jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval předběžné výsledky soutěží v řešení hádanek, logických úloh a křížovky 54. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s tím, jak se Vám dařilo, co dělalo největší problémy nebo naopak co vám šlo dobře.

U křížovek jsem očekával hodně bezchybných řešení, nakonec bylo dosaženo rekordního počtu nul

U hádanek jsem poté, co začala chodit řešení, už tušil, že asi nebude nikdo, kdo by vyřešil všechny. V kreslené hádance bylo třeba řešit tři jádra, to poslední souviselo se závěrem textu pod obrázky a na svini na začátku se také nesmělo zapomenout. Tento kokos zůstal nerozlousknutý.

U logických úloh jsem se neodvážil tipovat, zda jediný řešitel nebo řešitelka dokáže objevit všechna nejlepší řešení optimizerů. Většinou mi totiž tipy v minulosti nevycházely a znovu a znovu mě soutěžící překvapují, jak jsou dobří. A čekala mě pěkná fuška s vyhodnocováním. Po první kontrole řešení bylo jisté, že maximálně možného počtu bodů nedosáhne nikdo, otázkou zůstávalo, zda si řešitelky v čele průběžného pořadí nadále udrží výbornou formu, zda Martina Matějková odrazí útok soupeřů a zda si stávající medailisté udrží své pozice. Řešitelky si výbornou formu udržely, Martina Matějková nejen odrazila útok soupeřů, ale svůj náskok ještě zvýšila a na stříbrné a bronzové pozici došlo k výměně.

Pěkné dny, Vladimír

 

Výsledky 54. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 164 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 17), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 16) a v logických úlohách za řešení za 249 bodů (bylo jediné).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 54. kole u KHL 2700 eur, u KH 1040 eur, u KL a HL po 1080 eurech, u K je v banku 170 eur, u H 220 eur a u L 35 eur.

Stav zápočtů po 54. kole je následující: šestý zápočet v řadě za sebou má v kat. L: Matějková a může v dalších kolech žádat o výplatu eur, pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Nepimach, třetí zápočet v řadě za sebou mají v kat. H: Járová, Kousal a J. Sýkora, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. KH: Štefek, v kat. K: Drápala, Mirikina, L. Pavelka, J. Sýkora a Vojník a v kat. H: Husar, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek a Widla a první zápočet do případné řady získává 11 soutěžících, a to v kat. KH: Karpíšek a v kat. K: Bonaventura, Gašparín, Jaroš, Juráň, Kopřiva, Nack, Podzemský, Valíček, Vlášek a Vychovalý ml. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

 

Křížovky

Potíže měl soutěžícím činit slovenský básník, pokud by tedy začali s Jankem Silanem v pasáži 8/1 SILAN (MČSE) x 8/1 SIČETI (NLA, heslo sičeti, 9. karta), pak by pasáž s chemickými sloučeninami obsahujícími horninotvorný a rudotvorný prvek musela být řešena 13/1 SILIT (SSJČ + UNI 10, heslo skupina uhlíku) x 15/1 PYRIT (UNI 10, hesla pyrit, chalcenogeny) a v pasáži s nerostem by nastal problém, nerostů na 5 písmen končících na –RIT je plno: cerit, curit, perit, pyrit, surit, torit, zorit a další, do kříže byl křivák na 6 písmen končící na –TLÍK, nejvíce na zcestí měl svádět CETLÍK. Ale pozorní řešitelé našli pytlík a řešili správně 11/1 PYTLÍK (ČJA 2/57, heslo bouchoř) x 11/1 PYRIT (NASCS), pak se vrátili k chemickým sloučeninám a řešili správně 13/1 SILAN (NASCS + UNI 10, heslo skupina uhlíku) x 15/1 PYRAN (NASCS + UNI 10, heslo rudotvorné prvky) a nakonec ke slovenskému básníkovi a řešili správně 8/1 FILAN (fdb.cz, heslo Boris Filan, v textu) x 8/1 FIČETI (PSJČ). Vedle autorského řešení 1/1 APOSTAZE (SCS-ED) x 11/3 ASTÁZE (SCS-ED) x 2/2 OKNÁŘI (Kott, heslo obločiar, v textu) bylo uznáváno i alternativní správné řešení 1/1 APOSTASE (Josef Kurz: Soudcové, Ostrava 1992, str. 32, 34, 35 a další) x 11/3 ASTASE (DID 20, 1. díl, heslo astáze) x 2/2 OKNAŘI (HUB, heslo oknař).

Na zápočet bylo třeba řešit bezchybně, což se podařilo rekordním 17 z celkových 49 soutěžících. Na čele průběžného pořadí nedošlo k žádným podstatným změnám, v čele nadále zůstává př. Karpíšek. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 54. kole: 0 ztr. b.: Bonaventura, Drápala, Gašparín, Jaroš, Juráň, Karpíšek (KH), Kopřiva, Mirikina, Nack, L. Pavelka, Podzemský, J. Sýkora, Štefek (KH), Valíček, Vlášek, Vojník, Vychovalý ml. – 1: Járová, Vašinka. – 4: K. Bednář, Bureš, Fiala, Hájek. – 5: Čechová, Horáček, Horák, Kohoutová, Kolář. – 6: Kratochvíl, Slavík, Tomanová, Urban, Vlček. – 7: Fabian. – 9: Dudek. – 12: Hrubá, Svoboda. – 14: Zedník. – 15: Pala, Pavlík. – 17: Florián, Patron. – 18: Staněk. – 20: Soukup. – 21: Prvák. – 22: Elév, Hajný. – 24: Střelec. – 28: Vodník.

Pořadí po 51. až 54. kole: 1 ztr. b.: Karpíšek (KH). – 2: Drápala, Mirikina, L. Pavelka, J. Sýkora, Štefek (KH), Valíček. - 3: Jaroš, Kopřiva. – 4: Járová, Vašinka, Vojník, Vychovalý ml. – 6: Gašparín. - 7: Nack, Podzemský, Vlášek. – 9: Bonaventura. – 16: K. Bednář. – 18: Bureš. – 20: Čechová. – 22: Fiala. – 24: Hájek. – 26: Kohoutová, Kratochvíl, Tomanová. – 28: Slavík. - 29: Horáček. – 30: Dudek. – 31: Horák, Vlček. – 33: Fabian. – 34: Urban. – 35: Kolář, Svoboda. – 37: Zedník. – 42: Hrubá. - 47: Pala, Pavlík. – 54: Florián, Soukup. - 59: Patron. – 60: Staněk. – 63: Prvák. – 72: Elév, Hajný. – 76: Střelec. - 85: Vodník. – 203: Juráň (jen 52. a 54. kolo).

 

Hádanky

Nejtěžší hádankou byla kreslená vlnovka, u které byl náznak a první jádro nakresleno a další dvě jádra byla naznačena v textu pod obrázky. Bohužel ji nezdolal z celkových 56 soutěžících nikdo. Všichni, kteří zaslali řešení vlnovky, se spokojili jen s dvěma jádry a to třetí už nehledali. Obepis „u mladých JLA“ se řešil „u selat zkratka“, v textu to pronášela svině. Nejlehčí hádankou byla sloučenka s květy tkanými na oknech. Pro zápočet bylo potřeba vyřešit 9 hádanek, což se podařilo celkem 16 soutěžícím z čela průběžného pořadí, stejným jako v minulém kole, takže k žádným změnám v pořadí nedošlo a př. Nepimach i před posledním letošním kolem drží v průběžném pořadí těsné vedení. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 54. kole: 9: Husar, Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, J. Sýkora, Štefek (KH), M. Turek, Widla. – 8: Foltas, Žačok. – 7: M. Kokeš, Motyčková, Zahajský. – 6: Radouš. - 5: Beran, Fiala, Marně. – 4: Dostál, Dudek, Fabian, Horák. – 3: Bartoš, Beneš, Divák, Fanda, Hruška, Jirout, Kominík, Varšaník. - 2: J. Bednář, Florián, Jezdec, Maskot, Němeček, Novotná, Plavec, Pospíšil, Vychovalý ml. – 1: Pokus, Prvák, Tatar, Učeň, Urban, Vávra, Zedník. - 0: Kapybara, Vodník, Žák.

Pořadí po 51. až 54. kole: 39: Nepimach. - 38: Járová, J. Sýkora, Štefek (KH). – 37: Karpíšek (KH), Kousal. – 36: Husar, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla. – 33: Žačok. - 28: Foltas, Zahajský. – 25: Radouš. – 23: M. Kokeš, Motyčková. – 14: Vychovalý ml. - 13: Bartoš, J. Bednář, Beneš, Beran, Dostál, Marně. – 12: Dudek, Fabian, Fiala. - 11: Horák, Varšaník. – 10: Hruška. – 9: Fanda, Novotná, Pospíšil. – 8: Divák, Florián, Jirout. – 7: Jezdec, Kominík. - 6: Maskot, Němeček, Urban, Vávra. – 5: Zedník, Žák. – 4: Plavec, Prvák, Tatar. – 3: Učeň. – 2: Pokus. - 0: Kapybara, Vodník.

 

Logické úlohy

K řešení byly předloženy opět tři optimizery, z nichž ten s kolečky, trojúhelníky a čtverci se stal nejobtížnější úlohou kola nejen pro řešitele, ale i pro hodnotitele. V mnoha řešeních nebyla totiž dodržena podmínka, že pole se stejnými symboly nemohou být na pozicích dosažitelných skokem šachového jezdce. U optimizeru Károvaná tkanina nalezla nejlepší řešení Lenka Máchová a Pavla Sedláčková. U optimizeru Tkanina s výšivkou nalezla nejlepší řešení Martina Matějková, druhé nejlepší řešení Lenka Máchová a třetí nejlepší řešení Stanislav Šebesta a Tereza Matějková. Dámy prostě letos dominují způsobem, který jsme v minulých deseti letech nepoznali. Řešitelky M. Matějková, L. Máchová a P. Sedláčková měly tři nejvýše hodnocená řešení a v průběžném pořadí se mezi ně vklínil jen jeden šťastný řešitel. Maximálně šlo získat 254 bodů, což se nikomu z celkových 59 soutěžících nepodařilo, zápočet získala M. Matějková za 249 bodů a v čele průběžného pořadí ještě zvýšila svůj náskok. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 54. kole: 249: M. Matějková. – 244: Máchová. – 224: P. Sedláčková. – 219: Drápala, Husar, L. Pavelka, J. Sýkora. – 214: Josef Konečný, Šťastný. - 209: Carbol, J. Kokeš, M. Kokeš, Jiří Konečný, Marek, Motyčková, Žabka. – 204: Šebesta. – 199: Plecák. – 185: Dedková, Chylová. – 174: Járová. – 139: Spáčil. - 130: Brajko. – 100: Mareš. – 80: Cily, Fojta. - 75:  J. Bednář, Čechová, M. Sedláčková. – 74: K. Bednář, Ježek. - 70: Kadlec, Musil, Suchý. – 66: Kohoutová, Křížová, Zedník. – 65: Tomanová. – 64: Beránek, Ševčík, Švec. – 60: Ampér, Fanda, Fišer. – 56: Elév. – 55: Rosa. – 54: Dušek, Florián. – 50: Prvák. – 45: Hajný. – 35: Kominík, Učeň. – 25: Stejskal, Zápasník. – 20: Lachtan, T. Matějková. – 10: Buchta, Maskot, Plavec.

Pořadí po 51. až 54. kole: 905: M. Matějková. – 875: Máchová. - 854: Šťastný. – 820: P. Sedláčková. – 765: Josef Konečný. - 744: Drápala, J. Sýkora. – 730: L. Pavelka. – 729: Husar. – 725: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. - 714: Marek. – 700: Jiří Konečný. – 686: Plecák. - 675: Šebesta. – 627: Žabka. – 601: Brajko. - 554: Járová. – 486: Spáčil. – 475: Dedková. – 380: Chylová. - 365: Buchta. – 325: Cily. – 284: Ježek. - 275: Čechová. – 270: J. Bednář. – 265: Musil, Suchý. – 262: Fojta. - 260: M. Sedláčková. – 255: Kadlec. - 241: Zedník. – 235: Tomanová. – 226: Kohoutová, Křížová. – 224: K. Bednář. – 214: Ševčík. – 209: Carbol (jen 54. kolo). - 204:  Beránek. – 200: Ampér. – 195: T. Matějková. – 194: Švec. - 191: Elév. – 185: Fanda. – 180: Mareš. - 174: Dušek. – 170: Prvák. – 165: Fišer. - 164: Florián. - 140: Hajný. – 130: Učeň. – 110: Stejskal. - 105: Zápasník. – 96: Rosa. - 95: Kominík. - 60: Lachtan. – 45: Maskot, Plavec.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA probíhalo od 15. února do 15. března 2024, můžete si otevřít řešení 71. kola JLA, předběžné výsledky 71. kola JLA a ohlasy na 71. kolo JLA. Došlo rekordních 187 řešení, děkuji za ně, pěkné dny, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies