jemelik

jemelik


Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, pro 4. a 5. kolo v zadání mlsk ’07 u bodu II. Použité prameny, uvedeného při zadání 2. kola a doplněného při zadání minulého kola, si pro zpestření nahraďte v bodu 3. pramen Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl, Praha 1948) pramenem Ouředník: Šmírbuch jazyka českého – slovník nekonvenční češtiny (Ivo Železný, Praha 1992) a v bodu 4. si přidejte pramen Neumann, Hořejší a kol.: Velký francouzsko-český slovník 1 – 2 a dodatky (Academia 1992).

Podobně jako v minulých kolech bude-li se v sousedících řádcích křížovek vyskytovat koridor o šířce dvou stran základního políčka, pak bude nejprve uvedena legenda pro koridor prvního řádku dle posloupnosti koridorů, pak legenda pro koridor zdvojených řádků a nakonec legenda pro koridor druhého řádku dle posloupnosti koridorů. Obdobné to bude u sloupců.


4. KOLO MLSK 2007

VRCHOL MALEVIČOVY ABSTRAKCE

Černý čtverec na bílé ploše byl pro okolní svět signálem, jehož dosah si i sám Malevič teprve postupně uvědomoval. Podle svědectví Anny Leporské nemohl po dokončení obrazu celý týden pít, jíst ani spát. Bilancoval. Téma abstrakce již dávno viselo ve vzduchu. Z malířových suprematistických děl jmenujme ještě alespoň (1) (1909, Moskva, Treťjakovská galerie, viz obrázek pod textem) nebo (2). Malevič se také podílel na úspěchu kakofonické opery (3) Michaila Matjušina suprematisticky pojatou scénou rozšiřující jeviště do kosmických rozměrů (1913). V roce 1915 formuloval hlavní zásady suprematismu. Později (4) (1916, Amsterodam, Stedelijk Museum) opět přináší více (5). V letech 1917 – 18 vytvářel monochromní (4/3). V roce 1918 Maleviče jeho umění zavedlo logicky až do místa, kdy namaloval obraz „Bílá na bílé“, konec abstrakce všech abstrakcí. Malevič si poté uvědomil, že jeho abstrakce již nemohla pokračovat, kapituloval a vrátil se k figurativnímu umění. Od roku 1919 tvořil sádrové modely a kosmická (6), tzv. planity, ve kterých vyjadřoval své myšlenky.


obrazek

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený z jedenácti nesouměrných střídavých polomozaikovek

Jeden výraz je vepsán rébusově. Tajenkový výraz (4/1) – 5 je skryt.
VODOROVNĚ: U. + V. Indické koření. - W. + X. Rumunské peníze budižkničemu. – Y. + Z. Třicet čch’. – Z. Ocenění bulharského fotbalisty. - a. Druh genu; ?5/1?. – a. + b. Hudební nástroj. – b. Značka jednotky elektrického náboje; hromadně zpeněžená; dvojnásobný zisk; předkové. - c. Jednotka délky ve starověkém Chorsábádu; patřící ženě jistého jména; rovnováha; ohyb určitého ohebného konstrukčního prvku; liturgické pokrývky ramen a rukou. – c. + d. Vůbec nic (slovensky). - d. Anglická zkratka běžných podmínek; španělsky „tlusťoučká chůva“; umělá milostná píseň; rozhodující činitel; dokončit vyndávání něčeho z vody. – e. Novákův spoluhráč; indiánský kmen v Guatemale; pokušení člověka zbaveného osobní svobody; zešeřelá; květní tyčinka; hornina; ?5/2?. – e. + f. Veslařské záběry. – f. Okrouhle; jedno ze jmen švagrové Antonia Pellegriniho (Giovanna); ?3/1?; sídlo v moldavském okrese; spílat Asiatovi; invaze; hodně bolesti působící nůž. – g. Kdysi navrhované jméno pro tón H; alkoholický nápoj; báseň osoby spolupracující s básníkem Galídezem (slovensky); budoucnost; anglicky „nepodstatná maličkost“; syn veršovce Mírzy Muhammeda Alího (podle Otty); vyvedené po shnilé niti až na vrch makovice; iniciály autora díla Pygmalión a Galatea. – g. + h. Nahlodání. – h. Ruská řeka; thajská báseň popisující cestovní zážitky a vyjadřující smutek z odloučení + perské solné jezero měnivé velikosti dlouhé až 120 km; pád jmenné deklinace; citoslovce; uherská řeka; čekankovitá rostlina; pták; vyhlížet Derka. – i. A tak dále; ?2/2?; potřebný počet talířů; mohutné stromy; školní úlohy; ?4/3?; citoslovce; pole jsoucí těch vlastností (slovensky); gruzínská hra; nápoj; 40 ruských liber zrní určeného k setí. – i. + j. Fetaři. – j. Jediná drobná nesdílná dívka Erča (počet písmen v jednotlivých slovech vpisovaného výrazu: 5 4 8 6 4); ?2/1?; druh tkaniny; klička poblíž zubu a rohu; dílo bývalého tajemníka Matice Jugoslavenské; přírodní útvary; xerofilní. – k. Zkratka jednoho z dnů; něčí zpěvní technika v jazzu; bezohledně prosazovati své zájmy; anglicky „vedení kabelem“; citoslovce. – l. V dřívější době hraniční znamení; velký počet mláďat skotu; ?3/2?; konzervované prolisované ovoce (slovensky).

SVISLE: 1. Klasičtí mezoameričtí bohové plodnosti; slovensky „čáry“; uhadovat. – 2. Německá dvojhláska + os coccygis; I; odsuzovat; citoslovce. - 3. Sůl dvojsytné organické kyseliny; něha; rumunský malíř; španělsky „bukač“; jihoruské topivo ze sušené mrvy. - 4. Japonské přístavní město; zvážit; předložka; naříkat. - 5. Běžně tím slovem nazývané; francouzská řeka; práchnivět. - 6. Francouzsky „popovídání“; anglický prozaik; sídlo na severním úpatí Tríbče. - 7. Hvězdice Ivule; koňovitý míšenec; brazilský fotbalista; značka mezinárodní svíčky. - 8. Indiánská píseň; korečky; africký kmen; Konfuciovo rodiště a působiště. - 9. Spojka; ?6?; prvočíslo vyjádřené římskými číslicemi; role sestry Spurné. - 10. Trochu vyrostlá rostlina; spouštívati litanie na celé kolo; indonéské sídlo; francouzská zkratka evropské vodácké akce. - 11. ?4/2?; pravý přítok Drávy v Korutanech; kost. - 12. Přírodní bílkoviny; španělsky „zet“; slovinský slavista. - 13. Edin drahokam; autorka Deníku. – 13. + 14. Prostředník Arny. - 14. Náprava nepříjemných finančních poměrů účelové organizace; švédský zoolog. - 15. Kterou je možno orat; sparťanský útočník. – 15. + 16. Pekáče starého matěje. - 16. Rychle; anglická zkratka prémie životního pojištění. – 17. Besedování; ženské hlasy; norský oštěpař. – 17. + 18. ?1?. – 18. Místo úschovy peněz dívky určitého jména; český herec. – 19. Manželka uprostřed tlačenice; velký srbský župan. – 19. + 20. Jedna jalovička. – 20. Aluminiový obal; Capella gallinago. - 21. Rostliny; součást duše. – 21. + 22. Pivo američana. - 22. Nevnadit; procezovaná. - 23. Konvalinka; pupínky; psice jistého jména. - 24. Určení hodnoty cizích mincí přepočtem na vlastní měnu; které rýpe a vybírá hmoty pod úrovní, po které se pohybuje (rypadlo). - 25. Zahnědlý; druh postřikového přípravku v zemědělství (slovensky). - 26. Ostrov v Egejském moři; oblékaný. - 27. Stydké (slovensky); necírkevní. – 28. Udidla k měkkému vedení koní; vysekat.

Řešení 4. kola mlsk ’07 odešlete na adresu vedoucího soutěže do pátku 19. října 2007.

Vladimír Jemelík


obrazek


 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 52. kolo probíhalo od 25. dubna do 22. května 2019, otevřít si můžete řešení 52. kola JLA, předběžné výsledky 52. kola JLA a ohlasy na 52. kolo JLA. Kolo bylo věnováno plťařům, zatím došlo přes 150 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies