jemelik

jemelik


Prameny k tajenkám v JLA v roce 2021

Kdo z řešitelů JLA nechce investovat do pramenu, ze kterého jsou čerpány tajenky, bude mu stačit při řešení prostudovat přiložené úryvky z něj. Část tajenkových výrazů z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2010) se totiž objevuje v úryvcích Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědina. Kdo si bude chtít knihu pořídit, může si ji objednat u Ing. Petry Valíčkové, pracovnice vztahů muzea k veřejnosti, tel. +420 571 757 143, mail: petra.valickova@nmvp.cz. Části průvodních textů ke křížovkám budou v letech 2018 až 2020 čerpány také z knihy Oldřicha Šuleře Je to chůze po kotárech! (Vyšehrad 1989), kniha je dostupná v knihovnách i v antikvariátech.

 

Velký křížovkářský slovník

Za významnou pomůcku pro každého křížovkáře považuji Velký křížovkářský slovník, počítačový program pro laiky i profesionály od softwarové firmy Vladimír Cvajniga - FANDware. Od roku 2001, kdy byla vytvořena jeho první verze, doznala databáze výrazného rozšíření a program byl obohacen o řadu funkčních vylepšení. K dispozici jsou komfortní možností třídění a filtrování rozsáhlého slovníku, ve kterém je ke každému heslu a legendě uveden zdroj. Slovník jako pomůcku doporučuji, přesto radím jako u každého podobného křížovkářského slovníku použité výrazy ověřit v původním pramenu.

Internetové prameny

Český jazykový atlas: 1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl, 5. díl a Dodatkysoubory mají okolo 200 MB a po stáhnutí na disk v nich lze vyhledávat.

Filmová databáze na http://fdb.cz;

Kódy světových letišť na http://www.mapping.com/airportcodes.html;

Olympijské statistiky a historie na http://www.sports-reference.com/olympics;

Hlavní stránka encyklopedie cotoje.cz sice od 3. ledna 2013 nefungovala, ale na  odkazu http://www.cotoje.cz byla Ottova encyklopedie, Malá československá encyklopedie a Encyklopedie Universum až do března 2014 nadále funkční. Křížovkářští nadšenci si Ottův slovník naučný (všechny díly plus Dodatky) mohou pořídit na CD či DVD.

Planetky na http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html;

Příruční slovník (PSJČ) a databáze lexikálního archivu (NLA) na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php;
Rada:
Kromě používání .* na začátku a na konci hledaného výrazu můžete u fulltextu používat teček namísto hledaných písmen (pro ch je třeba zadat dvě tečky). Zadáte-li např. ..ndka, vyhledávač vám nabídne všechna šestipísmenná slova končící na –ndka. Na rozdíl od coto.je zde vyhledávač rozlišuje velká a malá písmena, takže např. u rostliny dondka je třeba do vyhledávače zadat Dondka.

Slovník spisovného jazyka českého na http://ssjc.ujc.cas.cz;
Rada:
Pokud zvolíte Hesla i heslové stati a Celá slova, lze podobně jako u předchozího pramene vyhledávat pomocí teček ve fulltextu.

Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home;

Vícejazyčné překladové slovníky na http://slovnik.cz;

Vícejazyčné překladové slovníky na http://slovniky.kvalitne.cz.

Velký lékařský slovník na http://lekarske.slovniky.cz.

Výpisky př. Vláška z různých pramenů na http://krizovky1.webgarden.cz.

Použité prameny v kat. řešení křížovek pro 64. kolo JLA

Většina tajenkových výrazů je čerpána z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a z webové stránky Motyky a kypřiče na https://www.chatar-chalupar.cz/motyky-a-kyprice/, kterou si přidejte pro toto kolo do elektronických pramenů. Ze seznamu pramenů pro rok 2021 nebudete potřebovat z PD těchto 13 pramenů: ČBS, ETK, Sokol, MEA, SAK, ESGV, EPM, ČNŽ, LČL, MSJM, RYS 2, NCS a ZKR-EU a z elektronických pramenů Internetovou filmovou databázi na http://www.imdb.com a Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html.

Přepis nářečních souhlásek

Po celou dobu cyklu Vitajte ve Valašském muzeu budeme společně v křížovkách a hádankách užívat u slov valašského nářečí zjednodušeného přepisu ł, ľ, ĺ = l, ŕ = r, např. Vałachy a kľcať budeme psát jako Valachy a klcať.

 

Hledání v digitalizovaných dokumentech

Samozřejmě při otevřených knihovnách netřeba nikomu dávat návod, jak pomocí vyhledávacích instrumentů hledat v digitalizovaných dokumentech. Pokud je ovšem doba komplikovaná, pak třeba někomu pomůže návod, jak vyhledávat v digitalizovaných dokumentech knihoven z domova. Je obecně známo, že na krameriu (https://kramerius5.nkp.cz) lze fulltextově prohledávat úplné digitalizované podoby pramenů s ohledem na uplynutí lhůt autorských práv. Před uplynutím těchto lhůt se k úplným textům nedostanete, nicméně při zadání vyhledávaných výrazů Vám kramerius zobrazí, na kterých stránkách příslušných digitalizovaných pramenů se výraz nachází, což pomůže při hledání v knižních podobách pramenů nebo alespoň si ověříte, že výraz existuje a nachází se v těchto pramenech.

Existuje ale i cesta, jak si otevřít k prohlédnutí alespoň část digitalizovaného dokumentu, i když celé dílo je stále ještě chráněno autorským právem. Jako příklad uvedu dva výrazy použité v 62. kole JLA, prvním byla zkratka samizdatu Anthologia Řimsologica, druhým je jedovatý had. U obou mohl řešitel dovodit, že se budou nalézat v doplněných pramenech L. Pořízková: Societas contraalcoholica doctoris Řimsae = Protialkoholní společnost doktora Řimsy (Paseka 2012), resp. J. Felix: Hadi (SZN 1981). Popíšu příklad hledání v databázi Moravské zemské knihovny v Brně.

Otevřete si Online katalogy MZK v Brně, do okénka "Zadejte hledaný výraz" napíšete název knihy, někdy stačí část názvu, v našem případě Societas contraalcoholica doctoris Řimsae, kliknete na Digitalizovaný dokument a nalevo do okénka Hledat v dokumentu zadáte slova z legendy nebo přímo nabízející se výraz a většinou se lze ve skromném náhledu textu dopátrat správného řešení. Když tam zadáte výraz, který Vám v křížovce vychází, v jednom z okének si ověříte, že se jedná o zkratku samizdatu Anthologia Řimsologica.

Někdy zadání názvu knihy nevede jednochodou cestou k cíli, např. v našem druhém případě Hadi jsou velmi frekventovaným slovem v názvech knih, proto se vyplatí zadat k názvu knihy i autora, tedy dvě slova: Felix, Hadi. A když si otevřete digitalizovaný dokument a zadáte jméno hada, který Vám v křížovce vychází, nebo jste ho objevili v autorem nezadaném pramenu, tak si jeho správnost ověříte v částečně otevřeném textu knihy.

U digitalizovaných textů je potřeba ale také počítat s tím, že někdy shluk písmen (ři=ň apod.) nebo nečistota způsobí nevěrný převod naskenovaného textu. U Kottova slovníku lze ověřit naskenovaný text s fotografií textu v náhledu, u většiny digitalizovaných textů knihoven to možné není. Ale u pramenů, které máte doma v knihovně, víte pomocí návodu výše, na které straně výraz hledat. A u pramenů, které doma nemáte, nezbývá než to ověřit v knihovnách.

Příklad řazení legendových výrazů v křížovce

Řazení legendových výrazů je podrobně popsáno v § 51 Směrnic pro tvorbu křížovek (viz Směrnice na www.schak.cz). Zde najdete téměř úplný přehled případů, kdy políčka jsou mnohoúhelníky bez vnitřních grafických prvků a rozdělovací linkou je celá strana políčka (např. mezi políčky 5x6 v naší křížovce) nebo jen část strany políčka (např. mezi políčky 6x7 a 6x8 v naší křížovce). V praxi se někdy ovšem setkáváme i s případy, které tento paragraf nemohl všechny obsáhnout, např. s políčky s vnitřními grafickými prvky, které netvoří stranu políčka nebo část strany políčka (např. políčko 3x7 v naší křížovce). Grafický prvek (někdy i více grafických prvků) v políčku v takovém případě nedělí koridor sloupce, nevytváří počátek ani konec pro další legendový výraz, prostě text (písmena, písmeno) kolem něj (nich) obtéká a pokračuje dál. Svým způsobem je obtékání písmen podobné jako v políčkách s vydutými částmi (např. kolem obou ramen tupého úhlu u políčka 2x9 v naší křížovce). V případě grafických prvků zasahujících do velké plochy políčka mohou být písmena vpisována i přes ně (viz řešení naší křížovky). ... (tajenka) takových případů přináší naše křížovka.

ŠIKMÁ  FIGURÁLNÍ  STŘÍDAVÁ  POLOMOZAIKOVKA

Všechny typy políček jsou již předkresleny, pro názornost níže uvádíme jejich výčet s počtem vpisovaných písmen. Čtyřpísmenná tajenka je skryta.

Nevyplněný obrazec:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Pastva. - 2. Valašské Meziříčí. - 3. Ohřívač vody; marmeláda. - 4. Dříve; pták. - 5. Svatyně; zkratka Tyršova odznaku zdatnosti; deska na praní prádla. - 6. Lov + panstvo; okolky. - 7. Souhvězdí; mléčný výrobek. - 8. Bylina.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 5. Ryba. – 6. Hotové jídlo; listen (u rmenu). – 7. Plechovka + čin; zvonečník. – 8. Hák; zoologická zahrada; opice. – 9. Ouha; liturgický obřad. - 10. Šereda; typ hudby. – 11. Dohromady. - 12. Zmatek.

Vyplněný obrazec:

Tajenka VZOR je skryta ve vodorovné řadě základních políček a je vyznačena červeně.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Delší dobu jsem marodil, 65. kolo JLA začne s určitým zpožděním, budu se snažit, aby to bylo 9. prosince 2021. Otevřít si můžete kompletní zadání 65. kola JLA, zadání křížovek 65. kola JLA, zadání hádanek 65. kola JLA či zadání logických úloh 65. kola JLA. Děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies