jemelik

jemelik


5. kolo - Objevy inspirované sny

Jako příklad tvůrčího snu jsme již dříve uvedli Chladniho sen, ve kterém se mu zjevila konstrukce hudebního nástroje eufonia, po kterém byl ve stavu elektrizující euforie. Sen ještě více elektrizující, a to doslova, zažil významný německý vědec (1) (1873 – 1961). V roce 1936 mu byla udělena Nobelova cena v oboru (2) a medicíny za jeho objev, že (3) jednoho neuronu (nervové buňky) druhým neuronem není způsobena elektrickými prostředky, jak se vědci domnívali dříve, ale způsobuje ji chemická (4). (1) připisoval tento objev jednomu pozoruhodnému snu, ve kterém se mu zjevil projekt experimentu, v němž bylo použito pro testování této teorie chemické nervové (3) srdce žáby. Když se (1) vzbudil, provedl experiment přesně podle popisu, jenž se mu zjevil ve snu, a jeho teorie byla úspěšně potvrzena.
Již dříve jsme si také uvedli, že pro vysvětlení tvůrčího snění existuje (5), že na pomoc přichází i telepatie, (6). Je však očividné, že se tyto periody kreativního snění obvykle odehrávají na poli zkušenosti či znalosti, na nichž už člověk, který toto snění prožívá, něčeho významného dosáhl. A tak snem inspirované odhalení paleontologa se týká zase (7) (a ne třeba akustiky, rytectví či chemických prvků). Lze se tedy s největší pravděpodobností domnívat, že probíhá-li u takového člověka (8), pak během něj jeho mysl v nevědomí jen pokračuje v bádání nad problémy, jež tentýž člověk předtím řešil v bdělém stavu. Výsledkem často bývá zmatený a nejasný chaos, ale občas se objeví i výsledek zcela jasný a skvělý. Může být snícímu odhalen buď přímo, nebo symbolickou, ale přesto rozlišitelnou formou (jako třeba Kekulého ourobouros). Je-li potom opět v bdělém stavu vyvolán, představuje (9).
Na závěr nutno podotknout, že i autor křížovek během soutěže očekával, že se mu v nějakém kreativním snu dostaví tvůrčí (10). Nic. Objevy inspirované sny čekají zřejmě na jiné, tak se s vámi loučí básní, jež se samozřejmě nemůže rovnat veršům Coleridgeovým, ale třeba vás zaujme:

K obrazu poslední díl je Vám dán,
tím souboj se sny bude dokonán,
klidný a tvůrčí sen Vám přeji moc,
se spánkem třeba přijde – (11).obrazekVe svém řešení použijte jedině předložená políčka. Velká část vnějšího obrysu tohoto křížovkového celku je dána figurami obrazců 2., 3. a 4. kola. Legenda ke vpisovaným výrazům je řazena v pořadí popsaném v zadání 2. a 3. kola.


Změny v použitých pramenech

Pro poslední kolo letošního ročníku soutěže v zadání soutěže v kapitole II. Použité prameny v odstavci 3. z ostatních pramenů se vypouští České názvy živočichů (Národní muzeum Praha, dosud vyšlé díly, 1997 – 2003) a doplňují se J. Augustin: Velká encyklopedie měst a obcí ČR (Arbor Sokolov, 2001) a Zahradnický slovník naučný 1 – 5 (ÚZPI 1994 – 2001).

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený ze tří nesouměrných střídavých polomozaikovek

Jeden tajenkový výraz je skryt: (11) – 6 3.

VODOROVNĚ: b. Proniknouti. – c. Rozcitlivělost manželky; trubice. – d. Mosambické sídlo; anglicky „mezony K“; příznivá situace. – e. Náš biatlonista; vlásenka; afghánská řeka; miláček; fotografický přístroj. – f. Mezinárodní kód letiště v Sun City; znovu; ?10/2?; ?4/2?; šikmo; odtok Blatenského jezera. – g. Kazašská řeka; slovensky „polibek“; afričtí zemědělci na savanách; vraník; rváč; náležející německému filozofovi (slovensky); jedině. – h. Afghánská jednotka hmotnosti; Koskenniemiho dílo; arabská vesnice; Fokkerovy iniciály; druh počítačové paměti; zkratka výpočetní techniky. – i. Německý zápor; zkratka Slezské univerzity; stará arabská jednotka objemu; bolivijská řeka; jazyk austroasijské rodiny; spojka; škrabák; druh pokrmu. – j. Kód pro uruguayskou posunkovou řeč; Švecovovy iniciály; skotské sídlo; německý fyziolog; saúdskoarabské sídlo; rozvařená jablka; norské sídlo; jméno jihokorejského člena MOV. – k. Citoslovce překvapení; francouzské zájmeno; řecká bohyně moudrosti; japonské platidlo; španělsky „nic“; anglická zkratka pro mapu centra (města); stříkat; anglicky „tenhleten veslař“; latinská zkratka jednotky hmotnosti. – l. Slovensky „jíl“; české sídlo; děj; nějaké z mnoha uměleckých směrů; rumunské fotbalové mužstvo; výtka; sláva; zpodobení Panny Marie; americký autor filmového a videového průvodce (Leonard); Salpeterovy iniciály. – m. Druh podlahové krytiny; vladař z dynastie Nemanjovců; vtlouct; ?9/1?; smutek; slovenský souhlas; ?6/1?; náplň práce; norské sídlo; hodně. – n. Slitina; metením upravovat; sucholuskové; evropské území; opasek; Kebehsenufův bratr; maloruský historik; zvýšený tón. – o. Typ sektu; týkající se útočiště; nesplnitelná; kus roztrhané látky; Koivistovo jméno; biblická postava; architektonický ozdobný motiv; řecká filozofická škola; austronéská jazyková skupina; římské číslo. – p. Označení čtvrtého místa v nějaké řadě; čekatelka řeholního stavu; štíhlost; skytská princezna; autor Doktora Eisenbarta; geologický stupeň (slovensky); ráno; temperament; nádrž; izraelské sídlo; částice. – q. Zkratka roku; sklenička; chladné a vlhké počasí; francouzsky „visuté lůžko“; úplnost; porážet; tropická tráva; druh cigaret; švédský tenista; dešťová voda stékající po zemském povrchu při tání sněhu; zkratka Rovnosti. – r. Značka staré dánské jednotky objemu; dílo Spannerové-Nemčíkové; české sídlo; mít požitek; nulová izoklina; kolínský arcibiskup; cirkusový stan; Asiat; sportovní oblečení; jinak; jedno z Guldbergových jmen. – s. Ruský generál; Manuova manželka; draví ptáci; portugalské město; škoda; rmut; citoslovce údivu; brek; poschoďová budova pro garážování motorových vozidel; Eisenlohrovy iniciály; čadské sídlo. – t. Čaroděj z díla L. V. Veprické; perský básník; zbarvení skotu; rod hub; barva; šat; slovenský tok; zařízení dokumentové telegrafie; předložka. – u. Státní znak; spojka; úlomkovitá pevná hornina; starohornoněmecké ženské jméno; české sídlo; západočeský zámek; mnoho; německy „lůj“; léta; hlava českého města; antilopa; starověký čínský stát. – v. Druh informační stránky; výrok (z francouzštiny); anglicky „vyzbrojený“; ?4/3?; jednoduchá stavba k uskladnění sena; zápletka; západosamojský politik; chorvatský ostrov; ?9/2?; autor Života Alexeje Arsenjeva; citoslovce povzdechu. – w. Evropan; znamenitost poutavé zábavy; rozlehlá plochá mělčina zaplavovaná za přílivu a obnažovaná za odlivu; slovensky „třístičky“; dětský televizní hrdina.

SVISLE: 1. Alpská hora; ?6/2?; ?1?. – 2. Husarské kabáty; nizozemský malíř; skupina vojáků vyzbrojená puškami; záda. – 3. Nerosty; součásti bílkovin; vysazovat cizokrajné keře; úhrn ušetřených peněz z domácností; hlína ponechaná na kořenech přesazovaných rostlin. – 4. Slovensky „stranou“; krymské lázně; kontrola výsledků školní práce + zjišťovat námitky šlechty; rakouský bobista. – 5. Planetka; vojenská škola; ?4/4?; americký sociolog; Vašíčkovy iniciály. - 6. Benediktýnský klášter; český vynálezce; pevnina obklopená vodou pověstná masopustními slavnostmi; Mahdi; český. - 7. Staroegyptská plošná jednotka; tkáň vznikající z mesenchymu; francouzsky „zarovnávající“ + anglicky „přijít a přiznat chybu“; příležitostný název dvojice anglických hudebníků. – 8. Bylina; ?10/1?; samorostlík; zahálčivá; připisovat; spodek. – 9. Otrávit; matka boha Kinnura; naléhání; druh vína; jednotka aktivity. – 10. Slovenské zájmeno; okrouhlý reliéf (anglicky); ženské jméno; lovecké volání; gaz. - 11. Kompaktně; týkající se souboru nejstarších indických literárních památek; ?3?; újma. – 12. ?4/1?; francouzský kronikář; druh dřeva; ženské jméno; rezervace. – 13. Rozdíl; nápoj řeckých bohů (španělsky); domácké ženské jméno; zeslábnout; mnoho. – 14. ?7?. - 22. ?5?. - 23. Africký kmen; nizozemsky „vydrhnout“; křín; nesmysl; křik. – 24. Sumerský bůh; brouk; člen soudního senátu; slupky z prosa; části zbroje. – 25. Zdobit uměle látkou; německý antifašista; americký veslař; ?8?; polední jídlo. – 26. Tradeskancie; autor Přeludu; ostré (slovensky); vymazání něčeho napsaného; tyčka sloužící k postavení plotu; dražební; česká hora. – 27. Dobrý čin; poslanec; šetření; uhlovodík; francouzsky „obřadní“; indonéský spisovatel. – 28. Delší srst nad kopyty koní s černými a hnědými skvrnami po těle; ?2?; zdravice; polský mučedník; autor Oresteie. – 29. Spoluautor edice Naše národní minulost v dokumentech; změna genetické informace vyvolaná chemickými látkami; španělský básník; silikony. – 30. Sovětský zápasník; na pracovišti zadržeti nečistoty z vazké mastné kapaliny pomocí kalolisu; prasenník. – 31. ?6/3?.

Pomůcka: NTY, UGY, dtmap, Almoda, Jů.


obrazek


Řešení 5. kola Poháru KIRA 2005

b. Dobrati se. – c. Sentimentalita roby; roura. – d. Sagal; kaons; vhodný stav. – e. Vait; tupé; Nahar; opych; kodak. – f. NTY; repete; a múza; dnes; kosem; Šio. – g. Uil; bozk; Kašipo; rap; dráč; Kantov; jen. – h. Ka; Runoja; karja; AHGF; ramka; VT. – i. Nein; SU; ukka; Ichilo; so; i; perohryz; kuba. – j. UGY; ADŠ; Morar; Voit; Ulá; mušvor; Breim; Taik. – k. The; sien; Atana; rin; cero; dtmap; cejkat; this oar; cnt. – l. Íl; Třtí; proces; ismy; UT Arad; kara; laur; pieta; Maltin; EES. – m. Jekor; Stevan; veprat; kýžené; žel; áno; božské; rank; Noes; tuze. – n. Alni; umetat; andirové; Němce; řemen; Amset; Gizel; fis. – o. Sec; asylový; marná; handra; Arto; Anák; voluta; stoa; ede; LV. – p. D; novice; útlost; Odatis; Dostal; arn; den; letora; pleso; Elat; tě. – q. R.; decka; sychro; hamac; celost; kátit; alang; sparty; Borg; ron; Rt. – r. Ot; Tvár; Phov; medit si; aklina; Anno; tent; Omáňan; ribano; sic; Ove. – s. Tol; Ída; orli; Batalha; damnum; kal; eja; blenka; autosilo; AE; Atim. – t. Och; Rumi; roan; Lachnellula; šedo; oblek; Dikula; fax; od. – u. Erb; že; droba; Almoda; Dolín; Oselce; kopa; Talg; roky; Končel; pala; Lu. – v. Web; dit; stocked; známá; oboroh; zadrmo; Eti; Ist; řešení; Bunin; ech. – w. Ital; nevšednost atrakce; vaty; íverčeky; Jů.

Tajenkové výrazy: 1. Dr. Otto Loewi. – 2. Fyziologie. – 3. Stimulace. – 4. Látka, dnes známá jako acetylcholin. – 5. Celá řada teorií. – 6. Božské vnuknutí, jasnovidectví a kontakt se světem duchů. – 7. Paleontologie. – 8. Spánek. – 9. Kýžené řešení. – 10. Inspirace a múza. – 11. Kublaj chán.

Způsob skrytí jedenáctého tajenkového výrazu: V legendě písmena po písmenech „sen“ (e/2 vlásenka, n/6 Kebehsenufův, p/5 Eisenbarta, s/10 Eisenlohrovy, v/5 sena, v/10 Arsenjeva, 7/2 mesenchymu, 24/3 senátu, 30/3 prasenník – Kublaj v legendě pro vodorovný směr, chán v legendě pro svislý směr).


obrazek


Zpráva o 5. kole Poháru KIRA 2005

Posledního kola soutěže v roce 2005 se zúčastnilo dvacet soutěžících. Řešení všech kol ze Slovenska také zasílal mimo soutěž přítel Pavol Vychovalý ml. (ve čtyřech kolech obdržel postupně 5, 13, 13 a 5 ztr. b.) Vedoucí dvojice jezdců v našem pomyslném závodě nejenže odrazila nástup pelotonu, ale svůj náskok v závěrečném trháku dokázala ještě zvýšit. Zlatou medaili tak shodně získali Jaroslav Jaroš a mgr. Marian Mikuš, kteří opět řešili bezchybně. Ve finiši s nimi dokázal držet krok jen ing. Josef Hlavatý, který tak poskočil z průběžného šestého místa na stupně vítězů a získal bronzovou medaili. Medailistům srdečně blahopřejeme. Jedině tato trojice dokázala odhalit skrytou tajenku „Kublaj chán“ v legendě po „snech“, jejíž skrytí bylo naznačeno v úvodním textu „Objevy inspirované sny čekají zřejmě na jiné“ a v básni „souboj se sny“ a vlastně názvem celého tématu. Všechna jiná řešení jako „klidná noc“, „krásná noc“ nebo „dobrou noc“ nebyla skryta systémově a přinesla 18 ztrátových bodů. Básnička k noci pouze sváděla. V řádcích „b“ a „c“ sice šlo nalézt v jediných políčkách toho typu slovo „dobrou“, ale „noc“ sestavená z písmen v políčkách t/7, q/10 a n/13 nebo z velkých písmen na konci prvního odstavce úvodního textu s ním netvořila žádný systém ve skrytí. Druhým vážným problémem na trase byli Lewis s Gilbertem, dvojice anglických hudebníků příležitostně používající název Dome, pasáž u/5 DOLÍN (Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy) x 7/5 DOME (Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, heslo Wire) řešilo správně jen 9 soutěžících. Dále se častěji chybovalo u výrazů q/1 R. (zkratka roku s tečkou je zde brána jako jeden znak, pramen Slovník zkratek ED) x 1/3 DR. OTTO LOEWI (Záhady planety Země, str. 110), o/6 ANÁK (Záhady planety Země, str. 128) x 24/2 PIŽMÁK (SSJČ) a u/10 KONČEL (Velká encyklopedie měst a obcí ČR, starosta Mýta) x 27/5 RITUEL (Velký francouzsko-český slovník).
Uznání patří však všem, kteří dojeli až do cíle. Za Vaši účast děkujeme. Poděkování také patří Vladimíru Jemelíkovi, vítězi posledních pěti ročníků Poháru KIRA, který byl autorem křížovek. Křížovky byly obtížné, mnozí si je pochvalovali (zejména ti z čela pelotonu), někteří naopak asi ne. Chuť na snadnější křížovku si tak všichni mohou spravit na startu nového ročníku, kdy projedeme některé evropské metropole. Ale zas tak snadná projížďka to nebude. Těšíme se na Vaše řešení.
redakce Luští celá rodina


Výsledky 5. kola Poháru KIRA 2005

Výsledky 5. kola (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Mikuš. – 2: Hlavatý. – 18: Karpíšek, Pavelka, Strejček, Valíček. – 19: Judas, Klusáček, Nack. – 20: Kučera. – 22: Houšková. – 24: Melichárek. – 25: Vychovalý ml. - 26: Haralík. – 29: Pech. – 40: Podzemský. – 42: Kubát. – 48: Brož. – 100: Mach, Vašírovský.Výsledky 15. ročníku Poháru KIRA

Pořadí řešitelů po 5. kole (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Mikuš. – 9: Hlavatý. – 19: Strejček, Valíček. – 20: Karpíšek. – 29: Pavelka. – 34: Klusáček. – 40: Houšková. - 42: Kučera. - 59: Melichárek. – 61: Vychovalý ml. - 63: Nack. – 90: Haralík. - 100: Podzemský. – 108: Judas. – 133: Mach. - 140: Brož. – 154: Pech. - 231: Kubát. – 429: Vašírovský. V tabulce jsou uvedeni jen ti soutěžící, kteří reagovali na všech pět kol.

Oprava výsledků Poháru KIRA 2005

Proti neuznání skryté tajenky „Dobrou noc“ jako alternativního řešení se odvolal přítel Ing. Ondřej Strejček. Autor křížovky měl za to, že vyčíslení skrytého jedenáctého tajenkového výrazu Kublaj chán (6 3) dostatečně vymezuje požadavek jednotného způsobu skrytí jeho obou slov, pokud by autorsky každé slovo tohoto tajenkového výrazu bylo v křížovce skryto jiným způsobem, pak by zadal vyčíslení takto: „tajenkové výrazy (11/1) – 6 a (11/2) – 3 jsou skryty“. Jelikož ale tento autorův názor ze Směrnic nevyplývá jednoznačně, rozhodli jsme se protest uznat a výsledky posledního kola soutěže v roce 2005 opravit ve prospěch všech soutěžících, kteří nalezli první část skryté tajenky „dobrou“ skrytou jedním určitým systémem a druhou část skryté tajenky „noc“ skrytou jiným určitým způsobem. Nutno podotknout, že na základě tohoto odvolání OKK na svém zasedání 4. března 2006 rozhodla, že do Směrnic doplní větu „Příslušný tajenkový výraz je nutno skrýt jednotným způsobem“ a příklad uvede v komentáři. Oprava výsledků vedoucí dvojici neohrozila, bronzovou medaili shodně získali Ing. Ondřej Strejček a Ing. Petr Valíček. Medailistům blahopřejeme a všem ještě jednou děkujeme za účast v soutěži.


Opravené výsledky 5. kola Poháru KIRA 2005

Výsledky 5. kola (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek, Mikuš, Strejček, Valíček. – 1: Judas, Klusáček. - 2: Hlavatý. – 18: Pavelka. – 19: Nack. – 20: Kučera. – 22: Houšková, Podzemský. – 24: Kubát, Melichárek. – 25: Vychovalý ml. - 26: Haralík. – 29: Pech. – 30: Brož. – 100: Mach, Vašírovský.


Opravené výsledky 15. ročníku Poháru KIRA

Pořadí řešitelů po 5. kole (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Mikuš. – 1: Strejček, Valíček. – 2: Karpíšek. - 9: Hlavatý. – 16: Klusáček. – 29: Pavelka. – 40: Houšková. - 42: Kučera. - 59: Melichárek. – 61: Vychovalý ml. - 63: Nack. – 88: Podzemský. - 90: Haralík, Judas. - 122: Brož. – 133: Mach. - 154: Pech. - 213: Kubát. – 429: Vašírovský.

Vladimír Jemelík
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhá od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 58. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 58. kola JLA, zadání hádanek 58. kola JLA nebo zadání logických úloh 58. kola JLA. Kolo je věnováno řezání sečky, pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies