jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 71. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 15. března 2024 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8320 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

71. KOLO 

LOGICKÉ ÚLOHY

 Moto: Úlohy jsou spojené napůl s moukou, napůl ne.

1. Mouka s cukrem
Rozdělte obrazec po liniích rastru na navzájem se nepřekrývající čtyř- a pětipolíčkové oblasti ortogonálně propojených políček (v podstatě na tetromina a pentomina). Pětipolíčkové oblasti musí obsahovat všechna písmena slova MOUKA a čtyřpolíčkové oblasti všechna písmena slova CUKR. Za správné řešení získáte 10 bodů.

2. Magický šestiúhelník
Do prázdných políček vepište po jedné číslice z řady 1–6 tak, aby byly vždy všechny různé v každé růžici šesti políček kolem začerněného políčka, v každé přímé obvodové řadě čtyř políček a ve dvou řadách šesti políček označených šipkami. Každá číslice se musí ve vyplněném šestiúhelníku vyskytovat právě pětkrát. Za správné řešení získáte 15 bodů.

3. Ohrada
Zakreslete uzavřenou lomenou čáru, která vede pouze mezi tečkami po stranách pomyslné čtvercové sítě a nikde se nekříží ani nedotýká. Číslice udávají počet stran příslušného čtverce, kterými lomená čára prochází. Za správné řešení získáte 15 bodů.

4. Rozsypaná mouka
Doplňte do některých políček rastru po jednom z písmen M, O, U, K a A tak, aby se v libovolném řádku či sloupci nacházelo každé z nich právě jednou (dvě políčka zůstanou vždy prázdná). Písmena vně obrazce udávají první písmeno viditelné z daného směru. Navíc musí platit, že žádná dvě stejná písmena nejsou vzájemně dosažitelná jedním skokem šachového jezdce. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Hitori s moukou
Začerněte v obrazci některá pole tak, aby se v libovolném řádku či sloupci nevyskytovalo některé z čísel 1 až 9, některé z označení mouky 0 a 00 a mouka v misce více než jednou. Začerněná pole nesmí sousedit stranou. Zároveň všechna bílá políčka musí být vzájemně spojena (tj. z libovolného bílého políčka se můžeme dostat na libovolné jiné bílé políčko tahy ve vodorovném či svislém směru, aniž bychom opustili obrazec či vstoupili na černé políčko). Za správné řešení získáte 20 bodů.

6. Inturnal
Veďte jednoduchou uzavřenou smyčku spojující středy sousedících políček vodorovně nebo svisle. Čísla v obrazci udávají počet čtvrtin políčka, které se nacházejí uvnitř smyčky. Smyčka nemusí procházet všemi políčky. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

7. Okříny na mouku
V obrazci o velikosti 12x10 polí je rozmístěno 42 slaměných okřínů na mouku označených písmeny A až V. Přemístěte některé okříny vodorovně nebo svisle přes středy 78 prázdných políček tak, aby v žádném z ohraničených segmentů obrazce nebyly okříny s různými písmeny. Dráhy pohybu okřínů se navzájem nesmějí křížit ani dotýkat a musí procházet právě jen přes všech 78 prázdných políček. Za správné řešení získáte 25 bodů.


8. Soustavy čar
Zakreslete do rastru soustavy čar spojující středy sousedních políček a vedoucí vodorovně nebo svisle tak, že každé políčko rastru je spojeno nějakou soustavou čar s právě jedním políčkem obsahujícím klíč v podobě obrazce zadaného v políčku. Každá soustava čar procházející políčkem s klíčem musí mít podobu tohoto klíče, pokud jde o vzájemnou relativní polohu jejích jednotlivých segmentů a jejich lomení nebo větvení, a to bez otáčení nebo zrcadlení. Délky jednotlivých segmentů mohou být libovolné, nesmí však být rovny nule. Za správné řešení získáte 30 bodů.


 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies