jemelik

jemelik


3. kolo - Objevy inspirované sny

Sny provázely člověka od nepaměti. (1) jim přisuzují významnou roli, věří v jejich výklady a podle nich se řídí. Naši prapraprapředkové je považovali za jevy seslané bohy, ve starověku se už staly předmětem psychologie, dnes moderní teorie přikládá význam smyslovým podnětům, které na nás působí během spánku a velmi snadno mohou vyvolávat sny. (2) bylo zdrojem mnoha významných vědeckých objevů. O některých dalších z nich si povíme blíže.
Jedna pozoruhodná, a přitom pravdivá (3) popisuje, jak německý chemik (4) ze Stradonitz dospěl v roce 1863 díky snu ke struktuře dosud neobjevené aromatické sloučeniny benzenu, jehož (5) je uspořádáno tak, že tvoří uzavřený (6). Ve snu se mu totiž zjevil (7) a tvořil tak jakýsi uzavřený (6).
(8) využívá jako základ pro jejich klasifikaci do řad a skupin atomovou hmotnost těchto látek. Ruský chemik Dimitrij Ivanovič (9) sestavil tento obecně přijatý systém klasifikace (8/2) v roce 1867. Málokdo ale ví, že po mnoha neúspěšných pokusech najít správnou metodu kategorizace (8/2) měl (9) jedné noci (10), v němž se před ním v celé své kráse objevila (8) tak, jak ji dodnes užíváme. Její (11) se mu po probuzení snadno vybavila a on ji okamžitě zaznamenal. V následujících letech potřebovala v systému opravu pouze jediná hodnota. Počáteční mezery byly dány tím, že dosti (8/2), jež by přesně vykazovaly některé z objevitelem předpovězených vlastností, ještě v té době nebylo známo, ale v průběhu doby byly doplněny. Za jeho života to byly (12).
Dalším příkladem tvůrčích snů byl americký vědec švýcarského původu, paleontolog profesor Louis Agassiz. Jeho základní dílo (13), jež vycházelo v letech 1833 – 1844, popisuje a klasifikuje více než (14) druhů. Během vyčerpávajících studií při přípravě své knihy měl Agassiz velké problémy při zjišťování struktury jednoho zvláštního druhu. Jedné noci se mu však tato struktura zviditelnila ve snu. Když se pak probudil, nebyl schopen si ji vybavit. Následující noci se tento scénář opakoval. A tak si na začátku třetí noci Agassiz připravil (15) a (16) hned vedle postele pro případ, že by se neuchopitelný (10/3) ještě jednou opakoval. Naštěstí se tak stalo a badatel hned po probuzení vrhl na (16) detailně vysněnou strukturu. I když ta struktura vypadala dosti bizarně, jeho pokračující výzkum potvrdil, že byla naprosto přesná.


obrazekVe svém řešení použijte jedině předložená políčka, přičemž políčka typu a se v tomto křížovkovém celku objevují pouze čtyřikrát, a to ve sloupcích 17, 19, 20 a 24, ve sloupcích 9 a 10 od řádku Y včetně dolů a v řádku q se neobjevuje žádné políčko typu b, ve sloupcích 24 a 25 od řádku b včetně dolů se neobjevuje žádné základní políčko, políčka typu c a d znázorňují v řádcích S a T oči a objevují se zde každé čtyřikrát. Velká část vnějšího obrysu tohoto křížovkového celku je dána figurou obrazce 2. kola.

Legenda ke vpisovaným výrazům je řazena v pořadí popsaném v zadání minulého kola. Dnes si ještě ukážeme naše řazení legendy u řádku x v případě, že vpisovaný výraz (NA) začíná v koridoru řádku celou délkou strany základního políčka a rozdělovací linka jej ukončující (viz šipka) celý koridor přeruší a u řádky y v případě, kdy je koridor řádku neúplně přerušen rozdělovací linkou (viz šipka).


obrazekNESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený z 18 křížovek,z nichž je pět souměrných shlukových mozaikovek,
čtyři souměrné střídavé mozaikovky,
tři nesouměrné střídavné mozaikovky a šest nesouměrných střídavých polomozaikovek

Jeden výraz je vepsán rébusově.

VODOROVNĚ: N. Získat tkaniny (za peníze). – O. Doplňující přednáška o africkém státě. – P. Český lékař; francouzská zkratka dal + předložka; týkající se domácího obyvatele Těšínska a Ostravska; patřící americkému běžci; tropická rostlina. – Q. Rybí organismus + liknavec; slovenské domácké ženské jméno; citoslovce opovržení; značka kurčatovia + francouzský určitý člen; ouha; devítníky; ?7/2?; odřenina; indický gramatik; účesy; ?3?. – R. Sídlo v Kongu (dříve Zair); hybná síla; přičinlivost; zkratka čadské rozhlasové společnosti; římské číslo + jihoamerický indiánský kmen; cíp květního kalichu + jícen; druh chemického nádobí; příklonka; ruské sídlo; cikánský chleba; oříšky ledvinovníku západního. – S. Roj včel + hruď; pták; alkoholický nápoj; jedno- + mezinárodní zkratka pro měřič vzdálenosti; citoslovce překvapení + předložka; anglické osobní zájmeno; dominikánský přístav + přírodní útvary; Štěpánkova role + kout; vývojová tendence + vzájemné překrývání dvou velmi blízkých spektrálních čar + francouzská zkratka Rudého Khmeru; trápení + olejnaté pryskyřice; autor díla Adam a opice + na tuto stranu; citoslovce pohrdání + nuže + protonové číslo chloru. – T. Číslovka základní + dílo polského prozaika; římská bohyně; pel (na zralé švestce); značka jednotky tepla + zkratka přítelkyně v telegrafním provozu; římské číslo + citoslovce označující ptačí zpěv; tu; jihočeská obec + český hudebník; ?13/3? + vážnost; slovenská řeka + vícebarevný jev + dozorce na stavbě; domácké ženské jméno + lidská končetina; ?10/3? + spěch; zkratka okresního oddělení + název řeckého písmene + německá předložka. – U. Nádoby + sbohem; nápoj + mexické sídlo; stará japonská jednotka objemu; citoslovce + slovenská spojka; souhlas; nezjistit shodu mezi účetními zápisy; iniciály Bandáranájakové. – V. Peručí + cer; enzym produkovaný ledvinami; velmi jasný meteor; pomalu + jednotka objemu ve starověkém Egyptě; otroctví; odzbrojení (v šermu); autor románu Had a lano. – W. Hubovat; Immermannovy iniciály; český šlechtic (z Dobrže); mezinárodní kód letiště v Torontu; spojka + město ve starověké Mezopotámii; rokovat; žáby; svářecí stroj; třesavě; předložka + otrok; citoslovce. – X. Jméno písmene „d“; stará thajská jednotka délky + barmské platidlo; ústa; město severozápadně od Bělehradu; maďarský fotbalista; dámský klobouk; druh asijského špačka (anglicky); číslovka + doutník; zájmeno; celní kód Slovenska. – Y. Anglická zkratka elektronického videorekordéru; Sláva; odrůda jablek; účinek podvázání; Evropan (slovensky); čadské sídlo; anglická spojka. – Z. Nafta; ?13/2?; ?5/2?; ?15?; indická řeka. – a. Do; egyptské sídlo; obranně; jeřábové lano; galalit. – b. Zkratka Obchodní akademie; bájeslovná bytost; amputace; nástroj k urovnávání sypkých hmot; shrnutí do kup + ?13/1?; nedobrota; italské sídlo; asyrské mořské božstvo. – c. Dočka; souhlas; zakladatel Vojtěšského dolu na Březových Horách; slovensky „tentononc“; vítěznost; zahradní rostlina; cesta; souhvězdí; francouzský básník; stařec; značka jednotky aktivity. – d. Anglická zkratka mezinárodní jednotky; italský divadelní historik; mezinárodní kód letiště Tetiaroa Island; pst; ?7/4?; ?8/2?; ?10/2?; spojka; značka jednotky práce; patronka města Komany. – e. Chemická značka cesia; dřívější půlarch; čtverhranná židovská rouška; odrůda květáku; egyptský „Pán nebe“; citoslovce napodobující hlas zvonu; normalizovaný formát papíru. – f. Značka jednotky hmotnosti; ?10/1?; ?7/3?; ?4/1?; zkratka novozélandského lnu. – g. Plošná míra (slovensky); děrovaná; citoslovce označující oslí hlas. – h. Ukazovací zájmeno; tanzanské sídlo; ruská řeka; vojenská smlouva v jihovýchodní Asii; Kongres Spojených států (anglická zkratka). – i. Postava z opery Lazebník bagdadský; litevská řeka; anglická zkratka pro nejmladší; český lidový tanec; monme. – j. Mezinárodní kód Srí Lanky; japonský prozaik; vystupovat; biblická postava. – k. Jenž; albánský básník; italské zájmeno; jméno volejbalistky Okamotové. – l. Evar; achromatin; příbuzné. – m. Ukrutník; nejistota; jehlan. – n. Poškozený. – o. Anglicky „večer“. – p. ?1/1?. – q. Část řepy pod listy.

SVISLE: 7. Škvírkou protahovat úkolový list; zuřivec. – 8. Mota; hubený člověk; ?16? + lístek s přáním k svátku zamilovaných dlouhonohé Polky; anglická zkratka samočinného omezení hlasitosti + jaká; ?12/1? + zkratka Uranových dolů; ?9?; dutý strom užitý jako úl lesních včel; ?1/2?. – 9. ?4/2?; kreatin; citoslovce údivu + ?5/1?; ?7/1?; ?8/1?. – 10. Muradeliho jméno; slovensky „první ženění“; ptačí citoslovce; stará turecká jednotka hmotnosti; druh přesypu; poslední tarok; obyvatelé světadílů. – 11. Autor Matriarchátu; uzbecké město; španělská předložka; náš lidový písničkář; kapverdské ostrovy; odrůda brambor. – 12. Opakující se část básně; stíhací letouny; láčka. – 13. Pláštěnky; zpěvný pták; pes; nevole; naživo. – 14. Brazilská řeka; chemická značka fosforu; Jupiterův měsíc; citoslovce pochybnosti; ženské jméno; anglicky „článek“; zemdlení; rozmach; italský režisér. - 15. Český atlet; levnost; část vozu; státní poznávací značka konžských letadel; psí citoslovce; citoslovce drnčivého zvuku; otázka při sázce; patřící francouzskému dramatikovi; slovenské zájmeno; hraním získané; polní nářadí; výnosnost. – 16. Přísada urychlující zasychání nátěrů; kostkovaná látka; písmeno řecké abecedy; poštovní kód Iowy; druh papouška; difrakce; dědina; obec na Prachaticku; pára; chystati nástrahy; závěs; alkaloidy. – 17. Jméno tanečnice Araujové; japonská plošná míra; protipohyb; český slovníkář; ?6?; hod; palmová ratolest; brouk + citoslovce nesouhlasu; japonský sportovní gymnasta; zánik; citoslovce posměchu; nahé ženské; organismus, v jehož karaotypu se projevila tetrasomie; nerost; hodně lidiček. – 18. Strádání sebevraha z Extase; Ivanovovy iniciály; organizace obyvatel polské národnosti v ČSSR; italský vítr; v prvním případě; citoslovce vyjadřující pohrdání; Lořin učitel. – 19. ?2?; pantoflíčky; předložka; při; zkratka Univerzity Karlovy; nerost; měsíčan; řecké město; droga ponechaná v oběhu. – 20. Planetka; měsíční pěna podle starých Řeků; stará dánská jednotka hmotnosti; švýcarská linie; nula; hm; citoslovce vyjadřující volání na drůbež; alkaloidy. – 21. Plachetnice užívaná ve Španělsku; britská řeka; citoslovce pobízející tahouny k chodu; jisté území v Japonsku; značka jednotky délky; citoslovce sykavého zvuku; iniciály autora Pamětí o perském národopisu; citoslovce chrochtavého zvuku; značka pro pravý úhel; citoslovce povzdechu + ?11?; zkratka Komory komerčních právníků; korálový ostrov; foukání; jeden z pěti smyslů; spojka; zařízení z oblasti jaderné fyziky. – 22. Francouzské sídlo; velké množství; iniciály Vadasova žáka; jméno geologa Bouého; konec; pepř; druh mušelínu; jméno básníka Ibn Thofaila; jízek; chytati dravce; nekonečně (zkratka z latiny). – 23. Iniciály belgického skladatele; český pianista; ruská polévka; chemický vzorec jednoho z oxidů; ?14?; citoslovce vyjadřující pípání ptáků; madagaskarská vesnice; varhanní rejstřík; přístroje na měření modři oblohy. – 24. ?12/2?. – 25. Doubravova opera.

Pomůcka: TTI.


obrazek


Řešení 3. kola Poháru KIRA 2005

N. Koupit si kalmuk a krepon. – O. Koreferát o Malawi. – P. Šmahel; A. + ke; vasrpolácká; Kiviatova; mamey. – Q. Tělo slunky + kouma; Pava; tse; Ku + le; pr; novény; jako spojený; erose; Panini; afiny; historie. – R. Ueza; nerv; píle; RNT; CLI + Ona; ušet + ústí; váženka; enklitikon; Ežva; rosa; akašu. – S. Oul + prs; alka; gin; un- + DME; ha + do; we; Barahona + bar a hora; Vari + roh; trend + blend + KR; elent + elemi; Bamm + tam; cha + no + 17. – T. Osm + Tren; Iuno; mha; th + YL; VI + tý; zde; Šimanov + Šimandl; ryb + čest; Uh + melír + palír; Nona + noha; sen + chvat; OO + pí + am. – U. Kádě + vale; té + Apan; gu; dr + ak; ba; nesesouhlasit; SRDB. – V. Túje + kov; renin; bolid; ou + ro; jha; desarmement; Rao. – W. Lát; KLI; Koc; YTO; bo + Ur; 1t (jednat); iris a bana; lis; chvěle; pod + rab; tih. – X. Dé; vá + pe; os; Ruma; Szepesi; toka; mynah; oba + kuba; si; SK. – Y. EVR; Mirana; sorta ovoce; odezva konstrikce; Ír; Bao; and. – Z. Ropa; fosilních; uhlíkových atomů; pero; Ib. – a. In; Achmin; ochranitelsky; lina; umagal. – b. OA; smok; ablatio; hřablo; zkopkování + zkoumání; zlo; Teano; Ea. – c. Da; ja; Alis; oné; ples; astra; pouť; Rak; Avit; kmet; Rd. – d. IU; Rasi; TTI; st; v zubech; prvků; živý; a; Ry; Ma. – e. Cs; folio; taleth; prokolice; Ra; din; A0. – f. Kt; velmi; s ocasem; F.; nl. – g. Ár; perforovaná; iá. – h. Ta; Itete; Uniki; SEATO; USC. – i. Abul; Aitra; yst; lendr; me. – j. LKA; Nacume; sočit; Kainan. – k. An; Spasse; mia; Mariko. – l. Rist; linin; neti. – m. Nero; tma; stan. – n. Postižený. – o. A vesper. – p. Četní. – q. Krk.

Tajenkové výrazy: 1. Četní lidé. – 2. Kreativní snění. – 3. Historie. – 4. F. A. Kekule (viz Kočí nebo UNI10). – 5. Šest uhlíkových atomů. – 6. Kruh. – 7. Hadovitý drak ourobouros jako spojený s ocasem v zubech. – 8. Periodická tabulka prvků. – 9. Mendělejev. – 10. Velmi živý sen. – 11. Podoba. – 12. Galium, skandium a germanium. – 13. Zkoumání fosilních ryb. – 14. 1 700. – 15. Pero. – 16. Papír.


obrazek


Zpráva o 3. kole Poháru KIRA 2005

Ačkoli lze třetí etapu nazvat jako horskou, startovní pole se naopak rozšířilo o jednoho jezdce a z dvaadvaceti soutěžících (plus Pavol Vychovalý ml. dodatečně mimo soutěž) celá pětice řešila „na nulu“. Blahopřejeme. Nejvíce peloton roztrhal spěch doprovázený ptačím pípáním (6 správných řešení). Svůdné řešení KVAP x PÍP překazil autor Pamětí o perském národopisu Nik. Chanykov, takže pasáž okolo jeho iniciál bylo třeba řešit T/17 NONA (Knappová, 3. vydání, domácky Manon) x 21/7 NCH (Malý Otto) x T/20 CHVAT (SSJČ) x 23/6 PÍT (PSJČ). Neméně velkou příčinou defektů byl běžný metr s autorem díla Adam a opice 21/5 BM (Malý slovník jednotek měření) x S/19 BAMM (DID20) – (7 správných řešení). Zabraly také chytáky založené na dvojím výskytu shodných výrazů. Nuže S/22 řešené jako NO zamezilo řešit souhlas opět jako NO a odrůdu brambor jako NORA, správně bylo třeba řešit c/2 JA (SSJČ) x 11/6 JARA (CJC 1/341) x d/2 RASI (Kočí) – (10 správných řešení). Souhlas JA poté neumožnil řešit britskou řeku jako BAIN, tropickou rostlinu jako BAMJA a iniciály belgického skladatele jako JA (Jean Absil, UNI10), tuto pasáž bylo třeba řešit 21/2 MAIN (CJC 2/433) x P/6 MAMEY (Velký španělsko-český slovník) x 23/1 EY (Eugène Ysaye, MČSE) – (9 správných řešení). Polovina řešitelů odhalila citoslovce W/13 TIH (CJC 3/531) x madagaskarskou vesnici 23/7 AMBOHIBAO (Záhady planety Země, str. 25). Dále se často chybovalo u výrazů 17/13 OCOUNY (ČSVaS, heslo 528.1) x i/3 YST (Velký slovník zkratek EU), R/8 ÚSTÍ /SSJČ) x TÍ (PSJČ), Q/12 AFINY (SSJČ, heslo ofina) x 20/2 AFROSELENOS (Záhady planety Země, str. 89) x R/12 ROSA (ČSVaS, heslo 509), 22/8 ABUBACER (Kočí), 22/3 ŠT (Čs. biografický slovník, heslo Tamáš Štefan), X/8 MYNAH a o/1 A VESPER (obojí Velký anglicko-český slovník). Po třech etapách zůstává nadále v čele trojice soutěžících bez ztrátových bodů. V posledních dvou etapách se pojede víceméně z kopce, ale v některých úsecích půjde předjet soupeře. Takže hodně zdaru.


Výsledky 3. kola Poháru KIRA 2005

Výsledky 3. kola (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek, Mikuš, Strejček, Valíček. – 3: Hlavatý. – 4: Pavelka. – 7: Klusáček. – 9: Houšková. – 10: Pech. – 11: Kučera.- 13: Melichárek, Vychovalý ml. – 15: Judas. – 16: Nack. - 19: Haralík. – 20: Mach. – 27: Brož, Podzemský. – 32: Gašparín. – 52: Kubát. – 99: Novák. – 100: Vašírovský.


Pořadí po 3. kole Poháru KIRA 2005

Pořadí řešitelů po 3. kole (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Mikuš, Valíček. – 1: Strejček. – 2: Karpíšek. – 6: Hlavatý. – 7: Pavelka. – 10: Klusáček. – 12: Houšková.- 18: Kučera.- 26: Mach. – 28: Melichárek. – 31: Vychovalý ml. - 38: Nack. – 41: Judas. – 46: Podzemský. - 50: Haralík. – 63: Brož. – 117: Pech. - 138: Kubát. – 144: Gašparín. - 205: Novák. – 229: Vašírovský.

Vladimír Jemelík

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhá od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 58. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 58. kola JLA, zadání hádanek 58. kola JLA nebo zadání logických úloh 58. kola JLA. Kolo je věnováno řezání sečky, pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies