřeba ověřit v pramenech. Autorské skrytí tajenky NÁDOBA nalezlo 16 řešitelů.

U hádanek jsme měli jednu adeptku na výplatu eur, ale riskovala, o vyplacení 10 eur nepožádala a také to nedopadlo. Jako mnoho dalších nezdolala v záhadném nápise "ďábelský chyták", jak jej nazval konzultant. A to mnozí z nich vítali pomalu náborové kolo. Záhadný nápis vyřešilo správně jen 9 hádankářů.

U logických úloh jsem čekal mnoho řešení s plným počtem bodů, optimizer na pořadu dne nebyl a dorazilo hodně řešení se všemi úlohami. Ale že jich bude třicet, to mě příjemně překvapilo.

Předběžné výsledky všech tří soutěží máte níže. Jeden z řešitelů mě upozornil na velmi zajímavý příběh ženy atletky Zdenky Koubkové, mistryně světa v běhu žen na 800 metrů a světové rekordmanky v běhu žen na 80 a 800 metrů, ze které se později stal muž ragbista Zdeněk Koubek. Narodila se, resp. narodil se v roce 1913 v Paskově, tedy v moravském, resp. českém městě, i když v době Rakouska-Uherska, takže šlo o českého ragbistu. Stejně tak jsem byl upozorněn, že v pramenu Ejhle, cirkusy a varieté je uvedena hedvábná tkanina ponží. Obojí jsem uznal jako správné alternativní výrazy. Zároveň mi došel protest proti neuznání skryté tajenky PODOBA jako alternativně správné, tento protest posuzuji.

A ohlasy na 71. kolo JLA už máte také vyvěšeny. Pěkné dny,
Vladimír

 

Předběžné výsledky 71. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo rekordních 187 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL a KL, v kat. KH soutěží dva řešitelé a v kat. HL jeden řešitel. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 13), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 7) a v logických úlohách za řešení za 155 bodů (bylo jich 30).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 71. kole u KHL 3550 eur, u KH 1380 eur, u KL a HL po 1420 eurech, u K je v banku 235 eur, u H 255 eur a u L 60 eur.

MVDr. et Doc. JLA Jaroslav Jaroš a Mgr. et Doc. JLA Marian Mikuš v kat. K o eura nepožádali a nenalezení skryté nádoby je vrátilo zpět na nulu. Totéž se přihodilo Doc. JLA Janě Járové v kat. H, tam to zase způsobilo nalívání Ebena. Tak pro tentokrát jsem ušetřil.

Stav zápočtů po 71. kole je následující: pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Kousal, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. K: Valíček a v kat. L: Brož, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. L: Drápala, Husar, Marek, P. Sedláčková, Šebesta a Vychovalý ml. a první zápočet do případné řady získává rekordních 40 soutěžících, a to v kat. K: Bonaventura, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Jakubček, Klusáček, Vlášek, Vojník a Vychovalý ml., v kat H: Husar, Kožušník, Mikšík, Moskalová, Nepimach a J. Pavelka a v kat. L: L. Bednář, Buchta, Carbol, Černá, Dedková, Fojta, Járová, Kmoščák, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Krajči, Kučírek, Máchová, Makovník, M. Matějková, Milka, Motyčková, Petriláková, Plachý, Rotek, M. Turek a Žabka. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovky

Jak už je v akademii zvykem, vždy se snažím do křížovek zakomponovat nějaké zádrhely. Tentokrát mělo avizovaných pár legendových a vpisovaných výrazů v zrcadlovém provedení svádět řešitele k tomu, že mají něco společného se skrytím šesté tajenky. První slabiky výrazů 20/5 NÁPOJ (dvojice arak – nápoj), 9/6 DOSNA (dvojice kana – dosna) a 12/5 BANÁN (dvojice ovoce – banán) by byly v obrazci symetricky rozloženy a dávaly by tajenku NÁDOBA a tak trochu jsem předpokládal, že řešitelé budou tuto pasáž s druhem nože nejprve řešit s revoltou 6/5 ODBOJ (SCS-ED) x hřebíček 19/5 ŘEBÍČEK (SSJČ, heslo hřebíček) x nůž 7/5 ŘEPÁK (SSJČ) x arak 20/5 NÁPOJ (NLA, heslo arak, 4. karta) x nalepená vrstva 8/5 NÁLEP (NLA, heslo nálep, 4. karta). Toto svedení k falešnému skrytí šesté tajenky mělo podpořit i nevyužité zrcadlové provedení u výrazů PRASE a KRMNÍK. Při použití řepáku coby nože by ale musel řešitel pasáž se šerifem řešit 7/6 ŘEĎÁK (Šmírbuch) x skvrnky 22/6 BOĎKY (NLA) x česká hora 8/6 BOREK (CJC 2/225). Tento postup ale narazil na ševcovský nástroj, který musí být na pozici 10/6 BOREK (Slovník nářečí, heslo borek III, 2. význam nebo NLA, heslo borek, 27. karta) x psí jméno 24/6 BOSEK (Kott). Půrek ani purek nešlo použít, takže nezbývalo než se vrátit k pasáži se šerifem a správně ji řešit 7/6 ŘEPÁK (Šmírbuch) x 22/6 TUPKY (Pech) x 8/6 TUREK (CJC 2/248) a k pasáži s nožem a správně ji řešit 6/5 ODPOR (SCS-ED) x 19/5 ŘEPÍČEK (RYS 3, heslo řepík lékařský) x 7/5 ŘEZÁK (PSJČ) x 20/5 POZOR (SNČ) x 8/5 POLEP (PSJČ). A objevit skrytou tajenku NÁDOBA tvořenou prvními slabikami vpisovaných výrazů, u kterých legendový výraz začínal stejnou slabikou (nápor – nátlak, dozpívati – dopěti a bažanka – bazalika). PODOBA s ohledem na smysl průvodního textu nemohla být jako skrytá tajenka použita. Dost možná přímo takto těch 16 úspěšných objevitelů autorského skrytí nádoby nepostupovalo, ale skrytí tajenky nalezli a k tomu jim blahopřeji.

Obtížnými místy v křížovce byla pasáž s cévnatou rostlinou 21/1 ROTBÉLIE (BOT) a zlodějem 26/1 BÉRKA (Slovník nářečí) a pasáž se sumerským názvem míry covada 16/4 ESTO (Otto VIII/768) a americkým videofilmem 28/2 THE ORE (IMDb.com).

Na dvou místech křížovky byla uznávána i alternativně správná řešení, a sice u pasáže s ragbistou a domáckým mužským jménem, kde vedle autorského řešení 14/4 KOUREK (ETK 1/267) x 25/4 ZAREK (KNAP 2, heslo Lazar) bylo správně i 14/4 KOUBEK (Pavel Kovář: Příběh české rekordwoman: zákulisí největšího sportovního skandálu první republiky) x 25/4 ZABEK (KNAP 2, heslo Záboj) a u pasáže s hedvábnou látkou, kde vedle autorského řešení 13/3 STÍŽE (Kott) x hedvábná látka 22/3 PONŽE (Pech) bylo správně i 13/3 STÍŽÍ (SSJČ) x 22/3 PONŽÍ (Ejhle, cirkusy a varieté).

Na zápočet bylo potřeba vyřešit křížovky bez ztrátových bodů, což se podařilo 13 z celkových 58 soutěžících. Úspěšným soutěžícím blahopřeji a všem držím palce v dalším kole, kde bude pouze 75 vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů.

Pořadí v 71. kole: 0 ztr. b.: Bonaventura, Drápala, Gašparín, Gonda, Husar, Jakubček, Klusáček, Kopřiva, Štefek (KH), Valíček, Vlášek, Vojník, Vychovalý ml. – 1: Podzemský, Turek M. – 3: Vašinka. – 7: Jaroš, Karpíšek (KH), Mirikina. – 8: Járová, Nack. – 12: Jettmar. – 13: Petriláková. – 14: Bednář L. – 17: Růčka, Slabý. - 18: Šebesta. – 22: Horák, Kolář, Slaměník. – 23: Tomanová. – 24: Bureš, Pala, Soukup. – 26: Hrubá. - 28: Čechová. – 29: Slavík, Stárek. - 31: Hájek. – 33: Fiala. – 34: Kohoutová, Staněk. - 35: Fabian. – 37: Dudek. - 39: Nádeník. – 40: Vlček. – 41: Horáček. - 43: Pavlík. – 44: Patron. – 46: Chylová, Svoboda. - 48: Urban. – 51: Hajný. – 52: Kratochvíl. – 54: Střelec. – 56: Vodník. – 57: Zedník. – 59: Prvák.

 

Hádanky

Hodně z celkových 58 soutěžících bralo první kolo ročníku jako náborové a možná trošku podcenilo záludnost zpětného čtení u záhadného nápisu. A tak Eben s naléváním šnapsů a měkkosrdcatý všeuměl způsobili paseku, záhadný nápis správně vyřešila jen vedoucí sedmička řešitelů plus Mirek Radouš a Paľo Vychovalý. Zato kreslenou záměnku vyřešili úplně všichni. K zápočtu bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo již zmiňovaným sedmi hádankářům, bohužel ne Janě Járové, takže je pro tuto chvíli po eurech. A Maří Magdaléna Motyčková poslala řešení naposled, čest její památce. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 71. kole: 10: Husar, Kousal, Kožušník, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka. - 9: Ara, Foltas, Járová, Karpíšek (KH), Kokeš M., Kučavová, Motyčková, Plachý (HL), Říha, Štefek (KH), M. Turek, Vychovalý ml., Žačok. – 8: Elév. - 7: Řešitel. - 6: Psotný, Radouš, Zahajský. – 5: Kopřiva. - 4: Bartoš, J. Bednář, Beran, Dostál, Jiří Konečný, Pospíšil. – 3: Beneš, Dudek, Fabian, Fiala, Horák, Hruška, Hučín, Jirout, Němeček. - 2: Divák, Fanda, Florián, Jezdec, Kominík, Novotná, Plavec, Urban. - 1: Maskot, Pokus, Prvák, Slaměník, Tatar, Učeň, Vávra, Zedník, Žák.

 

Logické úlohy

Nejtěžší úlohou byla Ohrada, úloha Soustavy čar se co do obtížnosti umístila až za ní. Nejlehčí byla první úloha Mouka s cukrem, tu vyřešili správně skoro všichni. 15. ročník soutěže zahájil v této kategorii rekordní počet 71 soutěžících, z nich hned 30 dosáhlo na maximální možný počet 155 bodů, což je vlastně také rekord. Boj o špičku průběžného pořadí bude napínavý. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 71. kole: 155: Bednář L., Brož, Buchta, Carbol, Černá, Dedková, Drápala, Fojta, Husar, Járová, Kmoščák, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Krajči, Kučírek, Máchová, Makovník, Marek, M. Matějková, Milka, Motyčková, Petriláková, Plachý (HL), Rotek, P. Sedláčková, Šebesta, M. Turek, Vychovalý ml., Žabka. – 140: Průša, Vacek. – 135: Karpíšek, Mičinský. - 110: Spáčil. – 100: Chylová, Kučavová. – 95: Musil, Suchý. – 90: J. Bednář, Čechová, M. Sedláčková, Ševčík. - 85: Beránek, Ježek. – 80: Slaměník, Stejskal, Švec. – 75: Dušek, Zedník. - 70: Cily, Fišer, Kadlec, Křížová. – 65: Mlynář. – 60: Fanda. - 55: Kohoutová. – 50: Mládek, Stárek. – 45: Florián, Hajný. – 40: Prvák. – 35: Kominík. – 30: Rosa, Tomanová. – 25: Mareš. – 20: Maskot. – 15: Plavec, Zápasník. – 10: Kotinová, Učeň.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies