jemelik

jemelik


 

Řešení 5. kola mlsk ’07

VODOROVNĚ: f. Restop. – g. Kápa Volty. – h. Jeti do Met. – i. Saga; vitality. – j. Orgullo; su; Motonobu; tribunát. – k. Macá; kureše; monogamy; ošacený. – l. Názory; Laut; USA; Jemelík. – n. VŠO; Ion; Roklan; podvod; stoj. – o. Echt; Nos; Kaidel; pozice; Uahabra. – p. Nao; SIT; rep; emb (embéčko); ATN. – q. Nak; sekáče; Artedi; moč; tromby; tip; kvočny; uta; iní; Vok. – r. Emprises; ski; obdule; ROL; Braes; HTS; ISR; Nervo. – s. Mitraversin; EVT; stélka; uondat; Nen; tra; chaoit. – t. Ram; Exe; ego; SKS; leníkovy; Osov; aaa; OVT; Katrenka. – u. Kol; trn; rva; ÁMK; kůloví; vmotat; krt; Art; Mehta. – v. Ays; aký; adí; Uzo; bragit; aut; A Nota; nikoli; draci. – w. Tit; tuch; ela; EAT; Annese; tek; Felina; oplesk; eaný.

Tajenkové výrazy:
1. Revoluce.
2. Všechna moskevská muzea.
3. Guru.
4. Názory.
5. Pozice.
6. Obrat v orientaci.
7. USA.
8. Osm červených obdélníků.
9. Osud.
10. Strakatina.
11. Obrazy.

Skrytí tajenkového výrazu v 5. kole:
(8/1) OSM – společná písmena dvou výrazů ve sloupci 14.

Skrytí tajenkových výrazů v zadání a kompletním obrazci všech pěti kol mlsk ’07:
(10) STRAKATINA – 108 a 2 jsou čísla hádanek z abecedního seznamu hádanek ve Výročním tisku SČHAK 1983 – 1984, v tomto případě zdvojenky a citoslovky. Ze všech vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů v pěti kolech bylo pět „zdvojených“, resp. vyskytly se přesně dvakrát tak, že poprvé byly obepsány různě, podruhé vždy jako citoslovce a podle pořadí druhých výskytů shora dolů tvoří řadu ST, RA, KA, TI a NA.
(11) OBRAZY - 63 a 45 jsou čísla hádanek ze seznamu druhů hádanek ve Výročním tisku SČHAK 1983 – 1984, v tomto případě rébusu a přesmyčky. V každém kole byla při rébusovém způsobu vpisování použita nějaká písmena, v prvním kole šlo o písmeno A (vpisovaný výraz SA, čtený sáčko), ve druhém kole šlo o písmeno Y (vpisovaný výraz TYEK, čtený typ silonek), ve třetím kole šlo o písmena Z a R (vpisovaný výraz ZR, čtený Zeter, německé volání o pomoc), ve čtvrtém kole šlo o písmeno O (vpisovaný výraz „o Riki“, čtený jedna malá uzavřená křivka Riki) a v pátém kole šlo o písmeno B (vpisovaný výraz EMB, čtený embéčko). Přesmyknutím těchto písmen získáme tajenku OBRAZY.

Vladimír Jemelík


obrazek
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 51. kolo začne 14. února 2019, otevřít si můžete kompletní zadání 51. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 51. kola JLA, zadání hádanek 51. kola JLA či zadání logických úloh 51. kolo JLA. Věnovat se budeme papučářům, hodně zdaru při řešení. Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies