jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 48. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u fajfky a hádanek a logických úloh s tematikou kouření a fajfek činit potíže.

U křížovek jsem opět připravil několik vzájemně provázaných dvojáků a nějaký ten hledák, skrytá tajenka s vazbou na kouření fajfky nebyla zas tak velkým problémem. Ostatně jsem systém skrytí posledními slovy průvodního textu naznačil. A do třetice všeho dobrého jsem zapracoval do fajfky kopáč, když už v prvních dvou kolech sehrál hlavní roli. I tentokrát řešitele potrápil. Jako správná alternativní řešení byla uznávána 28/2 MACKA x 40/6 LÍCNÁ x 41/4 DUŠKA x 29/3 LÍŠTA a 24/4 JAČAT x 47/1 HAFKAT. Naopak 9/1 PROLINA uznat nešla, protože kopna jsou plurál. Řešení fajfky máte níže.

U hádanek jsem tipoval, že by mohly dělat problémy míra (nejde o jméno), staré přítelkyně (nejde o kamarádky ve věku) a píseň Tří sester (z alba Soubor kreténů). V případě nejistoty se vždy radím, zda neautorská řešení uznat či neuznat, udělal jsem to i tentokrát. Nakonec jsme po poradě uznávali v obměnce i řešení se slůvkem "také" a "aktem kouření", v záměnce cizince kromě autorského Púchovana i Padovana a Syřana, ale chána ne, a v posunce část vsi kromě autorského Cikova i Picinu (chatovou oblast vsi Břehova). V prvém případě jde u "i" i "taky", "také" o jednoznačná synonyma slova "též" a o nevyčíslené stručně obepsané jádro v obměnce. V dalších případech jde přímo o zeměpisný název nebo o obyvatelská jména ze zeměpisných názvů vycházející. Řešení hádanek máte níže.

U logických úloh rozhodl o vítězi optimizer, kdo se nechal ukolébal dostatečným bodovým ziskem a nehledal dál, ten nejlepší řešení nenašel. A když o vítězi rozhodovalo jedno políčko, pak se ukázalo těch 8 bodů navíc jako zasloužených. Jak kdysi říkal Karel Henc, kvůli jednomu, dvěma bodům Ti nikdo nebude sedět hodiny nad vylepšením řešení. Pro mnoho řešitelů bylo nejlepší řešení překvapením, máte je i s řešením ostatních úloh níže.

Pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Véna. - 2. Utlačit. - 3. Kozák; prsa. - 4. Mačka; Treu. – 5. Lejsna. - 6. Panule. - 7. Darryl. - 8. Mykoin. - 9. Cievny. - 10. Ollius. - 11. Solnce. – 12. Romanie. - 13. Pukšice. – 14. Ilona; bakus. – 15. Pilčit; Szabo. - 16. Bryčky; krmci. – 17. Panáky; Baena. – 18. Baftas; Arnus. – 19. Krejzy; panda; echál. – 20. Kalová; Frývaldov. – 21. Gavota; brmbat; halina. – 22. Pokuky; paovce; porobek. – 23. Acné; ruční; Lesien; macek. – 24. Avrel; pukel; potník; jačať. – 25. Drenážka; šitky; Krelle; Bafk. – 26. Držák; Zdenka; kopce; kokrha. – 27. Kanit; různá; přaska; diáky; Hand. - 28. Isakov; maček; Deitos; pršky. – 29. Ténka; Flamer; lišta; svrhlí. – 30. Polehy; druhy; maulid; duáry; šatka. – 31. Pometala; kozáč; nadaná; dláky. – 32. Kyan; taguan; ropák; nablblé. – 33. Jímka; gumové; Košek; G. Osa. – 34. Kastrol; mopane; kamska. – 35. Po2zky (podvazky); Paulík; dýna. – 36. Bubáčky; datli. – 37. Kostky; danse. - 38. Puky.

Tajenky: 1. Kamenný mostek (skrytá, vyznačená červeně). - 2. Bryčky. - 3. Povozy. - 4. Surovina (skrytá, vyznačena červeně). - 5. Tvrdá dřeva (skrytá, vyznačená červeně). - 6. Různá dláta.  - 7. 2 hlavní druhy dýmek (první a druhá část skryté, vyznačeny červeně). - 8. Šteky (skrytá za tahy z dýmky v obrazci, puky a bafy jsou vyznačeny zeleně, šteky fialově). - 9. Ruční práce.

Řešení hádanek:
1.   Pivo, zátky – napíná vozataj fajfky.
2.   Mandel, Činab (Čináb), nemehla tupí tempo, oko u řídi – manželčina známá hlavu pitím podkouří si.
3.   Louže, Cikov (Cíkov), hranice, Oto, Pate mine Alanize, Rafaj, škuta, hák sloužící k orání cestovateli nestál ani za fajfku tabáku.
   (Pate a Alaniz viz https://www.csfd.cz/film/1186-hong-kong-confidential/komentare/; Rafaj viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Rafaj)
4.   Pes, pravdy, ságy, sešn, gin, coury – zebra utíká, až se z ní kouří.
   (sešn = sraz viz SNČ, cour = toulání, toulka, ČSVaS, heslo 1531.2, obecně expresivně)
5.   Plha, říza, nitro, akt, Risto, ovísek, um, říš, u dlát modus – při zalhání traktoristovi se kouří šmudlám od úst.
   (Risto Jarva např. viz https://www.osobnosti.cz/risto-jarva.php)
6.   Karas (akara), melazma, Kizel, čája, skok Dyby, rys léna, dno, cizák, bouřilo – karamela zmizela, jako kdyby se nad ní zakouřilo.
   (Kizel viz MČSE nebo web)
7.   Balič (bělič) kádě omývá (umývá), u pošty neúpí Řek, i Řanda maká – obláček dýmu vypuštěný při kouření dýmky.
8.   Soprán, irisy, naivy koupí lidem krmi, ruka, Púchovan (Padovan, Syřan) sune přízi, Šulc, hloubka, Zborov, ornáti – po pranici synci vykouřili dýmku míru napěchovanou (naládovanou, nasypanou) nepříliš uschlou bramborovou natí.
9.    Ostuda, centy po Visení, gaučo cenívá býky bouřila, rozhlas, zvyk – studentovi se naučení vykouřilo z hlavy.
10.   Zalká Modr u kapání – „Zase se selkám od rukou kouří,“ říká paní.

 

Prameny k námětům:

SSJČ
to nestojí ani za fajfku tabáku = nestojí to za nic, nemá to vůbec žádnou cenu
utíkal, až se z něho kouřilo = utíkal tak, že se silně zpotil
lže, až se mu od úst kouří = velmi lže
zmizel, jako kdyby se nad ním zakouřilo = zmizel beze stopy
vykouřili dýmku míru = usmířili se
vykouřilo se mi to z hlavy = zapomněl jsem na to
pracuje, až se mu od rukou kouří = pracuje rychle, pilně

SNČ
fajfky = nohy

PSJČ
podkouřit (si) hlavu pitím = opít se
puk = obláček dýmu vypuštěný při kouření

 

Řešení logických úloh 48. kola JLA:

1. Kroužky dýmu

Řešení viz obrázek.

2. Fajfky z pentomin

Řešení viz obrázky.

3. Dýmky ve vitríně

Jedno z možných řešení za 104 body je uvedené vlevo, jedno z možných řešení za 96 bodů je uvedené vpravo, řešení za 88 bodů a méně neuvádíme.

4. Pozice dýmek

Řešení viz obrázek.

5. Schránka na fajfku

Řešení viz obrázek.

6. Gypsovka

Řešení viz obrázek.

 

Autorem úloh č. 1, 4, 5 a 6 je Honza Krtek Novotný, autorem úlohy č. 2 je František Luskač, autorem úlohy č. 3 je Vladimír Jemelík.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 65. kolo JLA probíhalo od 9. prosince 2021 do 12. ledna 2022. Otevřít si můžete řešení 65. kola JLA, výsledky 65. kola JLA a ohlasy na 65. kolo JLA. Došlo 163 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies