jemelik

jemelik


Vážení přátelé,

u křížovek jsem si nejprve myslel, že chyták se skrytou tajenkou způsobí četné bodové ztráty, ale nebude to tak hrozné. Mohu ale konstatovat, že autorských řešení bude méně než alternativně správných řešení. Netušil jsem, že legendě budou vyhovovat dva různí autoři Města.

U hádanek to vypadalo na rekord v počtu řešitelů s deseti správně vyluštěnými hádankami, nakonec tak nějak se to dalo při jejich obtížnosti poplatné létu, dovoleným a parným dnům očekávat. Ale byl jen vyrovnán.

U logických úloh bylo hodně soutěžících se všemi vyřešenými úlohami, ale jen tři s maximálním možným počtem bodů. Hodně jsem byl zvědavý na to, zda ženy udrží svou dosavadní skvělou formu a jak se bude dařit dlouholetým matadorům dohánět bodové ztráty? Řešitelky v čele průběžného pořadí prokázaly letošní vynikající formu a soutěžícím za nimi nedaly šanci.

Výsledky máte níže, pěkné dny, Vladimír

 

Výsledky 53. kola JLA

Dlouhodobá soutěž o výhry v eurech

Celkově došlo 163 řešení, neobsazeny jsou kat. KHL, KL a HL, v kat. KH soutěží dva řešitelé. Zápočet se dával v křížovkách za řešení bez ztrátových bodů (bylo jich 7), v hádankách za 10 autorských řešení (bylo jich 16) a v logických úlohách za řešení za 261 bod (byla 3).

V jednotlivých kategoriích je v bancích po 53. kole u KHL 2650 eur, u KH 1020 eur, u KL a HL po 1060 eurech, u K je v banku 165 eur, u H 215 eur a u L 25 eur.

Stav zápočtů po 53. kole je následující: pátý zápočet v řadě za sebou má v kat. L: M. Matějková, čtvrtý zápočet v řadě za sebou má v kat. H: Nepimach, druhý zápočet v řadě za sebou mají v kat. H: Járová, Kousal a J. Sýkora a první zápočet do případné řady získává 19 soutěžících, a to v kat. KH: Štefek, v kat. K: Drápala, Mirikina, L. Pavelka, J. Sýkora, Vašinka a Vojník, v kat. H: Husar, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek a Widla a v kat. L:. Máchová a P. Sedláčková. Všem blahopřeji a přeji hodně zdaru v získávání dalších zápočtů.

 

Kvalifikační soutěže

Křížovka

Hádankové legendy, navíc sdružené a zpřeházené, se zpočátku řešitelé obávali, ale nakonec se s ní všichni úspěšně popasovali. A tak posledním komplikovaným úkolem zůstalo nalezení skryté tajenky. Autor nastražil v ocase kvíčaly svůdnou tajenku DROZDI a chtěl svést řešitele k vepsání výtvarných umělců Preisse a Diana, Diase nebo Diviše s tím, že si iniciály autory Města AN, AS nebo VIŠ neověří. Autorská skrytá tajenka byli KOSOVÉ, výtvarní umělci byli PREISS A SOPR (DID 8 + SČSVU), autor Města byl Pavel Rudolf (ČBS). Kosové byli skryti systémově na konci křídel a ocasu v posledních políčkách tvořenými třemi úsečkami a jednou křivkou. Autora při tvorbě ani v nejmenším nenapadlo, že bude název Zapletalovy knihy Město – hrstka klasů z rodného kraje Březinova v některém uznatelném pramenu zkrácen jen na Město, ale stalo se v Lexikonu české literatury. A tak řešitelé k jeho překvapení objevili alternativní správné řešení se skrytou tajenkou DROZDI, u kterého jsou výtvarní umělci PREISS A DITZ (DID 8 + Nový slovník československých výtvarných umělců 1-2) a autor Města T. Zapletal (LČL 1/318, heslo Otokar Březina, pravý sloupec, 25. řádek shora). A ti, kteří iniciály TZ neobjevili a riskovali skrytou tajenku DROZDI a umělce Diana, Diase nebo Diviše, měli štěstí a vydělali na tom, protože jinak by obdrželi dvouciferný počet ztrátových bodů. Alternativní správné řešení ovlivnilo výrazně hodnocení správnosti řešení, protože všechna řešení byla posuzována buď podle autorského řešení, nebo podle správného alternativního řešení, podle toho, které hodnocení bylo pro řešitele výhodnější.

Často se chybovalo v pasáži s pivem, pokud řešitelé uváděli skrytou tajenku KOSOVÉ, pak musela být tato pasáž řešena 7/11 ČIKORO (RYS 3) x 27/1 RADČI (Kott, heslo rád), 28/1 ELKO (NEOLOG 1), 29/1 RO (ZKR-EU). V případě, že řešitelé uváděli skrytou tajenku DROZDI, mohla být tako pasáž správně řešena i 7/11 ŠIKARUM (RYS 3) x 27/1 RADŠI (SSJČ), 28/1 ELKA (NEOLOG 1), 29/1 RUM (ZKR-EU). Chybovalo se i v pasáži 9/3 ANOFELES (feles viz SAK, heslo kočka a hmyz anofeles viz SCS-ED) x 18/2 ESIPOV (had sipo viz CJC 1/390 a planetka Esipov viz Panorama křížovek – planetky). V pasáži s rozpouštěním krvinek byl uznáván vedle autorského tvaru 23/4 LÝZE i správný alternativní tvar 23/4 LYSE.

Na zápočet bylo třeba řešit bezchybně, což se podařilo 7 z celkových 49 soutěžících. Ačkoliv řešitelé na prvních dvou místech průběžného pořadí zaváhali, v čele nadále zůstává př. Karpíšek. Ovšem za ním je nablízku početné pole pronásledovatelů. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 53. kole: 0 ztr. b.: Drápala, Mirikina, L. Pavelka, J. Sýkora, Štefek (KH), Vašinka, Vojník. – 1: Bonaventura, Gašparín, Jaroš, Járová, Karpíšek (KH), Kopřiva, Podzemský, Valíček, Vlášek. – 2: Nack, Vychovalý ml. - 3: K. Bednář. – 4: Bureš. – 5: Čechová. – 6: Dudek. – 7: Fiala, Horáček. – 8: Kohoutová, Kratochvíl. – 9: Fabian, Hájek, Tomanová. – 10: Horák, Slavík, Svoboda. – 11: Hrubá, Kolář, Vlček, Zedník. – 12: Pala, Pavlík, Urban. – 13: Florián, Soukup. – 15: Patron. – 16: Prvák. – 18: Staněk. – 21: Elév. – 23: Hajný. – 25: Střelec. – 29: Vodník. – 100: Juráň.

Pořadí po 51. až 53. kole: 1 ztr. b.: Karpíšek (KH). – 2: Drápala, Mirikina, L. Pavelka, J. Sýkora, Štefek (KH), Valíček. - 3: Jaroš, Járová, Kopřiva, Vašinka. – 4: Vojník, Vychovalý ml. – 6: Gašparín. - 7: Nack, Podzemský, Vlášek. – 9: Bonaventura. – 12: K. Bednář. – 14: Bureš. – 15: Čechová. – 18: Fiala. – 20: Hájek, Kratochvíl, Tomanová. – 21: Dudek, Kohoutová. - 22: Slavík. – 23: Svoboda, Zedník. – 24: Horáček. – 25:  Vlček. – 26: Fabian, Horák. – 28: Urban. – 30: Hrubá, Kolář. – 32: Pala, Pavlík. – 34: Soukup. - 37: Florián. – 42: Patron, Prvák, Staněk. – 50: Elév, Hajný. – 52: Střelec. - 57: Vodník. – 203: Juráň.

 

Hádanky

Nejtěžší a nejlehčí hádankou byly obnažky. Plurály náznaků bezlesí a poplatků se nenechalo splést 17 z celkových 56 soutěžících, správně musely být v obnažce s tažnými ptáky lesní cesty a vážná (množné číslo od vážného). Zato s obnažkou s kvíčalou na Floridě a lotrovinou nočního ptáka si poradili kromě třech luštitelů všichni. Pro zápočet bylo potřeba vyřešit všech 10 hádanek, což se podařilo celkem 16 soutěžícím z čela průběžného pořadí, takže k žádným změnám v pořadí nedošlo a př. Nepimach nadále odráží nástupy svých pronásledovatelů. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji.

Pořadí v 53. kole: 10: Husar, Járová, Karpíšek (KH), Kousal, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, Nepimach, J. Pavelka, Říha, J. Sýkora, Štefek (KH), M. Turek, Widla. – 9: Foltas, Žačok. – 8: Zahajský. – 7: M. Kokeš, Motyčková. - 6: Vychovalý ml. – 5: Radouš. - 4: Bartoš, J. Bednář, Beneš, Fabian. - 3: Beran, Divák, Dostál, Dudek, Fiala, Florián, Marně, Varšaník. – 2: Fanda, Horák, Hruška, Jezdec, Jirout, Kominík, Maskot, Novotná, Pospíšil. – 1: Němeček, Plavec, Pokus, Prvák, Tatar, Urban, Vávra, Zedník, Žák. - 0: Kapybara, Učeň, Vodník.

Pořadí po 51. až 53. kole: 30: Nepimach. - 29: Járová, J. Sýkora, Štefek (KH). – 28: Karpíšek (KH), Kousal. – 27: Husar, Kovářová, Kožušník, Luskač, Mikšík, Moskalová, J. Pavelka, Říha, M. Turek, Widla. – 25: Žačok. - 21: Zahajský. – 20: Foltas. – 19: Radouš. – 16: M. Kokeš, Motyčková. – 12: Vychovalý ml. - 11: J. Bednář. – 10: Bartoš, Beneš. – 9: Dostál. - 8: Beran, Dudek, Fabian, Marně, Varšaník. – 7: Fiala, Horák, Hruška, Novotná, Pospíšil. – 6: Fanda, Florián. – 5: Divák, Jezdec, Jirout, Urban, Vávra, Žák. – 4: Kominík, Maskot, Němeček, Zedník. – 3: Prvák, Tatar. – 2: Plavec, Učeň. – 1: Pokus. - 0: Kapybara, Vodník.

 

Logické úlohy

K řešení byly předloženy tři optimizery, největší problémy nadělal hned ten první. Ani ne tak kvůli nalezení řešení wordoku, jako kvůli uvedení správného počtu různých způsobů čtení slova VRABEC v tom kterém řádku počínaje písmenem V. Na těchto údajích ztroskotali i bývalí vítězové soutěže a k optimálnímu řešení 34 čtení se dopracovalo jen 9 z celkových 58 soutěžících. Optimálního počtu 8 skoků v úloze Kosi dosáhlo 16 soutěžících. Optimálních 30 stop v úloze Ptačí stopy umístila do obrazce jen pětice Brajko, Máchová, M. Matějková, P. Sedláčková a Šebesta. A protože vedoucí čtveřice nezaváhala, tak se průběžné pořadí měnilo až na místech za ní. K zápočtu bylo potřeba získat maximálního možného počtu 261 bodu, což se podařilo řešitelkám Máchové, M. Matějkové a P. Sedláčkové, které tak potvrdily letošní skvělou formu. Úspěšným řešitelům blahopřeji.

Pořadí v 53. kole: 261: Máchová, M. Matějková, P. Sedláčková. – 256: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková, Šťastný. – 251: Josef Konečný. – 231: Plecák. – 200: Drápala, Husar, L. Pavelka, J. Sýkora. – 195: Jiří Konečný, Marek, Šebesta. – 190: Brajko. – 155: Buchta, T. Matějková, Žabka. – 150: Spáčil. – 125:  Dedková. – 120: Járová. – 80: J. Bednář, Ježek. - 75: Cily, Čechová, Suchý. – 70: Musil, M. Sedláčková. – 65: Kadlec, Zedník. – 55: K. Bednář, Křížová, Tomanová. – 50: Beránek, Kohoutová, Ševčík, Švec. – 45: Ampér, Elév. – 40: Fanda, Fišer, Florián. – 35: Dušek, Prvák. – 30: Hajný, Učeň. – 25: Kominík, Stejskal, Zápasník. – 20: Fojta, Lachtan, Mareš. – 15: Maskot, Plavec. – 0: Chylová, Rosa.

Pořadí po 51. až 53. kole: 656: M. Matějková. – 640: Šťastný. – 631: Máchová. – 596: P. Sedláčková. – 551: Josef Konečný. - 525: Drápala, J. Sýkora. – 516: J. Kokeš, M. Kokeš, Motyčková. - 511: L. Pavelka. – 510: Husar. – 505: Marek. – 491: Jiří Konečný. – 487: Plecák. - 471: Brajko, Šebesta. – 418: Žabka. - 380: Járová. – 355: Buchta. – 347: Spáčil. – 290: Dedková. - 245: Cily. – 210: Ježek. - 200: Čechová. – 195: J. Bednář, Chylová, Musil, Suchý. – 185: Kadlec, M. Sedláčková. – 182: Fojta. - 175: T. Matějková, Zedník. – 170: Tomanová. – 160: Kohoutová, Křížová. – 150: K. Bednář, Ševčík. – 140: Ampér, Beránek. – 135: Elév. – 130: Švec. – 125: Fanda. - 120: Dušek, Prvák. - 110: Florián. - 105: Fišer. – 95: Hajný, Učeň. – 85: Stejskal. - 80: Mareš, Zápasník. – 60: Kominík. - 41: Rosa. – 40: Lachtan. – 35: Maskot, Plavec.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies