jemelik

jemelik


Recesistická část JLA

Akademie je pojata jako vzdělávací instituce, jejímž absolventům se za nárok na kvalifikační body celkově ve všech soutěžích za celou dobu „studia“ udělují akademické hodnosti, a to bakalář JLA (Bc. JLA) za 10 kval. b., magistr JLA (Mgr. JLA) za 25 kval. b., docent JLA (Doc. JLA) za 50 kval. b., profesor JLA (Prof. JLA) za 100 kval. b. a akademik JLA (Akad. JLA) za 200 kval. b. Promoce nových držitelů akademických hodností JLA se konají u příležitosti významných akcí SČHAK.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za 14 let studia, u ročníku 2022 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-22), hádankářů (H-22) a řešitelů logických úloh (L-22). Po čtrnáctém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA př. Urbánek a Vychovalý ml., bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA splnila př. Sedláčková, bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA splnil př. Žačok, bodový limit nutný k udělení akademického titulu profesor JLA splnila př. Járová a př. Mikuš a bodový limit nutný k udělení akademického titulu akademik JLA splnil př. Karpíšek. Šestá promoce se bude konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2024, doufejme, že tomu nic nezabrání.

 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za 13 let studia, u ročníku 2021 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-21), hádankářů (H-21) a řešitelů logických úloh (L-21). Po třináctém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA př. Jiří Konečný, Kopřiva, Petriláková a Rotek, bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA splnili př. Jakub Kokeš, Josef Konečný a Plachý a bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA splnil př. Vojník. Pátá promoce se konala u příležitosti BHS v Brně v roce 2022.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za 12 let studia, u ročníku 2020 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-20), hádankářů (H-20) a řešitelů logických úloh (L-20). Po dvanáctém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA př. Cily, Plachý, P. Sedláčková a Vašinka, bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA splnila př. M. Matějková, bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA splnili př. Nepimach a Valíček a bodový limit nutný k udělení akademického titulu profesor JLA splnil př. L. Pavelka. Pátá promoce se bude konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2021, pokud to situace dovolí.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za 11 let studia, u ročníku 2019 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-19), hádankářů (H-19) a řešitelů logických úloh (L-19). Po jedenáctém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA př. Foltas, Máchová a M. Matějková a bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA splnili př. M. Kokeš, Kožušník, Mikšík, Moskalová, Motyčková, J. Pavelka a Widla. Pátá promoce se měla konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2020, bohužel opatření vlády ČR proti šíření nemoci Covid-19 tomu zabránila, BHS v Brně se vůbec v roce 2020 neuskutečnily. Tak snad bude v roce 2021 lépe.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za prvních deset let studia, u ročníku 2018 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-18), hádankářů (H-18) a řešitelů logických úloh (L-18). Po desátém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA př. Ing. Šebesta, bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA splnila př. Járová a mgr. Marek, bodový limit nutný k udělení akademického titulu profesor JLA Ing. Husar a bodový limit nutný k udělení akademického titulu akademik JLA Ing. Sýkora. Pátá promoce by se měla konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2020.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za prvních devět let studia, u ročníku 2017 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-17), hádankářů (H-17) a řešitelů logických úloh (L-17). Po devátém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA př. Hájiček a př. Žačok a bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA splnila př. Kovářová. Čtvrtá promoce by se měla konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2018.


 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za prvních osm let studia, u ročníku 2016 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-16), hádankářů (H-16) a řešitelů logických úloh (L-16). Po osmém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA další tři absolventi a bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA splnili př. Gašparín, Podzemský, Říha a Vojník. Přátelé Jaroš, Kousal a Mikuš splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA a pozor - Petr Štefek splnil bodový limit nutný k udělení akademického titulu profesor JLA. Čtvrtá promoce by se měla konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2018.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za prvních sedm let studia, u ročníku 2015 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-15), hádankářů (H-15) a řešitelů logických úloh (L-15). Po sedmém ročníku akademie splnilo bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA dalších jedenáct absolventů a bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA splnil Dan Marek. A pozor - Jaromír Drápala a Jaroslav Karpíšek splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu profesor JLA. Třetí promoce by se měla konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2016, tak snad jí nic nebude stát v cestě.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za prvních šest let studia, u ročníku 2014 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-14), hádankářů (H-14) a řešitelů logických úloh (L-14). Po šestém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA další čtyři absolventi a bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA Vladimír Brajko. Ivo Husar, František Luskač a Lubomír Pavelka splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA. Třetí promoce se měla konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2015, z časových a dalších důvodů se uskuteční později.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za prvních pět let studia, u ročníku 2013 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-13), hádankářů (H-13) a řešitelů logických úloh (L-13). Po pátém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA  další čtyři absolventi a bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA Ivona Kovářová a Jana Vodičková. Petr Štefek a Miroslav Turek splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA. No a Jura Sýkora už dokonce splnil bodový limit nutný k udělení akademického titulu profesor JLA. Třetí promoce se bude konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2015.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za první čtyři ročníky studia, u ročníku 2012 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-12), hádankářů (H-12) a řešitelů logických úloh (L-12). Po čtvrtém ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA  další tři absolventi a bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA Ivo Husar, Jaroslav Jaroš, Jana Járová, Bohdan Kousal, František Luskač a Marian Mikuš. Jaromír Drápala a Jaroslav Karpíšek splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA. Druhá promoce se bude konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2013.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za první tři ročníky studia, u ročníku 2011 za výsledky v soutěži křížovkářů (K-11), hádankářů (H-11) a řešitelů logických úloh (L-11). Po třetím ročníku akademie splnili bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA  další čtyři absolventi a bodový limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA Děda Karpíšek, Lubomír Pavelka, Mirek Turek a Petr Štefek. No a Jura Sýkora už dokonce splnil bodový limit nutný k udělení akademického titulu docent JLA. Druhá promoce se bude konat u příležitosti BHS v Brně v roce 2013.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nároky na kvalifikační body „studujících“ za první dva ročníky studia za výsledky v soutěži křížovkářů (K-09 a K-10), hádankářů (H-09 a H-10) a řešitelů logických úloh (L-09 a L-10). Jak je z tabulky zřejmé, po prvním dvou ročnících akademie splnilo jako první bodový limit nutný k udělení akademického titulu bakalář JLA  celkem dvanáct absolventů a Jura Sýkora a Jarek Drápala už dokonce splnili i limit nutný k udělení akademického titulu magistr JLA. První promoce se konala 30. dubna 2011 v Brně a fotografie z ní si můžete prohlédnout zde.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies