jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 72. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi bude dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u křížovky se slaměnou zásobnicí na obilí, u hádanek s obilím a u logických úloh s obilím i bez něj činit potíže.

U křížovek jsem očekával, že větší potíže bude činit nalezení systému skrytí tajenky ROK než systému skrytí tajenky HROTKY, protože klíč k jejímu nalezení musel hodně napovědět. Zatímco HROTKY se skrývaly v odstavcích průvodního textu, ROK byl skrytý v obrazci slaměné zásobnice. A zásobnice byla na obilí. Takže bylo třeba hledat za ním. V zásobnici bylo PROSO, OVES a ŽITO.

U hádanek jsem také trošku přitvrdil a některá synonyma asi překvapila, nesnadné bylo si poradit s kámoškou škemry v záměnce, ani gumová slepice nebyla žádná hračka.

U logických úloh byla i podle bodů nejtěžší překážkou Obilná pole a na Akademickém řetězu jsem očekával, že se trochu roztrhá početná vedoucí skupina soutěžících. Na optimální řešení optimizeru musela činit délka spojnic součet vyšší než 70. Součet 71 by ale na vítězství nestačil, ani součet 72. Bylo potřeba součet 76!

Všechna řešení už dorazila, autorská řešení máte níže. Pěkné dny,
Vladimír

Řešení křížovky 72. kola JLA:

Řešení hádanek 72. kola JLA:
1.   Slémě, váza s obří cenou, Klára, nížina – slaměná zásobnice na ukládání žita.
2.   Úvodník, covid mne usužuje, Izer, anatom, polepšení, kanec, Špok, veteš – vodníkovi dnes už u jezera na topole pšenka nepokvete.
3.   Kulík (kulich), učnice, širáky, vosky, součásti, doby vád, slib Ity, lijáky, boží top – uličníci rákoskou často bývali biti jako žito.
    (Ita viz UNI 10, heslo Ida Toggenburská)
4.  
Kapka kakaa, za dlaní mazadla, namazaná nána, Řehoře díl, taft, u slínu stud, kožitka – panímáma zahodila flintu do žita.
5.   Harry s máti jí, bossů piky, býk cizí, děvu veze kluk, bok gaye, Ráže tyfus i ideje – charizmaticky (charismaticky) působící šikulce se vede jako praseti v žitě.
6.   Močí máza, plameny, mysl za milou, dílčí náznak aroze, zmary, mléko, u kolie zip, leníci – s očima zaplavenýma slzami loudilčina známá rozezná rychle koukol mezi pšenicí.
7.   Hrobařík, Baláž, mezon, rohoj, dečmen, Deneb, judo, úkrok, kupy – roba říkala, že z onoho ječmene nebudou kroupy.
    (rohoj je ochranná stěna mezi koni ve stáji viz Naučný slovník zemědělský, dečmen je deka viz SNČ)
8.  Sparty, nábytek, provaz, plazi, chamraď, výzvy, Kujal, skok Dyby, vyžití, gong, Paskal, Pluhař, chůze Lachů – parta by térovala za mrazu jako kdyby žito na skálu házela.
9.   Běží Lužin, Vidče, rypoš, tvář, svišť, Víťův (Vítův) síl kazíte – beziluzívní dcery postarší stíhačky tuší vlka v žitě.
    (Lužin je postava z románu Zločin a trest)
10.   Kuňkala vítáte, alavita, rysa lov, sál, steré nádoby, terén, vandr nečekejme, drneček, něčí sloh, číslo, ovazuji vázu – kůň, který ovsa dobývá, nejméně ho jí.

Prameny k námětům:
SSJČ
tady mu pšenka nepokvete – zde nebude mít štěstí, úspěch
být bit jako žito – být velice bit
hodit, házet flintu do žita – pozbýt, pozbývat odvahy
z toho ječmene nebudou kroupy – to se neuskuteční
PSJČ
vede se mu jako praseti v žitě – vede se mu dobře
koukol mezi pšenicí – něco špatného mezi dobrým
házet žito na skálu – dělat zbytečnou práci
tušit vlka v žitě – tušit něco nekalého
kůň, který ovsa dobývá, nejméně ho jí – přísloví (nedostává se vždy odměny za práci tomu, kdo jí zasluhuje)

 

Řešení logických úloh 72. kola JLA:

1. Pohanka (5 bodů)
Řešení viz obrázek.

2. Sousedé (15 bodů)
Řešení viz obrázek

3. Sklad obilí (15 bodů)
Řešení viz obrázek.

4. Sto let Kabrňáků (20 bodů)
Řešení viz obrázek.

5. Zásobnice na obilí (20 bodů)
Řešení viz obrázek:

6. Labyrint (25 bodů)
Řešení viz obrázek.

7. Obilná pole (30 bodů)
Řešení viz obrázek.

8. Akademický řetěz (x-30 bodů)
Řešení za 6  +12 + 14 + 12 + 10 + 8 + 8 + 6 = 76 – 30 = 46 bodů viz obrázek.

Autorem úlohy č. 1 je Imrich Cily, č. 2 Hasan Yurtoglu, č. 3 Petr Vejchoda, č. 4 Vladimír Jemelík, č. 5 Stanislav Bulín, č. 6 Silke Berendes, č. 7 Jana Vodičková a č. 8 Zdeněk Vodička.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies