jemelik

jemelik


2. kolo - Objevy inspirované sny

V minulém kole byl básník Coleridge při (1) svého díla rušen a z vysněné epické básně
Kublajchán nám zůstalo jen torzo. V dalších našich příkladech se všem snícím objevitelům
podařilo snové inspirace zrealizovat úplně.V roce 1844 se (2) již téměř rok trápil pokusy
o svůj vynález, ale jeho (3) se mu stále nedařila. Ale potom se mu jedné noci zdál velmi
zvláštní sen. Byl brutálně napaden nějakými šílenými válečníky, kteří byli ozbrojeni jakýmisi
píkami, na nichž byly (4). (5) měl stále před očima, když se probudil. Nakonec ním byla z této
inspirující představy navržena (6) ve tvaru oka, která se stala přirozenou součástí jeho
finálního vynálezu, kterým byl (7) s dvěma nitěmi. (2) je dnes po celém světě uznáván jako
jeho vynálezce.
Německý fyzik (8) (1756 – 1827) byl jedním ze zakladatelů odvětví, jež zkoumalo akustiku.
Sám vymyslel několik typů hudebních nástrojů, ale jeho snad nejslavnějším vynálezem se
stalo (9). Tento nástroj byl sestaven z kovových a skleněných tyčí, jež se rozvibrovaly, když
se přes ně přejíždělo navlhčeným prstem. (3) tohoto nástroje se mu zjevila ve snu. Ten sen
byl tak živý, že se vynálezce okamžitě probudil a zjistil, že je ve stavu jakési nesmírně
rozechvělé a elektrizující (10).Básník, ilustrátor a vizionář (11) vděčil za příliv finančních
prostředků vizionářskému snu, který se mu zjevil v době, kdy se nacházel ve velmi neutěšených
hmotných podmínkách. Zoufale potřeboval přijít na nějakou metodu nepříliš drahého (12),
ale zdálo se, že ani jeho výjimečné nadání není schopno poskytnout kýženou odpověď. Jedné
noci se mu však zdál sen, že jej navštívil (13) a odhalil mu techniku pro revolučně novou
metodu. Příštího dne (11/2) vyslal svoji strádající ženu, aby šla koupit materiál, který potřeboval
k ověření snem zjevené inovace. Použil na ten nákup všechny peníze, které jim ještě zbyly.
Přesně tak, jak (13/2) předpověděl ve snu – vizi, se ukázalo, že to funguje. Tak se zrodila (14)
a (11/2) dosáhl velkého úspěchu.


obrazekVe svém řešení použijte jedině předložená políčka, přičemž políčka typu a jsou mimo jiné vždy dvakrát
ve sloupcích 10 a 22, políčka typu b a c se v tomto křížovkovém celku objevují každé dvakrát, políčko
typu d je pouze ve sloupci 23, políčka typu e jsou pouze v řádku P, políčka typu f v předložené poloze
jsou pouze ve sloupci 7 (4x) a 9 (1x), políčko typu g je pouze ve sloupci 7, políčka typu h a i jsou také
pouze ve sloupci 7 (2x), políčka typu j a k jsou pouze v levé polovině sloupce 7 (2x) a v pravé polovině
sloupce 8 (2x), políčka typu l jsou pouze ve sloupci 7 (1x) a 8 (3x), políčka typu m jsou pouze ve sloupci
 7 (1x) a 8 (2x), políčko typu n je pouze v řádku Z a políčko typu o je pouze v řádku a. Velká část vnějšího
obrysu křížovkového celku je dána figurou obrazce 1. kola, neboť figury křížovek jednotlivých kol do sebe
přesně zapadají a celkově tvoří obdélník.

Legenda ke vpisovaným výrazům je řazena v pořadí, ve kterém se objevuje jejich první políčko zleva
ve vodorovném směru, resp. shora ve svislém směru. V případě shodného počátku je v legendě
uvedeno znaménko + a nejdříve je uvedena legenda k výrazu shora ve vodorovném směru, resp.
k výrazu vlevo ve svislém směru (viz příklad níže).obrazekNESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený postupně shora ze shodné střídavé mozaikovky, ze střídavé mozaikovky,
ze slovní mozaikovky, ze čtyř nesouměrných střídavých polomozaikovek
a ze dvou nesouměrných střídavých mozaikovek

Legenda ke shodné křížovce je uvedena jen pro vodorovný směr. Jeden výraz je vepsán rébusově. Tři tajenkové výrazy jsou skryty: (2/2) – 4, (9) – 8 a (13/2) – 6.

VODOROVNĚ: F. Chemická značka antimonu. – G. Evropská unie; cizokrajná rostlina + kanadský hokejista; zručnost. – H. Zanzibarské pytle z rafiového lýka; ?3?; italský mistr světa v kopané; celní kód Argentiny; vřeštět. – I. Získávat přízeň Asiatky. – J. Atol. – K. ?4?. – L. Sváteční kalhoty; strach z proradnosti Evropanek; rodina indiánských jazyků. – M. Nosič; ?5?. – N. Ustoupiti Ritě; pracovat vedle stroje na výrobu lahví. – O. Probrat lovy; měkkýš. – P. Dorty lakomce; Harrisovo jméno; kluzký. – Q. Sladovnické náčiní; pirueta. – R. Surinamská řeka; pantoflíčky. – S. Vyniknouti; skutečný (anglická zkratka). – T. Přadena anglické příze; iniciály pěvkyně Silové. – U. Prezident jihoamerického státu; ruská zkratka otravné látky. – V. Ukrajinský atlet; mezinárodní kód letiště v Brémách. – W. Schopní snášet velké změny v koncentraci soli ve vodě (živočichové); iniciály herce Lerause; předložka; zkratka pohonných látek; Holého filmová role + domácí bůžek; tkanina; citoslovce štvaní. – X. Židovský modlitební řemínek; citoslovce bzučivého zvuku; sklenice šampaňského + druh mandelinek; římské číslo; lákadla; španělsky „chodit“ + Yukon Territory ve zkratce; iniciály autora Logiky + část dne; ?2/1? + toaleta. – Y. Německy „čerstvý vzduch“; citoslovce sykotu; vzkypět + trojice paní; značka jednotky jasu; aniž; španělské sídlo; ?12?; egyptské město; osada obce Veselíčko + směrovka; nesnáz + Divadelní noviny ve zkratce. – Z. Obor fyziky; značka unce; SPZ letadel Indonésie; značka jednotky času; mez tepelného pochodu + kvalitní plavidla; prostoduchost (slovensky) + Mikulášovo rodiště; Ačinové + stará dánská jednotka hmotnosti; hudební nástroj + týkající se jeru; vlk z Knihy džunglí + iniciály autora Vývoje písma. – a. Dobromyslná Slovanova máti + ?13/1?; ukázat + německý lyrik; druh kožišiny + nejvyšší dosažitelná hranice; citoslovce houkání; druh cigaret + svrchní oddělení jury; africký kmen + připomínající tchoře (slovensky); značka jednotky hmotnosti. – b. Turecký četník + domácí zvíře; slovensky „ale ne“ + makedonské sídlo; Slitovný + cizokrajná rostlina; zájmeno; kultura kvasinek; zkratka imunitního systému; druh objektivu (dle Kočího); španělsky „přirostlý“; nehroužívat + ?7?. – c. Tibetočínská jazyková skupina; šifra Krejčího; chemická značka zinku; římské číslo; německý sochař + zvláštní; ach. – d. Makkayovy iniciály.

SVISLE: 1. Pohrdání; součásti psí výbavy + druh tkanice. – 2. Měřič zemních odporů; několik děl + část sítě z drátěného pletiva; citoslovce smíchu. – 3. Savec; ?10?; značka jednotky modulační rychlosti; Büchnerovo dílo + jeden pošetilec vedle druhého; zkratka ekonomického oddělení. – 4. Mohutné celky; speciálně zvětšené rýžové zrno; SPZ letadel Jihoafrické republiky; tvar sítí + opotřebované prohazovačky; německá předložka; iniciály autora Bouřlivého roku 1848. – 5. Výběrové; Ilja Muromec; iniciály slavného italského medailéra; ?6? + pobouření Vivi; značka jednotky délky. – 6. Odrůda brucitu; ruský ostrov (anglicky); hmotnost hovězího dobytka + mořští netvoři; nepatrné spáry + španělsky „barvíři“; zkratka turbodieselu. – 7. Dolínkovy; spojka; ?1?; mající sedlo + elektuária; trápit se + lékařský přístroj; rázná; zkratka jednotky síly. – 8. Poschoďák; aplaus; iniciály amerického průkopníka spiritismu + ?14?; pokles; anglické domácké mužské jméno; nuže. – 9. Norská řeka; starořecká oběť. – 10. Hřib; anglicky „zubatá“. – 11. Obrozovací (podle Nejedlého); sídlo i řeka v USA. – 12. Slovensky „lhářka“; mraky (ze slovenštiny). – 13. Druh elektrolytu; výrok rozhodčího v džudu. – 14. Francouzská zkratka Francouzské protestantské skautské organizace; akt; masově; pokračovat. - 15. Staroegyptské město; lusk; klekání; anglická zkratka zpáteční dopisnice. – 16. Mezinárodní zkratka Malého vozu; francouzské zájmeno; ztloustnout; biblický patriarcha. – 17. České sídlo; zkratka obchodního domu. – 18. Thesa; Mon. – 19. Šelma; Úřad pro rozvoj údolí řeky Tennessee. – 20. Druh onemocnění; papoušek. – 21. Španělsky „vejcovec“; řezbářský nástroj. – 22. Pták; umačkat. – 23. Česká samohláska; špatný skutek. – 24. Ruský dějepisec; druh území; český prozaik + povrchní obdivovatel všeho módního. – 25. Taneční kousek; švýcarský lidový název zlaté dvacetifrankové mince; římské číslo; ?11/1? + byliny; kananejské královské město. – 26. Lýková květina (ozdoba); středověké tvrze; jakkoli; ?8? + Seveřanovy hudební nástroje; název písmene „M“; iniciály fotbalisty Dvořáka. – 27. ?11/2?; Dymešova šifra; kouzelně mámící smysly (slovensky) + provádět stále lov; hle. – 28. Zpívaná slabika; citoslovce; dráč + mléčný výrobek; citoslovce překvapení. – 29. Značka jednotky energie.

Pomůcka: Bilina, Nsakarové, ÁM.obrazek


Řešení 2. kola Poháru KIRA 2005

F. Sb. – G. EU; Shorea + Brewer; um. – H. Kanda; konstrukce; Foni; AR; vyčet. – I. Oblamovat Japanku. – J. Korálový ostrov. – K. Otvory ve tvaru očí. – L. Parádní katě; obava z nevěrnosti Rumunek; žé. – M. Trákař; tento obraz podivných kopí. – N. Neodolati Marietce; makat kol ajsky. – O. Semlet hony; atlantka. – P. Malakovy skota; Ed; oslizlý. – Q. Osel; točka. – R. Pikin; vička. – S. Vyčníti; t. – T. Hesp; YP. – U. Rojas; OV. – V. Bubka; BRE. – W. Euryhalinní; VL; ode; PL; Ajm + děd; lastink + ks. – X. Tefilin; zz; láhev sektu + Lasia; DL; vaby; ir + YT; NOL + nox; Elias + WC. – Y. Der Ozon; ps; zaklokotat + tři betunie; nt; a ne; Ágreda; rytí; Tin; Bilina + blikač; trabl + DN. – Z. Spektrometrie; oz; PK; ns; bod tavení + dobré návi; detinskosť + město Nitra; Ače + ask; ar.ord (arpichord) + jerový; Akela + ČL. – a. Bodrá Rusova matka + jeho zemřelý bratr; zjevit + Uhland; norek + strop; tá; máje + malm; Nsakarové + tchorovité; dt. – b. Kavas + kočka; nieže + Teovo; Alláh + enzet; vy; ay; IS; Aplanat; adnato; nenořívat + šicí stroj. – c. Ša; Kí; Zn; II; Kalide + divnej; ah. – d. ÁM.

Tajenkové výrazy: 1. Psaní. – 2. Elias Howe. – 3. Konstrukce. – 4. Otvory ve tvaru očí. – 5. Tento obraz podivných kopí. – 6. Zakřivená jehla. – 7. Šicí stroj. – 8. Dr. Ernst Chladni. – 9. Eufonium. – 10. Euforie. – 11. William Blake. – 12. Rytí. – 13. Jeho zemřelý bratr Robert. – 14. Mědirytina.

Způsob skrytí tajenkových výrazů: Howe v políčku G15; konstrukce v políčkách H14, H15 a H16; Robert v příkladu v políčkách Z3, Z2, Z1, A3, A2 a A1.


obrazek


Zpráva o 2. kole Poháru KIRA 2005

Kopcovitý terén 2. etapy byl nad síly některých jezdců a v soutěži dál pokračuje jednadvacet statečných soutěžících plus jeden soutěžící dodatečně mimo soutěž (Pavol Vychovalý ml.). Z nich většina v hlavním pelotonu zajela skvěle, pět řešitelů dokonce bez ztrátových bodů. Blahopřejeme. Noční můrou se stala pasáž s částí dne, kde bylo třeba namísto noci vepsat nox (Pech). Logiku napsal Nikolaj Onufrijev Losskij (Kočí), takže správné řešení bylo X/9 NOL x 25/3 LX x X/10 NOX (7 správných řešení). V pořadí druhé největší komplikace způsobilo egyptské město Y/9 TIN (Malý Otto, heslo This) x 8/6 TED (Velký anglicko-český slovník, osobní jména) x Y/7 ÁGREDA (Záhady planety Země, str. 135) – (11 správných řešení). Hodně problémů přinesla řešitelům také pěvkyně Silová. Pod tímto jménem v bývalé NSR zpívala Yvonne Přenosilová (Encyklopedie jazzu). Jeden z bezchybných řešitelů připsal: „Ještěže o velikonocích byl v televizi pořad s Přenosilovou, jinak bych asi zaplakal.“ Anglická zkratka skutečného je dle Velkého slovníku zkratek EU r (real) i t (true), druh ovšem není rys, ale typ. Tuto pasáž bylo třeba řešit S/2 T x 24/2 TYP OBLASTI x T/2 YP (14 správných řešení). Dále se často chybovalo v pasážích W/5 AJM (Lexikon českého filmu, film 5 miliónů svědků) x AJD (Kočí, heslo Davis), U/1 ROJAS (DID8, Bolívie, prezidenti) x 5/2 HEROJ BYLIN, H/5 VYČET (ČSVaS, heslo 817.6, odvozeno od „vyčí“) x 16/3 VYTÝT (PSJČ) a U/2 OV (Slovník zkratek) x 25/2 VRENELI (UNI10).


Výsledky 2. kola Poháru KIRA 2005

Výsledky 2. kola (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Klusáček, Mikuš, Pavelka, Valíček. – 1: Hlavatý, Karpíšek, Strejček. – 2: Houšková. – 3: Mach. – 6: Kučera. – 7: Podzemský. – 10: Judas, Melichárek. – 11: Haralík. – 13: Brož, Vychovalý ml. – 15: Nack. – 48: Kubát. – 99: Kudláček, Novák. – 100: Vašírovský.Pořadí po 2. kole Poháru KIRA 2005

Pořadí řešitelů po 2. kole (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Mikuš, Valíček. – 1: Strejček. – 2: Karpíšek. – 3: Hlavatý, Houšková, Klusáček, Pavelka. – 6: Mach. – 7: Kučera. – 15: Melichárek. – 18: Vychovalý ml. - 19: Podzemský. – 22: Nack. – 26: Judas. – 31: Haralík. – 36: Brož. – 86: Kubát. – 106: Novák. – 129: Vašírovský. – 170: Kudláček.

Vladimír Jemelík
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhá od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 58. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 58. kola JLA, zadání hádanek 58. kola JLA nebo zadání logických úloh 58. kola JLA. Kolo je věnováno řezání sečky, pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies