jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovky 54. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase Vás ale seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u tkalcovské destičky a hádanek a logických úloh věnovaných tkalcům činit potíže.

U křížovek vzhledem ke slovní křížovce a dlouhým výrazům kolem otvorů destičky moc prostoru na chytáky nebylo, potrápit řešitele tak mohli jen slovenští básníci a trochu té chemie.

U hádanek činila největší problémy hned ta první kreslená, v té byla zrada nejenom v jednom z jader. Jádra byla celkem tři, v tom posledním hrál roli obepis "u mladých JLA". A potrápit mohl řešitele i teolog v přísuvce, ale kromě autorského českého teologa Miloše Rabana bude uznáván i františkánský teolog Aquilinus Aman.

U logických úloh by měla být nejobtížnější úlohou Tkanina s emblémem, ale o pořadí opět nejspíše rozhodnou optimizery, které nejsou obtížné na vyřešení, ale nalezení nejlepších řešení není nic jednoduchého. Řešení se čtyřmi nejlepšími řešení u úloh č. 2 a č. 4 máte níže.

Vladimír

Řešení dvojkřížovky:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Apostaze. - 2. Pakly; oknáři. - 3. Memoáry; metoda. - 4. Ojky; Palazzolo; Astou; ruce. – 5. Státi; kati; Eneášův; Noti. - 6. Stulené; čupr tatík; kyčel. – 7. Bočné; disociovat; undávat. - 8. Filan; superinvar; kolidin. - 9. Picit; Lees; expozice; uvzatost. - 10. Perlík; Peit; Vies; kavka; akože. – 11. Pytlík; edwardsit; práce. - 12. Rubner; inkorporace; vrbky. - 13. Silan; peritoneum; idiotní. - 14. Žarká; škrobení; Alsasko. - 15. Pyžla; nelze; altkový; půlko; rodin. – 16. Těkavec; Lugolovy; omská; posada. - 17. Motobal; indorsát; kamsi. - 18. Medunky; čiernovlasá. – 19. Vilho; monstrsoutěž. - 20. Gooty; válec sila; pěvci. - 21. Mnata; fallus; konvalina; osení. - 22. Ján Lacko; Barchovice; šprle. – 23. Gome; tklivý; vranucha; houně. – 24. Holany; práskačka; Komeda. – 25. Kadeti; krutule; Dovora. – 26. Kalais; hoknit; Doninš. - 27. Hadrus; pinakol; mečoun. – 28. Barkla; gatiska. - 29. Destička. - 30. Fincko. - 31. Pare.

Tajenky: 1. Škrobení. - 2. Těžká práce. - 3. Memoáry. - 4. Pilné ruce. - 5. Valchovaná sukna (skrytá ve vodorovné ose slovní křížovky, je vyznačená červeně). - 6. Haleny. - 7. Houně. - 8. Mnoho rodin. - 9. Expozice. – 10. Tkalcovská destička ke snovadlům (třetí díl tajenky KE SNOVADLŮM je skryt pod otvory destičky a je vyznačen červeně). 

Slovní znaky: Ila; kon; val; Ina; bar; chov; ice; vr; an; ucha; pr; Ás; kačka; Krut; u; le; ho; k; nit; pi; na; kol; ga.

 
Řešení hádanek:

   1.   Katr s ukazateli, atletka z Ruska, sketa tkal zradu, u selat zkratka.

   2.   Saně, drápanina, degu, rolba, nekov, kout kaplanky – snědá paní nad eurobankovkou tká plány.

   3.   Honěné u skal, skýva, Jihlava, fiakr, kvap Pešla po vůli – koně neustále kývali hlavami a krky a přešlapovali.

   4.   Sturač (styrač) Sakala u dveří má, Slunce, koutníci – starý český lidový řemeslnický tanec.

   5.   Ves, letina, Raban (Aman), hoch, jive, len s pupavou, cit, lípa u činy – ve spleti nahrabaného (nalámaného) chvojí vedle náspu pavouci tkali pavučiny.

   6.   Pěkná vatka, lhaní, vzdor, kozel, akné, vor u Něvy, rance, hosté Romů – pěnkava tkala hnízdo v rozeklané koruně vyvráceného stromu.

   7.   Korfu, lest, jisté noty, past, kanoe, Emilka (Editka), valach, mates, nes vébu, doux, kosti – korpulentní stenotypistka nocemi tkávala zlaté sny své budoucnosti.

   8.   Za pří cíl u nás, inka, děvy, sojky, miss, trio, Moyzes, tři brány, chrpa, pýr (pór), s kůrou choutka – zářící luna si nad vysokými stromy ze stříbrných paprsků roucho tká.

   9.   Chorá, typy močálů, kytkář, vtipy, brvy, testy, vinyl – hory počaly tkáti prvé stíny.

10.   Nao, knecht, Kazi, mák, věty – na oknech tká zima květy.

Prameny k námětům:
SSJČ
tkát zradu = osnovat podraz, chystat proradnost
tkát plány = plánovat, osnovat záměry
tkalcovat = (o koních) kývat hlavou a krkem a přešlapovat
tkadlec = starý český lidový řemeslnický tanec
tkát pavučinu = snovat pavoučí síť
tkát hnízdo = stavět hnízdo
tkát květy na oknech = zdobit okna květy (o zimě, o mrazu)
PSJČ
tkát zlaté sny své budoucnosti = snít o svých skvělých zítřcích
hory počaly tkáti prvé stíny = hory začaly stínit
tkát si z paprsků roucho = snovat si bělostný háv (o měsíci)

 

Řešení logických úloh 54. kola JLA: 

1. Tkanina s emblémem
Řešení viz obrázek.

2. Károvaná tkanina
Řešení viz obrázky, vlevo nahoře řešení za 40 bodů, vpravo nahoře řešení za 35 bodů, vlevo dole řešení za 30 bodů, vpravo dole řešení za 25 bodů. Za všechna horší správná řešení bylo přidělováno 25 bodů.

3. Vzorkovaná tkanina
Za nejlepší řešení se přidělovalo 24 bodů, jedno z nich viz obrázek.

4. Tkanina s výšivkou
Řešení viz obrázky, nahoře je řešení za 40 bodů, pod ním je řešení za 30 bodů, pod ním je řešení za 20 bodů a dole je řešení za 10 bodů. U dvou nejlepších řešení je červený bod A vyznačen v rastru převedeném do souřadnic s počátečním bodem 0 vlevo dole. Podrobné výpočty jsou zde. Za všechna horší správná řešení s hodnotou P nejméně 395 bodů bylo přidělováno 10 bodů.


5. Tkanina s pentominy
Jedno z vícera správných řešení viz obrázek.


6. Klubka vláken
Řešení viz obrázek nebo K, M, B, F, C, I, L, D, N, H, E, J, A, P, G a O.

7. Tapisérie
Řešení viz obrázek.

8. Předložka
Řešení viz obrázek.

 Autorkou úloh č. 1 a 6 je Jana Vodičková, autorem úloh č. 2 a 4 je Vladimír Jemelík, autory úlohy č. 3 jsou Imrich Cily a Vladimír Jemelík, autorem úlohy č. 5 je Honza Krtek Novotný, autorem úloh č. 7 a 8 je Alexandru Szoke.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies