jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
v rámci programu Brněnských hádankářských slavností 30. dubna 2011 se uskutečnila slavnostní promoce prvních absolventů bakalářského a magisterského studia Jemelíkovy luštitelské akademie. Tato recesistická akce proběhla v důstojném a slavnostním duchu, jak si koneckonců taková promoce žádá, že, a pobavila aktéry i přítomné diváky. Koníčky jsou od toho, aby se jimi lidé bavili. Níže zveřejňuji několik fotografií z této akce. Děkuji všem aktérům za pochopení pro recesi a nepokažení legrace, kroužku Kabrňáci za umožnění promoci zorganizovat. Promoce JLA budou probíhat obvykle co dva roky.  Pro řešitele JLA budiž promoce jedním z cílů jejich soutěžení, pro neřešitele JLA třebas i pozvánkou k zapojení se do soutěže. Vladimír


Brněnské hádankářské slavnosti 2011 začaly vědomostní soutěží v hlavním sále.
Vědomostní soutěž probíhala i v hale, vyhrál ji nakonec Karel Henc.


Pak následovala GP v řešení křížovek, hosté z Mensy ČR měli vlastní program.


Po druhém kole vědomostní soutěže už přišla na řadu promoce JLA, toto je porada těsně před ní.


A tady už příležitostná pedelka Stáňa přivádí absolventy k promoci, první kráčí Mirek Turek a za ním další.


Nástup absolventů uzavírali Děda Karpíšek, Ivo Husar a Jarek Drápala, vzadu čekají na vstup na scénu akademičtí funkcionáři.


Jarek Drápala si nenápadně nese absolventský projev, za který později sklidil velký potlesk.


Část absolventů s příležitostnou pedelkou před příchodem děkana a promotora.


Příchází příležitostný děkan JLA Dušan s příležitostným promotorem JLA Paulusem.


Příležitostný hlavní pedel Zdeněk přivádí příležitostného rektora JLA Vladimíra.


Příležitostný promotor JLA Paulus zahajuje promoci.


Pak následoval slib a předávání diplomů bakalářů JLA, zde přebírá diplom Děda Karpíšek.


Ing. et Bc. JLA Bohdan Kousal si se zaujetím prohlíží svůj diplom.


Bc. JLA Ivona Kovářová vypadá s diplomem spokojeně.


Z rukou příležitostného děkana JLA přebírá diplom Bc. JLA Petr Štefek.


Ing. et Bc. JLA Mirek Turek s výrazem odpovídajícím slavnostnímu aktu.


Prof. Ing. et Mgr. JLA Jaromír Drápala, CSc. přebírá diplom magistra JLA a jak sám s dojetím přiznal, byla to už jeho čtvrtá promoce, ale poprvé důstojně v taláru.


Slavnostní projev příležitostného rektora JLA Vladimíra.


Na závěr zněla studentská hymna, zněla a zněla.


Po studentské hymně následoval odchod do haly a slavnostní přípitek šampaňským.


Rudovi Sedlákovi Moravskému se promoce líbila.


Paní rektorová vypadala po aktu také spokojeně.


Medailisté GP v řešení křížovek


Medailisté GP v řešení hádanek (a všichni řešitelé JLA)


Promoce se vydařila a ještě jsem skončil sedmý v hádankách, byla to pěkná sobota.

 
Tondu Říhu na promoci zastoupil Jirka Zvolánek, tak jsem mu diplom po Mariánkách předal ještě jednou u něj doma.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies