jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
v rámci programu Brněnských hádankářských slavností 30. dubna 2011 se uskutečnila slavnostní promoce prvních absolventů bakalářského a magisterského studia Jemelíkovy luštitelské akademie. Tato recesistická akce proběhla v důstojném a slavnostním duchu, jak si koneckonců taková promoce žádá, že, a pobavila aktéry i přítomné diváky. Koníčky jsou od toho, aby se jimi lidé bavili. Níže zveřejňuji několik fotografií z této akce. Děkuji všem aktérům za pochopení pro recesi a nepokažení legrace, kroužku Kabrňáci za umožnění promoci zorganizovat. Promoce JLA budou probíhat obvykle co dva roky.  Pro řešitele JLA budiž promoce jedním z cílů jejich soutěžení, pro neřešitele JLA třebas i pozvánkou k zapojení se do soutěže. Vladimír


Brněnské hádankářské slavnosti 2011 začaly vědomostní soutěží v hlavním sále.
Vědomostní soutěž probíhala i v hale, vyhrál ji nakonec Karel Henc.


Pak následovala GP v řešení křížovek, hosté z Mensy ČR měli vlastní program.


Po druhém kole vědomostní soutěže už přišla na řadu promoce JLA, toto je porada těsně před ní.


A tady už příležitostná pedelka Stáňa přivádí absolventy k promoci, první kráčí Mirek Turek a za ním další.


Nástup absolventů uzavírali Děda Karpíšek, Ivo Husar a Jarek Drápala, vzadu čekají na vstup na scénu akademičtí funkcionáři.


Jarek Drápala si nenápadně nese absolventský projev, za který později sklidil velký potlesk.


Část absolventů s příležitostnou pedelkou před příchodem děkana a promotora.


Příchází příležitostný děkan JLA Dušan s příležitostným promotorem JLA Paulusem.


Příležitostný hlavní pedel Zdeněk přivádí příležitostného rektora JLA Vladimíra.


Příležitostný promotor JLA Paulus zahajuje promoci.


Pak následoval slib a předávání diplomů bakalářů JLA, zde přebírá diplom Děda Karpíšek.


Ing. et Bc. JLA Bohdan Kousal si se zaujetím prohlíží svůj diplom.


Bc. JLA Ivona Kovářová vypadá s diplomem spokojeně.


Z rukou příležitostného děkana JLA přebírá diplom Bc. JLA Petr Štefek.


Ing. et Bc. JLA Mirek Turek s výrazem odpovídajícím slavnostnímu aktu.


Prof. Ing. et Mgr. JLA Jaromír Drápala, CSc. přebírá diplom magistra JLA a jak sám s dojetím přiznal, byla to už jeho čtvrtá promoce, ale poprvé důstojně v taláru.


Slavnostní projev příležitostného rektora JLA Vladimíra.


Na závěr zněla studentská hymna, zněla a zněla.


Po studentské hymně následoval odchod do haly a slavnostní přípitek šampaňským.


Rudovi Sedlákovi Moravskému se promoce líbila.


Paní rektorová vypadala po aktu také spokojeně.


Medailisté GP v řešení křížovek


Medailisté GP v řešení hádanek (a všichni řešitelé JLA)


Promoce se vydařila a ještě jsem skončil sedmý v hádankách, byla to pěkná sobota.

 
Tondu Říhu na promoci zastoupil Jirka Zvolánek, tak jsem mu diplom po Mariánkách předal ještě jednou u něj doma.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies