jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 71. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 15. března 2024 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8320 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2024

S podrobnými soutěžními podmínkami 15. ročníku JLA se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. Jen pro 71. kolo JLA si doplňte do doporučených pramenů MEF, do PS Kraft: Česko-esperantský slovník (KAVA-PECH 1998) a do elektronických pramenů Slovník nářečí českého jazyka na https://sncj.ujc.cas.cz a Slovníky staré češtiny na https://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx. Ze seznamu pramenů nebudete v 71. kole JLA potřebovat mj. z PD těchto 13 pramenů: ČBS, Sokol, MEA, MELH, SZv, ČNŽ, VLS, LČL, MEH, MSJM, NCS, KS-ZEM a VSCS, z PS žádný a z elektronických pramenů Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home, seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html a Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

Upozornění: JLA je vícekolová soutěž, pro kterou na začátku ročníku autor uvádí seznam pramenů, ze kterých hodlá čerpat výrazy po celý ročník. Protože jde o vyšší počet pramenů, než je Směrnicemi povolený limitovaný počet, u každého kola je jejich počet redukován. Což ale neznamená, že všechny zbylé prameny byly v tom kterém kole autorem použity. Na druhou stranu to ale znamená, že ve výčtu pramenů zůstaly všechny, ze kterých autor čerpal. Pro 71. kolo JLA doplněný pramen MEF je nadbytečný, nebude ho třeba.

Oprava zadání: Menších mozaikových políček s jedním vepsaným písmenem je v křížovce 28, ne 26 jak bylo původně napsáno.71. KOLO 

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 46

Říká se, že ke kolébce valašského ogárka, samozřejmě vyřezané ze dřeva, přinesly sudičky jedna kytičku květů z horských luk, druhá sekeru a pilu a ta třetí mozoly. Vskutku, jestli jaký materiál provázel Valacha po celý život, tož to bylo dřevo. Drvařina bývala na Valašsku uznávána jako chlapská … (1) – však co se drvaři nahampasili při kácení, při oklesňování stromů a potom při stahování kmenů z polomů k lesním cestám! I tady se projevila jejich dovednost: sestrojili na zimní odvoz dřeva hned několik druhů sání, od malých šňapek a svlačáků přes větší krčadla až po dlúhé sáně. Dřeva si Valaši vždycky vážili, každá haluz byla dobrá, dalo se z ní ušpidlat hospodářské nářadí, a kdyby jenom na … (2)! Ke cti přišel jalovec, že roste z tvrdé země a tu tvrdost vtáhne všecku do sebe, proto je z něho nejlepší čagánek, tvrdý a lehunký, a čaganů se na vrchách něco zedere! Ani to jalovcové pcháčí nikomu nevadilo, vždyť kdo nemá hnízdo v jalovčí, není žádný pták, a kdo se v něm nevyválí, to není žádný chlap!

Tento ročník bude věnován výrobkům ze slámy. Sláma byla při pěstování obilí v naturálním … (3) vedlejším, leč mnohostranně využitelným, a tudíž důležitým produktem. Při chovu dobytka sloužila sláma jako krmivo (samostatně nebo jako přídavek do řezanky), jako podestýlka pod ustájený dobytek a v zimě i jako těsnění stájových dveří. Po vymlácení obilí byla uložena ve stodole. Velké množství slámy bylo skladováno pod širým nebem v kupách obvykle společných pro více drobných pěstitelů. … (4) musel být po ruce, ale v bezpečné vzdálenosti od chalup.

Všechny výrobky ze slámy byly na Valašsku souhrnně označovány jako slaměnky. A protože na prvním místě byla u valašských hospodářů … (5), tak vedle slaměnkářů, kteří měli domácké hotovení výrobků ze slámy jako celoroční zaměstnání, spatřovali ve výrobě slaměnek doplňkový výdělek i příslušníci sezónních povolání v mimosezónní období. Nejvíce vyráběným produktem ze slámy byla kulatá ošatka. Tato … (6) sloužila jako miska na přechodné ukládání či přenášení viktuálií všeho druhu v domácnosti, zrní při poklidu drůbeže, otrub k přípravě nápoje pro dobytek, na sběr vajec, na servírování ovoce, na přebírání zápečků – nedosušených, oschlých kusů ovoce při jeho sušení v sušírnách, malé ošatky byly užívány k ukládání šicích potřeb atd. Ze sbírek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jsem pro obrazec křížovky vybral … (7).
ŠIKMÁ NESOUMĚRNÁ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Systém střídání je jednoduchý, do všech základních políček a do 26 menších mozaikových políček se vpisuje jedno písmeno, do ostatních mozaikových políček se vpisují dvě písmena. Skryty jsou 1. tajenka (6), 2. tajenka (4), 4. tajenka (4), 6. tajenka (6), 1. díl 7. tajenky (7), 2. díl 7. tajenky (5) a 3. díl 7. tajenky (2 5). Tajenky vypište a vyznačte je v obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí. A protože soutěž pokračuje po roční přestávce, tak pro zpestření je v zadání křížovky uvedeno pár legendových a vpisovaných výrazů v zrcadlovém provedení (např. pro legendový výraz kapr se vpisuje do obrazce ryba a naopak). Hodně zdaru a zábavy při řešení!

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Mořští savci. - 2. Několik strojů. - 3. Nápor; dívčí obličeje. - 4. Příslušník národa žijícího v Pyrenejích; salernský kníže; odspodu namáčené (podle Stavinohy). - 5. Dým; postava z TV seriálu Bob miluje Abisholu; název alba zpěvačky Patti Smithové; oddělení v trestnici; drobty.6. Rostliny; Bilodidovy iniciály; anglická zkratka pro specifické cíle chování; nápoj; revolta; část Vsetína; ryba. - 7. Malé lodě (staročesky); vepř; smrt; bidýlko nad kamny; druh nože; šerif; zmola.8. Nizozemský herec; svita; maďarský spisovatel; jedna z rolí herce Andreje Hryce; nalepená vrstva (papíru); česká hora; postava v jednom z filmů režiséra Panajotova. - 9. Oddati se na nějaký čas spaní; doprovod; pletená vesta; jemnůstka; zuřivý divoch; kana; obě. - 10. Snaživá; zakladatel českého skautingu; polská hora; pít (dětsky); veslovod; ševcovský nástroj; v esperantu „stranit se“. 11. Česká maskérka; týkající se spalování; tyč; přezdívka palestinského prezidenta Abbáse; pták; italský básník; odhad. – 12. Anorganické sloučeniny; název pákistánského televizního seriálu; enciány; lámat; ovoce; znak; banán. – 13. Dozpívati; izolační láhve; nesnadno; tělocvičná poloha; oblíbenec. – 14. Lechtat; věčně; stroj na plnění; český ragbista; dosna; dánské sídlo. - 15. Špalky; činit levným; odplaty; bažanka; druh větru. – 16. Nestydatě; zatajiti; řeka v maloasijské Iónii; sumaterský název míry covada. - 17. Leštiti; sabellský kmen; dosud; herečka účinkující ve filmu My Little Girl. - 18. Lanýž; sklízet třešně; znamení. – 19. Hylé; neschopnost látky vracet se po deformaci do původního stavu; velký džbán. - 20. ?5?. – 21. Cévnatá rostlina.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 11. Zpola otrhaná. – 12. ?3?. – 13. Autor publikací o jazzu (Leroy); kořenit určitým kořením; obušky. – 14. Neobratně dodělati; postižená určitou kožní nemocí; chumáče. - 15. Mluvená nezvučným hlasem; uzavříti spojenectví; obchod s erotickým zbožím; promrhati. – 16. Náhrady (staročesky); sienský malíř (Benvenuto del); bavorské město; hlava Dubrovnické republiky. - 17. Autor hudby k muzikálu Carl, The Fiddler; představitel Vikina přítele Robina v televizním seriálu Ulice; plakat; přízvisko boha Jova jako ochránce Latinského spolku; slovenská číslovka. - 18. Mukat; zchátralá; jedna z Frémontových filmových rolí; asijský bojový sportovní nástroj; potřeba k čištění zubů; pozdrav. – 19. Jako had; kolega Jonase Diamonda; práce; vousy na bradě; hřebíček. – 20. Tisící díl celku; křiky; potyčka; čuník; arak; pomořanský šlechtický rod; díly autojeřábu. – 21. Kontra; kuchyňské nádoby; hrudní orgán; krechty; autor fotografie Nic než kov; kosti; český filmový producent.22. Hustě něčím pokrýti; vzácný nerost; hedvábná látka; svazovat; název krátkého amerického filmu z roku 2009; skvrnky; plačtivé. – 23. Býkovec; dva čínské hudební nástroje; svůdce; dřívější název slovenské obce; dravý pták; treska; záviny. – 24. Škubat; zvířata jako talismany; legendární polský kníže; směs křemene a ortoklasu; stratigrafický stupeň jury; psí jméno; postranní část nanynky. – 25. Japonský architekt; škytavé (slovensky); kelce; domácké mužské jméno; slunéčko sedmitečné; studená místnost; francouzský politik.26. Zloděj; iniciály hokejového trenéra Tarasova; zkratka adenosinmonofosfátu; slovensky „lék“; milenec; rozparek v přední části pánských kalhot; ženina. – 27. Jméno herce Janečka; jorubská říční bohyně; argentinský spisovatel; polonomádští Semité; vejčitost.28. Jméno sochaře Bouchardona; název amerického videofilmu z roku 2007; býti uspokojivý. - 29. Výběr mezi buňkami určitého orgánu k dosažení nejvyrovnanějšího typu buněk. – 30. Chirurgické uvolnění vazivových srůstů ve ztuhlém kloubu.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies