jemelik

jemelik


 

Řešení 5. kola mlsk ’07

VODOROVNĚ: f. Restop. – g. Kápa Volty. – h. Jeti do Met. – i. Saga; vitality. – j. Orgullo; su; Motonobu; tribunát. – k. Macá; kureše; monogamy; ošacený. – l. Názory; Laut; USA; Jemelík. – n. VŠO; Ion; Roklan; podvod; stoj. – o. Echt; Nos; Kaidel; pozice; Uahabra. – p. Nao; SIT; rep; emb (embéčko); ATN. – q. Nak; sekáče; Artedi; moč; tromby; tip; kvočny; uta; iní; Vok. – r. Emprises; ski; obdule; ROL; Braes; HTS; ISR; Nervo. – s. Mitraversin; EVT; stélka; uondat; Nen; tra; chaoit. – t. Ram; Exe; ego; SKS; leníkovy; Osov; aaa; OVT; Katrenka. – u. Kol; trn; rva; ÁMK; kůloví; vmotat; krt; Art; Mehta. – v. Ays; aký; adí; Uzo; bragit; aut; A Nota; nikoli; draci. – w. Tit; tuch; ela; EAT; Annese; tek; Felina; oplesk; eaný.

Tajenkové výrazy:
1. Revoluce.
2. Všechna moskevská muzea.
3. Guru.
4. Názory.
5. Pozice.
6. Obrat v orientaci.
7. USA.
8. Osm červených obdélníků.
9. Osud.
10. Strakatina.
11. Obrazy.

Skrytí tajenkového výrazu v 5. kole:
(8/1) OSM – společná písmena dvou výrazů ve sloupci 14.

Skrytí tajenkových výrazů v zadání a kompletním obrazci všech pěti kol mlsk ’07:
(10) STRAKATINA – 108 a 2 jsou čísla hádanek z abecedního seznamu hádanek ve Výročním tisku SČHAK 1983 – 1984, v tomto případě zdvojenky a citoslovky. Ze všech vpisovaných a neskrytých tajenkových výrazů v pěti kolech bylo pět „zdvojených“, resp. vyskytly se přesně dvakrát tak, že poprvé byly obepsány různě, podruhé vždy jako citoslovce a podle pořadí druhých výskytů shora dolů tvoří řadu ST, RA, KA, TI a NA.
(11) OBRAZY - 63 a 45 jsou čísla hádanek ze seznamu druhů hádanek ve Výročním tisku SČHAK 1983 – 1984, v tomto případě rébusu a přesmyčky. V každém kole byla při rébusovém způsobu vpisování použita nějaká písmena, v prvním kole šlo o písmeno A (vpisovaný výraz SA, čtený sáčko), ve druhém kole šlo o písmeno Y (vpisovaný výraz TYEK, čtený typ silonek), ve třetím kole šlo o písmena Z a R (vpisovaný výraz ZR, čtený Zeter, německé volání o pomoc), ve čtvrtém kole šlo o písmeno O (vpisovaný výraz „o Riki“, čtený jedna malá uzavřená křivka Riki) a v pátém kole šlo o písmeno B (vpisovaný výraz EMB, čtený embéčko). Přesmyknutím těchto písmen získáme tajenku OBRAZY.

Vladimír Jemelík






obrazek
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 52. kolo probíhalo od 25. dubna do 22. května 2019, otevřít si můžete řešení 52. kola JLA, předběžné výsledky 52. kola JLA a ohlasy na 52. kolo JLA. Kolo bylo věnováno plťařům, zatím došlo přes 150 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZY



Křížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies