jemelik

jemelik


Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, zadání použitých pramenů je upraveno dle čerstvě schváleného dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích. Níže uvedené nové znění bodu II. Použité prameny nahrazuje pro další kola původní znění tohoto bodu v celém rozsahu. Na případné doplnění nebo změnu pramenů budete při zadání dalších kol upozorněni.

II. Použité prameny

1. ze seznamu základních pramenů: PČP, SSČ (1998), SSJČ (1971), MČSE, DID 8, UNI 4, UNI 10, ČSVAS, SYN (1996), NEOLOG 1, NEOLOG 2, ASCS 1, SCS-R (1966), SCS-ED (1996), CJC, KNAP 2 (2006), ZKR-ED a ZKR-EU;
2. ze seznamu doporučených pramenů: PSJČ, SNČ, HUB 1, MACH (1971), ČSBS, DID 20, Encyklopedie tělesné kultury, Malá encyklopedie atletiky, Malá encyklopedie fotbalu, Malá encyklopedie ledního hokeje, Malá encyklopedie olympijských her, Malá encyklopedie šachu, Jordan: Encyklopedie bohů, Slovník antické kultury, Encyklopedický slovník geologických věd, Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů, Svět zvířat (1-12), České názvy živočichů, Lexikon české literatury, Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1-4), Chvojka, Skála: Malý slovník jednotek měření, Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy, Šach, Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy, SSJ a Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov;
3. z ostatních pramenů: Kazmíř: Slovník valašského nářečí (D. Malina, Vsetín 2001), B. Kočího malý slovník naučný (B. Kočí, Praha 1925-29), Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (Jihomoravský krajský výbor Českého svazu novinářů, Brno 1984), Malířské umění od A do Z (Rebo Production, Praha 1995), Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003), Panoráma křížovek 1 – 5/2003 a 5 – 6/2004 (planetky), Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl, Praha 1948), Váša – Trávníček: Slovník jazyka českého (Fr. Borový, Praha 1941) a Výroční tisk SČHAK 1983 – 1984 (SČHAK, Praha 1984);
4. z ostatních cizojazyčných pramenů: Čermák – Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (Leda 1997), Dubský a kol.: Velký španělsko-český slovník 1 – 2 (Academia 1999), Hais – Hodek: Velký anglicko-český slovník 1 – 2 (Leda, Academia 1997), Siebenschein a kol.: Německo-český slovník, díl 1 – 2 (Leda 2002).

Pokud se v sousedících řádcích křížovek bude vyskytovat koridor o šířce dvou stran základního políčka, pak bude nejprve uvedena legenda pro koridor prvního řádku dle posloupnosti koridorů, pak legenda pro koridor zdvojených řádků a nakonec legenda pro koridor druhého řádku dle posloupnosti koridorů. Obdobné to bude u sloupců.


2. (1) MLSK 2007

MALEVIČOVA CESTA K SUPREMATISMU


Ve svém kubistickém rozkládání forem postupoval Malevič jinak než (2), kteří formy krystalicky rozebírali. Malevič volil geometrické, (3), plastické použitím kovově lesklých barev. Jeho obrazy jsou složeny z kuželovitých a válcovitých postav. Tento (4) se shoduje se stylem Fernanda Légera ze stejného (5). Jmenujme především díla (6) (1911) a (7) (1911 – 12, obě Amsterodam, Stedelijk Museum). Futuristické tendence jsou patrné na koláži (8) (1913, Amsterodam, Stedelijk Museum). V roce 1913 Malevič spolupracoval na výpravě futuristické opery. Tyto (9) tvořily (10) jeho vývoje k suprematismu, který definoval jako „absolutní moc“ výtvarné (11) a objasňoval jej v četných esejích.

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený z jedenácti nesouměrných shlukových mozaikovek
a z šesti nesouměrných střídavých polomozaikovek

Jeden výraz je vepsán rébusově. Tajenkové výrazy (6) – 3 a (11) – 7 jsou skryty.

VODOROVNĚ: D. Slovenské citoslovce; předložka. – E. Část díla Františka Neumanna. – E. + F. Literární vědci. - F. Druh zánětu; makedonská nacionalistická organizace. – G. Látro; budka. – G. + H. Ztráta vlivu Afzalova bratra. – H. ?3/1?; indonéské sídlo; transválská lokalita; herák. – I. Koupaliště; německé sídlo; matematicky vyjádřená jednotka; období; ?10?. – I. + J. Tmavá místnost; opice. - J. Srdnatost; zpívaná slabika; ?3/2?; střecha klobouku; špalky; francouzské sídlo; britský literární historik. - K. Hudební nástroj; záměry; mrtvá (anglicky); autor Bohatýra Volodi; infekční onemocnění. – K. + L. Dopravácký služební odznak; ?7?. – L. Tvrdošíjnost; lať u plotu; druh pánského prádla; mincovní přísada méněcenného kovu ke kovu ušlechtilejšímu; citoslovce; ?4?; soudce. – M. Kopytníci; středověká poutnická stanice; hudební nástroj; ?8/1?; špatné. – M. + N. Mráz bez sněhu; český deník držený levicí. – N. Zkratka textilního vlákna + tloušťka; český výbor z básní rodilého Čuvaše; španělsky „bůh“; druh nosiče; ugandská řeka. - O. Italský právník (Difese d´Arte); dílo autorky používající též pseudonym Kåre P.; těžiti; japonské sídlo. – O. + P. Přírodní uhlovodíky; užitkové rostliny; skončit krouhání kraviny. - P. Starší název pro dehet; ženské jméno; francouzské sídlo. - Q. Patřící českému hokejistovi; zájmeno. – Q. + R. Autor Tančícího muže; bylina. – R. Samo. – S. Druh táborů; směřovat. – S. + T. Spleť temného houští. – T. Celní kód Kajmanských ostrovů. - U. + V. Noční fiala ve vykáceném pruhu lesního porostu.

SVISLE: 1. Ucházející; pozdější název sídla múz; dotíravci. – 2. Jehličina; trenér HC Villard-de-Lans (1982-85); ?2?. - 3. Kanalizační; kdo získává osoby (hráče do klubu, specialisty do firmy apod.); vlastnost ptáčete. - 4. Zrní určené k setí v krytém prostoru; tvrdicí látka; přítok Vltavy. - 5. Soubor motivů; japonské družice; řecky „rozšíření“. - 6. Mající šupiny; planetka; nedostatky odpůrce Thébanů v tzv. svaté válce; švagr Makovického; iniciály autora Vzpomínky na Bretaň; estonský představitel konstruktivizmu. - 7. Hvězdnicovitá rostlina; ?8/2?; slovenská školní známka; mezinárodní jazyk; Moravcova šifra; chemický vzorec sloučeniny jednoho z chalkogenů s kovem; anglicky „zastupovat semetriku“; citoslovce; náhle zúžený v dlouhou špičku (jakoby nastavenou); ?1?. - 8. Druh hodinek; esence (z francouzštiny); neznámý; kopie; ruská řeka; citoslovce; energetická veličina; ?9?; skupina indiánských jazyků; jistý druh příspěvků (z angličtiny). - 9. Libry (v anglosaských zemích); zkratka pro přítelkyni (v telegrafním provozu); sídlo v Uralské oblasti (podle Kočího); kruh k upevnění voru. – 9. + 10. Pahorek Venušin; slovenský tok. - 10. Sběrač proudu trolejbusu. - 11. Znak; druh oblečení. – 11. + 12. ?5?; nevrlé. - 12. Jako zpod šturcu; domácké ženské jméno. - 13. Místo jedné z bitev první války punské. – 13. – 14. Dominantní postavení; kanadská noc. - 14. Hustá směs. - 15. + 16. Poranění; nejméně jistý počet. - 16. Zbraně. - 17. + 18. Nadmíru nevázaně + spletenina ostny porostlého křoví; český pedagog působící v Leidenu. - 19. + 20. Druh elektronek; české sídlo. - 21. + 22. Železná vrata; domatičkovaná. - 23. – 24. Polotuhý přípravek ženy jistého jména; být příliš nápadný. - 25. + 26. Latinsky „ejhle“; nádoba rostlinných semínek. - 27. + 28. Fenky.

Opět připomínám, že plochy některých mozaikových políček vyjdou malé a že mi vůbec nebude vadit, když písmena, která do nich patří, napíšete přes síťku nebo lehce vedle. To platí pro celou letošní soutěž. Řešení 2. kola mlsk ’07 odešlete na adresu vedoucího soutěže do 15. dubna 2007.
Vladimír Jemelík

obrazek

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 52. kolo probíhalo od 25. dubna do 22. května 2019, otevřít si můžete řešení 52. kola JLA, předběžné výsledky 52. kola JLA a ohlasy na 52. kolo JLA. Kolo bylo věnováno plťařům, zatím došlo přes 150 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies