jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovky 71. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u okřínu, u hádanek s moukou a u logických úloh s moukou i bez ní činit potíže.

U křížovek mělo pár legendových a vpisovaných výrazů v zrcadlovém provedení vést k falešně skryté tajence NÁDOBA, tak uvidíme, jak se s tím řešitelé a řešitelky popasovali. Nádoba se také falešně nabízela symetricky ze shluků v políčkách 8/20, 9/23 a 12/24, ale tu zhatil borek. Jako miska mohla sloužit jen nádoba, podoba ne, do podoby vejce nenasbíráme. NÁDOBA nebyla skryta žádným převratným systémem skrytí. Skrytí tajenek ze shodných počátečních nebo koncových písmen legendových a vpisovaných výrazů bylo použito už mockrát. Já jsem inovátorsky použil shodné počáteční slabiky: legendový výraz NÁpor se řešil jako NÁtlak, legendový výraz DOzpívati se řešil jako DOpěti a legendový výraz BAžanka se řešil jako BAzilika. Žádné jiné výrazy toto nesplňovaly, systém skrytí odhalilo 16 soutěžících.

U hádanek mělo být menším úskalím svedení řešitelů k prvotní myšlence, že mlynáře unesly divoženky, a větším úskalím zpětné čtení u záhadného nápisu, přece jen z Kijeva nejde mít v jádru věc. Pouze z yje-e-je lze sestavit ě-ě-ě splynuté v jedno ě.

U logických úloh měly být největším oříškem Soustavy čar, ale nakonec jejich roli převzala Ohrada. Testerům sedla daleko více než řešitelům.

Pěkné dny,
Vladimír

Řešení křížovky 71. kola JLA:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Kyti. - 2. Víc listovek. - 3. Nátlak; tváře slečen. - 4. Bask; Vaimar; podmačované. – 5. Kuř; Olu; Horses; isolírka; otrolky. - 6. Ošáky; IKB; SBO; arak; odpor; Bobrky; bolen. – 7. Lodky; prase; exit; tička; řezák; řepák; roklina. - 8. Poons; partita; Sinka; Landík; polep; Turek; Bolnata. 9. Pospati; svita; svetr; nuance; paroh; dosna; ta i ta. - 10. Horlivá; Svojsík; Brona; brmbat; strok; borek; eviti. – 11. Hostová; spalná; piket; Krotov; rajka; Monti; evalvace. - 12. Osmany; Gumaan; hořce; hrušit; banán; punc; ovoce. - 13. Dopěti; termky; stíže (stíží); poklek; miláček. - 14. Šemrat; odvěce; plnič; Kourek (Koubek); kana; Aale.15. Otesky; levnit; pomsty; bazalika; meltemi. – 16. Opesle; skrýti; Maiandros; esto. - 17. Hladiti; Hernikové; posavad; Nora Lo. - 18. Homolika; česat uherky; merky. – 19. Pralátka; mačkavost; smetan. - 20. Obživa rodin. – 21. Rotbélie.

Tajenky: 1. Robota (skrytá, vyznačena je červeně). - 2. Otop (skrytá, vyznačena je červeně). - 3. Hospodářství. - 4. Stoh (skrytá, vyznačena je červeně). - 5. Obživa rodin. - 6. Nádoba (skrytá, tvořena prvními slabikami vpisovaných výrazů, u kterých legendový výraz začíná stejnou slabikou, nápor – tlak, dozpívati – dopěti a bažanka – bazalika, vyznačena je zeleně). - 7. Slaměný okřín na mouku (skrytá, vyznačena je červeně).

Řešení hádanek 71. kola JLA:
   1.   Tříslo, měch, kokři, dynamo, oko – tři slaměné okříny na mouku.
   2.   Kostry, metr, kapota, Telice, roucho, dívka, lajdák, ovum, onuce – kostymérka po ateliéru chodívala jako v mouce.
   3.   Tmavý zrak, blouma, kilo u klik, nouze, rabín, klení, Pouzar, čistič, Věruš má vyzrálou moukou zabílenou zástěru.
   4.   Rozum, leták tupí cenař, odkup řípy, slad, dieta, pět latí – rozemletí krupice na mouku při poslední etapě mletí.
   5.   Odlety, roláky, žáby, lánek po sluce, Haupt, Čečen, Azték, mneme, louky – dle Tyroláka byla neposlucha upečená z temné mouky.
      (Haupt, mneme, Čečenci i Čečeni viz UNI 10)

   6.   Přibův snímek, drž žok, kádě house umyje, šnapsy Ilce Eben naleje, s gemou kyj – příbuzní měkkosrdcatého všeuměla nepekli   z panské mouky.
   7.   Přímka, centima jemně laská žid, archa, svářeč, Ilja, komoušky – při kácení máje měla každá chasa řečí jako mouky.
   8.   U rámu okov, Tupolev, Kula hostí Lacha, práce samouka – bramborovou polévku zahustila zapražená mouka.
   9.   Švédů úleky, mouka rolníka, nuzák, Rujan, chlapi, kantáty, husité, Panama, Soukup – vedle koukolníku zaujala pantátu síta na mouku.
    
(koukolník = hospodářský přístroj dle Pecha, zařízení k oddělování kulovitých přimíšených zrn z obilí používané v mlýnech; žínka = mlýnské síto na mouku)
10.   Menšík máčel ozdobu Aleny – z bodláčí mouky nenameleš.

Prameny k námětům:
SSJČ
zamoučená zástěra – moukou zabílená zástěra
vymletí - rozemletí krupice na mouku (v poslední etapě mletí)
nepéct z panské mouky – být prostí lidé
mít řečí jako mouky – mít velmi mnoho řečí
jíška – zapražená mouka
žínka – síto na mouku

PSJČ
chodit jako v mouce – chodit tiše, neslyšně
být upečený z temné mouky – být snědé pleti

Pranostiky na webu
Z bodláčí mouky nenameleš např. na https://www.pranostik.

 

Řešení logických úloh 71. kola JLA:

1. Mouka s cukrem (10 bodů)
Řešení viz obrázek.

2. Magický šestiúhelník (15 bodů)
Řešení viz obrázek:

3. Ohrada (15 bodů)
Řešení viz obrázek.

4. Rozsypaná mouka (20 bodů)
Řešení viz obrázek.

5. Hitori s moukou (20 bodů)
Řešení viz obrázek.

6. Inturnal (20 bodů)
Řešení viz obrázek.

7. Okříny na mouku (25 bodů)
Řešení viz obrázek.

8. Soustavy čar (30 bodů)
Řešení viz obrázek.

Autorem úlohy č. 1 je Zdeněk Vodička, č. 2 František Luskač, č. 3 Stanislav Bulín, č. 4 Petr Vejchoda, č. 5 Vladimír Jemelík, č. 6 Jana Vodičková, č. 7 Imrich Cily a č. 8 Robert Vollmert.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies