jemelik

jemelik


1. KOLO MLSK 2007

KŘÍŽOVKA – SLOVESNÉ A VÝTVARNÉ DÍLO


Křížovka jako tvůrčí slovesný projev patří mezi publicistické žánry. Některé křížovky jsou svým figurálním pojetím také zvláštními druhy výtvarných děl. Jsou předkládány jako křížovkářské zpracování již vytvořených uměleckých děl (celých nebo jejich částí) nebo jako původní výtvarná díla. Obrysem, rozdělovacími značkami a síťkou tvořenou čtvercovými, obdélníkovými, kruhovými či mozaikovými políčky vytváří autor figurální křížovky obraz. Mezi touto tvorbou a některými výtvarnými směry lze dokonce nalézt jistou podobnost. Někdy se podíváte na obraz a zjistíte, že schází jen síťka a písmena. Tak např. základními prvky suprematismu jsou čtverec, úhel, kruh, obdélník a kříž. Tento pětidílný cyklus věnujeme převážně jeho zakladateli.
(1), (2), (3) a vysokoškolský (4) konstruktivismu a suprematismu, * 23. 2. 1878 (5) nebo u Kyjeva, † 15. 5. 1935 (6) (v té době Leningrad). Umělcova (7): 1895 akademie v Kyjevě, 1900 – 05 Vysoká škola (8), (9) a architektury v Moskvě. (10) má impresionistické a symbolické (11). V letech 1906 – 10 se orientoval na primitivní malíře Natálii Gončarovou a Michaila Larionova, kteří spojovali (12). Z této (13) pochází umělcovo (10/3) (14) (kolem roku 1910, Basilej, Kunstmuseum).


NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený z devatenácti nesouměrných střídavých polomozaikovek, z pěti nesouměrných slabikových mozaikovek a z jedné nesouměrné shlukové mozaikovky

Jeden výraz je vepsán rébusově.

VODOROVNĚ: A. ?2/1?; typ herců japonského divadla; ?1/1?; ?5?; příslušnice jisté církve; ?6?; smutek; ?12/5?; ?2/2?. – B. Požár; ukrajinská pokusná stanice + víčka; fuksíček; krátký kabátek; potah; mytologická postava; ?1/2? + volný; vepřík; pletařský stroj; CD hudební skupiny Simply Red; určitý druh procedury; ostrov v melanéském souostroví. – C. Potřeba; ?8?; tanec; římské číslo; ocelový nástroj; jiné sedátko než dosud; orientální název části oděvu; poloha čepele (v šermu); ?1/3?; anglicky „starý pán“; rostlina. – D. ?4?; zahraniční chemická firma; opuštěná místa; napolo smyslů zbavení; vyhloubeniny; železniční kolejnice + jméno přítele Chiaramontiho; ukázkové propagační nahrávky; forma dočasné feudální držby v islámských zemích; ?10/2?; německé zájmeno; domácí pták; klauzury; sýr typu rokfór; zaostřovací pomůcka pro zrcadlovku; beninské sídlo. – E. Související s nezaplaceným dluhem (slovensky); citoslovce; švédský ostrov; ?12/1?; části končetin; stromy; Hončarovo dílo; předložka; ?10/3?; ?3?; německý pedagog. – F. Kolářské nástroje; části těla postavičky; trhan; ?12/2?; týkající se tropického stromu; nerost; zkratka salvadorské rozhlasové společnosti; silou (z latiny). – G. Značka pro townsend; ?9?; německý malíř; láčkovci; odvážný počin bájného hrdiny; projevovatel; spěch. – H. Citoslovce + ouha; výbušný pěch; španělská číslovka; autor Básní; matematická určení tónových poměrů; malostranský kameník; druh bubínku. – I. Varianta esperanta; ?11?; projekce obrysů dřevorubcova nástroje na plochu jím proti světlu krytou; anglicky „cvičit“; kanadské sídlo; obyvatel evropské země (slovensky); selfpropelled dredger (zkratka); ?14/1?. – J. Symbolické gesto užívané v indickém výtvarném umění; cela (v antickém chrámu); tanec; čínské platidlo. – K. Honební lesní průseky; Norka; během. – L. ?13?; afiš (slovensky); dočka; celní kód České republiky. – M. Tumáš; trpět; zpívaná slabika; já. – N. Německý hudební spisovatel; značka jednotky objemu; česká tvrdá souhláska. – O. Los; ?12/4?. – P. Slovenská dvojhláska; duše člověka a boha v egyptské mytologii; nizozemské zájmeno. – Q. Jazyk austroasijské rodiny.
SVISLE: 1. Ostrý skalní vrcholek; chemická značka polokovu; nevlídnost jisté doby; hvězda divadla. – 2. Vydělaná kůže; domácké ženské jméno; lesní těžební operace; český hrad. – 3. Který; otec Vojevůdce; zdánlivě; křesťanští poddaní. – 4. Japonské sídlo; hluboké krasové propasti. – 5. Gruzínská národní zbraň; kytovci; březí (kráva). – 6. Hříšný; hlasitá hudba; naše sídlo. – 7. Pes; britské platidlo; zastaveníčko; španělsky „čilimník“; druhy skřínek. – 8. Přídavné zařízení počítače; sající + spletenina; dychtivost. – 9. Asijský stát; načechrávati; obec na Moravě; holub. – 10. Pyramidy; čínský druh citery; již upotřebený (stavební materiál) + spěch; nutkavá myšlenka. – 11. Značka jednotky energie; italské letovisko; část měsíce; taft; květinky. – 12. Počáteční; lehký kočár (anglicky); nerost; dílo Storniové; kytky. – 13. Diakritické znaménko (anglicky); jemné; koupená (slovensky). – 14. Pták; obnaženost; řecký filozof. - 15. Bankovky (zdrobněle) + barmské platidlo; ?12/3?. – 16. Citoslovce; ptáčkové; francouzský umělec (studoval na École des Beaux-Arts v Paříži); souhlasný. – 17. Stroj na klučení pařezů; ruská hora; vedlejší jednotka kinematické viskozity; japonské platidlo. – 18. Hátina. – 19. Velmi pilní žáci; kartáčky. – 20. Souhlas; zkušební jezdci; šátek k podepření zraněného předloktí; běžný hudebník na doplnění ansámblu při vystoupení. – 21. Bouře; harpuna. - 22. Rod; značka staré jednotky hmotnosti; technika zkoumání obtížných filozofických problémů. – 23. Atlas + zkratka firmy; citoslovce; adresa Hannova spoluautora. – 24. Plavidlo mimozemšťanů (zkratkové slovo); bývalý hráč týmu FC Barcelona; teorie o nadřazenosti státu v církevních věcech (anglicky); vězení; vlna. - 25. Citoslovce; náležející potulnému loupežníkovi; někdejší hry; cizí podoba jména Jan; pohovka; týkající se měsíce. – 26. Ruské sídlo; počítač vyhrazený pro správu a obsluhu elektronické pošty; citoslovce; ?14/2?; kost. – 27. Deset fen; rmoutit; mytologická postava; titul biskupa a opata; ?7?. - 28. Mnoho průpovědí; vytvoření z něčeho umělé skutečnosti; japonský podnikatel; ?14/3?; hudební nástroj; ?10/1?.


Plochy některých mozaikových políček vyjdou malé, vůbec nebude vadit, když písmena, která do nich patří, napíšete přes síťku nebo lehce vedle. Řešení 1. kola odešlete na adresu vedoucího soutěže do 15. února 2007.

obrazek

Vladimír Jemelík
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 52. kolo probíhalo od 25. dubna do 22. května 2019, otevřít si můžete řešení 52. kola JLA, předběžné výsledky 52. kola JLA a ohlasy na 52. kolo JLA. Kolo bylo věnováno plťařům, zatím došlo přes 150 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies