jemelik

jemelik


Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

řešení těžkého 2. kola letošního ročníku MLSK zaslalo 24 kroužků, řady soutěžících rozšířily kroužky Hanáci a Kokos, technickou pauzu ohlásili Rychtáři. Tentokrát už dřevorubec zaťal pořádně, bez ztrátových bodů křížovky neřešil nikdo. Výborných výsledků ovšem dosáhlo 18 kroužků! První čtveřice řešila na jedničku s hvězdičkou, blahopřeji. Peloton soutěžících kroužků se nám tak řádně roztrhal, v čele je po dvou kolech trojice kroužků, tři obrazy, to už se dá. Ale zkusím ještě vyprovokovat některý kroužek k samostatnému trháku, až do posledního kola ztráty zhruba do 15 bodů ještě nemusejí znamenat ztrátu nadějí na celkový úspěch.

Kupodivu slovenská školní známka (7/3) má dvě správná řešení a přesto nadělala obrovské problémy. Autorské řešení matematicky vyjádřené jednotky (I/3), zde rozuměno jedničky (SSJČ), je 2 – exp 0, alternativní řešení by bylo 1 * exp 0, v algebře se pro násobení užívá znaménka *, jednotku s hviezdičkou slovenští učitelé žákům také dávají, jen umět obojí doložit uznávanými prameny. Při zpracování legendy dodržuji charakteristiky z pramenů, které jsem uvedl. Známku 2– jsem nalezl u hesla „plus“ ve Veľkém slovníku cudzích slov, proto byla v legendě uvedena slovenská školní známka. Na správnosti této legendy nemění nic ani to, že takovou známku dávají žákům i čeští učitelé. Slovenskou školní známku řešilo správně 6 kroužků, mnozí hledali rébusové vpisování právě tady v palci. Ale bylo v malíčku! Poplést mělo řešitele i možné rébusové vpisování heráku (H/4) HÁ (SNČ) jako rébusově čtené HÁČKO (Nová slova v češtině), ale to skoro všichni prohlédli, že rébusové vpisování bude jinde. Problém ani tak nedělala energetická veličina EK (ESGV), jako spíše zapojení slova „ypsilon“ do vpisovaného výrazu, dvě slova zde nikdo nečekal, políčko s citoslovcem TY neodhalil nikdo. Výraz L/3 TYEK (TYP SILONEK) tak zůstal nevyřešen. Silonky jsou skutečně i pánským prádlem (ČSVaS, heslo 2212.1).

Psal jsem vám, že to máte v rukou. A také ano. Ještě v prsteníčku nadělali paseku dva tvůrci, Pavel Eisner, autor Bohatýra Volodi (LČL 1/583) a Eugène Isabey, autor Vzpomínky na Bretaň (Malířské umění od A do Z). Tuto pasáž řešilo správně jen 5 kroužků. Další ztráty způsobily pachtýřské příspěvky 8/10 AIDS (Ottův slovník naučný), které vyloučily řešení K/5 AIDS x 9/1 POUNDS, tuto pasáž správně řešilo K/5 AIDY (SNČ) x 9/1 POUNDY (ASCS) 12 kroužků. Často se dále chybovalo ve výrazech D/1 LUSK (SSJ) x 6/1 LUPINATÉ (ČSVaS, heslo 1095.2), 11/2 TRIČKA (ASCS) x N/5 KADY (Velký španělsko-český slovník, heslo caddie) x 12/2 ANDY (KNAP4, jméno Andrea) a 14/1 PLPA (Slovník valašského nářečí) x PAŘIDLO V NÁSEKU (ČSVaS, heslo 2048.1 a CJC 3/209).

Výsledky 2. kola: 1 ztr. b.: Hradečtí votroci, Jarabáček, Kabrňáci, Pašeráci. - 3 ztr. b.: – Staré hnízdo. – 5 ztr. b.: - Doubravák, Tatranec. – 6 ztr. b.: Gorali. – 7 ztr. b.: Kysučan, Ostraváci, Permoníci. – 8 ztr. b.: Kokos. – 9 ztr. b.: Ježci, Torysek. – 10 ztr. b.: Krušnohor, Šíravan. – 12 ztr. b.: Pašáci, Přemyslovci. - 46 ztr. b.: Kladeňáci. – 95 ztr. b.: Ječmínek. – 96 ztr. b.: Bečváci. – 97 ztr. b.: Třebíčáci. – 98 ztr. b.: Šohaji. – 99 ztr. b.: Hanáci. – 100 ztr. b.: Rychtáři.Výsledky po 2. kole: 1 ztr. b.: Hradečtí votroci, Kabrňáci, Pašeráci. – 2 ztr. b.: Jarabáček. - 4 ztr. b.: – Staré hnízdo. – 5 ztr. b.: - Doubravák, Tatranec. – 7 ztr. b.: Gorali, Ostraváci, Permoníci. – 10 ztr. b.: Kysučan. – 12 ztr. b.: Ježci, Přemyslovci. – 18 ztr. b.: Krušnohor. – 22 ztr. b.: Pašáci, Šíravan. – 26 ztr. b.: Torysek. - 64 ztr. b.: Kladeňáci. – 97 ztr. b.: Třebíčáci. – 108 ztr. b.: Kokos. – 114 ztr. b.: Ječmínek. – 118 ztr. b.: Šohaji. - 194 ztr. b.: Bečváci. – 199 ztr. b.: Hanáci, Rychtáři.

Vladimír Jemelík

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 52. kolo probíhalo od 25. dubna do 22. května 2019, otevřít si můžete řešení 52. kola JLA, předběžné výsledky 52. kola JLA a ohlasy na 52. kolo JLA. Kolo bylo věnováno plťařům, zatím došlo přes 150 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies