jemelik

jemelik


1. kolo - Objevy inspirované sny

Sny jsou (1) během spánku, jsou to spontánní imaginace tvořící sled obrazů, událostí, symbolů a pocitů, které nelze plně reprodukovat v bdělém stavu. Na jejich vzniku se podílejí zevní podněty (např. zážitky z minulosti), podněty vnímané během spánku a vnitřní podněty přicházející z organismu. Snová realita má svůj vlastní vnitřní řád, který nepodléhá kauzálním zákonitostem.
Je známa celá řada případů, kdy sny inspirovaly snící v jejich tvůrčí a objevitelské činnosti. Existuje celá řada teorií, jež se snaží vysvětlit toto tvůrčí snění někdy i s pomocí (2) a jasnovidectví.
Snad nejslavnější literární dílo odvozené ze snu se bohužel nezachovalo v úplnosti, a to kvůli podomnímu obchodníkovi s plátnem. Jednoho večera v roce 1797 se velký anglický (3) zotavoval z nemoci a pomáhal si při tom dávkami opia. Ve snu se mu zjevila monumentální epická (4) oslnivé krásy. Odehrávala se na vrcholu slávy říše, jíž vládl (5). (3/4) se následujícího rána probral ve stavu nejvyššího vzrušení a v paměti mu stále kroužila tato rozměrná skladba, jejíž celkový rozsah činil 200 – 300 veršů. (3/1) se okamžitě pustil do psaní, aby mu slova neunikla z paměti. K velké škodě světové literatury se mu však podařilo zapsat jen 54 veršů, potom ho zaskočil nevítaný návštěvník z Porlocku a zavlekl ho do nudného, nicméně neustále protahovaného rozhovoru.
O hodinu později ho (3/4) konečně vypoklonkoval ze dveří a vrátil se ke stolu, aby pokračoval v zapisování svého snového eposu – ale bylo již příliš pozdě. Nádherné plamenné verše už zmizely z jeho mysli. Zatímco ho zdržoval obtížný obchodník, slova slavného vládce se vypařila jako (6) z minulé noci. Zůstaly pouze verše, které se mu podařilo zapsat před vyrušením. I tak představují, bohužel neúplné, mistrovské dílo nazvané (5/3), jež začíná těmi památnými, majestátními slovy: Dal zbudovat svůj letohrad v Xanadu velký (5/3).


Ve svém řešení použijte jedině předložená políčka, přičemž políčka typu c jsou pouze v řádcích T, V a X, políčka typu k jsou pouze ve sloupci 3, políčka typu l - o pouze v řádku H, políčka typu p pouze ve sloupcích 14 a 16, políčka typu q pouze v řádku G, políčko typu r pouze ve sloupci 23 a políčko typu s v předložené poloze pouze ve sloupci 28.

NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

VODOROVNĚ: A. Tlumok; ?3/2?; ?3/4?; ?3/3?; závěr. – B. Rostlina; hlídka; šelmy; reformy; vochlipuška; vypínač; nešika; rodokmen; panna; lemur; oslové. – C. Pytel; náhrdelník; záhony; semitské etnikum; vytáčky; tuniský šachový funkcionář; babička; ryba; slané pečivo; pomatenec; výtečník. – D. Fáze; hýčkat; panáčkova koruna; pugét; ?5/1?; bez obalu; průhledítko; měnová jednotka v oblasti Středomoří a Blízkého východu; dialekt čínštiny. – E. Chůva; ?3/1?; okrajový pás silnice; křesťanské svátky; moravský hrad; slovensky „cihla“; obchodní název chemického vlákna; španělsky „útočit“; kolo; ?6?; pytlák. – F. Celní poplatky; cukrářské pečivo (zdrobněle); naše chráněná krajinná oblast; čas; ryba; členit; ruský historik; třísnit; cihlová moučka; turecký pianista (Emre); televizní redakce. – G. Bílkovina; vlhká (tráva); část postroje; belgický spisovatel; anglicky „spravit“; štít domu; čištění obilí (slovensky); součást uzdy; naše hora; druh bolera. – H. Švýcarské sídlo; ženské jméno; hromadná; cizokrajný strom; trmácet se; německý název Trnavy; šašci; španělská jednotka hmotnosti; odváděcí roura na vodu na starých plachetnicích. – I. Tramvaj; druhy skoků na lyžích; vzpěrači; židovské písemnictví; nerost; tenká rourka; nešika; slovenské zájmeno. – J. Soaré; rostlina; kormidelníci; rostlina; kohouti; obyvatel afrického státu. – K. Slovensky „jikra“; pouze; hřmotné; v duchu členů strany SR; silné tyče; had. – L. Věnovat; obec v Čechách; johanita; vyčerpaná; evropský stát; katal. – M. Zvuková znamení; určité seskupení karet při hře; náš běžec na lyžích; prstence dórské hlavice. – N. Domácké mužské jméno; půlrubl; anglicky „houkačka“; francouzsky „čára“. – O. Měkkýš; francouzské město; krajíček; část kalhot. – P. Ženské jméno; míšenec; cizokrajná rostlina. – Q. Mořští savci; silný kmen na fůře sena; staré německé označení Lužických Srbů. – R. Těžiště; patřící španělskému spisovateli; běžecká disciplína; bylina; slovenské zájmeno. – S. Americký režisér; český chemik; Schusterovo jméno. – T. Šikmo; rohovník; stařešina; štěnice; hajdy. – U. Zájmeno; neobyčejně; klystýr; ochoz na lokomotivě; droga. – V. Jeden z pramenů islámského práva; švestka; cvičební polohy. – W. Vložení; vnitřní; poměr (branek). – X. Elektricky nabitá částice; cizokrajný skot; tvrz. – Y. Člověk; skoupí. – Z. Vysokohorská pastvina; hornická zařízení. – a. Kloubové spojení různoběžných hřídelů; městský znak. – b. Brouk. – c. Hranáč. – d. Starofrancouzská krátká veršovaná povídka. – e. SPZ letadel Mali.

SVISLE: 1. ?4?; ?3/4?; místo toho; ?1/2?. – 2. Pálenka; český hokejista; trochu; tkanina; směna zboží za peníze; prémie; odvážní lidé; ruský básník. – 3. Odstín; ryba; zájmeno; tanec; český hrad; pořečtit se; hudební nástroj. – 4. Části domů; pes; adventní mše; motýli; torby; horní meze. – 5. Vida; patrice; proužky (slovensky); éterický olej; jméno křesťanského světce; hybná síla. – 6. Velká množství; šotek; bylina; značně; umělé sladidlo. – 7. Nerost; černohnědá; způsoby; pásek. – 8. Sentence; ruská metropole; přinésti úlevu; ženské jméno. – 9. Boltce; hojně pokrývat; hmotnostní; keltský kmen. – 10. Český básník; tloustnout; předložiti. – 11. Místa umístění genů na chromozomech; elektronka; literární odborník. – 12. Spojka; hlava; druh nářadí. – 13. Dav; mlýn (z francouzštiny); nerost. – 14. Strany; pohonná směs; srbské město. - 15. Zbraň; přítok Torysy; přikrývka. – 16. Lihoměr. – 17. Útisk; klepna; běloruské sídlo. – 18. Město na Tise; obětní miska (z řečtiny); zeď nad hlavní římsou. – 19. Pozice v hathajóze; patřící perskému králi; laciná ozdůbka. – 20. Iniciály jednoho z představitelů Eurasijstva; stratigrafický stupeň; jistým způsobem někoho oslovovati; bavorské město. – 21. Strom; geologická vrstva; manévr. – 22. Africký kmen; anglicky „bez nákladů“; litevský hudební nástroj. – 23. Chobotnatec; africký stát; druh zboží; opona starých římských divadel. – 24. Srazová mezera mezi železničními vozy; tanec; vlast; francouzský spisovatel; konexe. – 25. Svazky (roští); sportovní obuv; trámec k vedení beranidla; přilba; antická zbraň. – 26. Korýš; papoušek; jednota; slovenské zájmeno; antická nádobka; klimbačka; střešní krytina. – 27. Prostor na zavazadla v autě; Koppův spoluautor; egyptská jednotka délky; příliš; žádat něco; ráže; součást španělského kroje. – 28. Indiánský jazyk; autor Ódy na mého krejčího; artistická figura; organická sloučenina; olej ze živičných břidlic; dřívější severoafrické platidlo; staroněmecké mužské jméno; stepní rys; ledovcový kotel. – 29. Část obličeje; slaměné pletivo na klobouky; šlechtický titul; druh výtvarného díla; místo opravené mazáním; Ernekovi; český filmový režisér; bylina; vrstvy (bahna); uhynulý pták (slovensky). – 30. Velikost oblečení; savec; italský tenista; bylina; rozpor; postava japonského buddhismu; větev; zjednaný; africký kmen; letnička. – 31. ?5/2?; ?2?; citoslovce označující zpěv; ?1/1?; dolnorakouské sídlo.

Pomůcka: Elivar, Orsova, Erschel.obrazek
Řešení 1. kola Poháru KIRA 2005

A. Batoh; Samuel; Kublajchán; Taylor; konec. – B. Árón; piketa; divoši; obrody; palouk; šaltr; houska; stemma; loutka; akumba; oslí. – C. Sak; korale; rabata; Moábci; okliky; Belkadi; starka; akarka; kreker; franta; kos. – D. Etapy; mazlit; brslen; kytice; mongolský; naplno; dioptr; piastr; Hakka. – E. Ňaňa; básník; banket; vánoce; Bouzov; tehla; dakron; atacar; koleso; duchové; okař. – F. Cla; dortík; Pálava; pohoda; merlín; segmentovat; Osokin; brotit; antuka; elivar; rut. – G. Opsin; rosová; chomout; Potvin; to mend; lomenice; viatka; stihlo; Ralsko; el ole. – H. Loco; Marita; davová; andrindritra; trakat se; Tirnau; klauni; adarma; daal. – I. Ela; brzáky; siláci; judaika; albiklas; katetr; babral; tie. – J. Routy; kalení; piloti; kalatka; kokoti; Etiop. – K. Ikra; toliko; dunivé; esersky; topora; naja. – L. Dát; Prčice; maltán; umuckaná; Polsko; kat. – M. Gongy; tercka; Ettrich; anuli. – N. Edík; poltina; hooter; raie. – O. Zej; Bohain; skyvka; sed. – P. Aneta; sobo; olona. – Q. Tuleni; pavuza; Vind. – R. Osy; Orsova; stovka; atropa; ony. – S. Altman; Tyroler; Bernd. – T. Kose; boxer; kmet; stinka; alou. – U. Tvé; nadiv; enema; brukna; haš. – V. Idžma; trnka; stoje. – W. Vsun; nitrná; stav. – X. Ion; tianzu; týn. – Y. Ty; lakomí. – Z. Alpa; sypy. – a. Kardan; erb. – b. Lýkohub. – c. Útes. – d. Lai. – e. TZ.

Tajenkové výrazy: 1. Duševní aktivity. 2. Telepatie. 3. Básník Samuel Taylor Coleridge. 4. Báseň. 5. Mongolský císař Kublajchán. 6. Duchové.


obrazek
Zpráva o 1. kole Poháru KIRA 2005

Na startu 15. ročníku soutěže se sešlo 37 soutěžících plus jeden soutěžící dodatečně mimo soutěž (Pavol Vychovalý ml.), většina si dala výstroj po minulém ročníku do pořádku, někteří pravda ještě opravují kola v depech a jedna nejmenovaná soutěžící (G/2) má pocit, že nadále jede na poloprázdných galuskách. Dohustit, vážení, dohustit! Obraz Kublajchána překvapí ještě nejednou nástrahou. V první etapě přinesli soutěžící nejvíce obětí (9 správných řešení) na obětní misce (z řečtiny) 18/2 DISKOS (Kočí, heslo patena) x E7 DAKRON (DID20). Další nejčastější defekt zapříčinila Marina. Výraz marina coby druh výtvarného díla se už jednou v křížovce vyskytuje na pozici 29/4, proto nešlo řešit E/3 PANKET x 6/3 PALINA x G/2 ROSIVÁ, H/2 MARINA. Tuto pasáž bylo nutno řešit E/3 BANKET (SSJČ) x 6/3 BALOTA (Rystonová, heslo měrnice černá) x G/2 ROSOVÁ (SSJČ), H/2 MARITA (KNAP3) – (12 správných řešení). Do zpěvu soutěžícím nebylo ani při citoslovci označujícím zpěv 31/3 DADY (PSJČ) x R/5 ONY (SSJ), slovenské zájmeno svádělo k nesprávnému řešení DADÁ x ONÁ (17 správných řešení). Často se ještě chybovalo u výrazů F/5 MERLÍN (Hubáček) x 14/2 BENZÍN (SCS ED) a H/4 ANDRINDRITRA (Záhady planety Země) x 13/3 TORIT (Rejman) x G/5 TO MEND (Velký anglicko-český slovník) x SEMENDRA (Malý Otto, heslo Semendria + errata). Všechny systémové tvary políček uznáváme.

Výsledky 1. kola Poháru KIRA 2005

0: Jaroš, Mikuš, Strejček, Valíček. – 1: Houšková, Karpíšek, Kučera. – 2: Hlavatý, Malý. – 3: Drápala, Klusáček, Mach, Pavelka. – 5: Melichárek, Vychovalý ml. – 6: Kalhous, Střasák. – 7: Fouček, Kvěch, Nack, Novák, Pech. – 10: Procházka. – 11: Kujal. – 12: Dostál, Gašparín, Podzemský. – 15: Ryška. – 16: Judas. – 20: Haralík. – 23: Auterský, Brož. – 29: Vašírovský. – 31: Rosová. – 38: Kubát. – 39: Láník. – 71: Kudláček. – 99: Lustyková.

Vladimír Jemelík
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhá od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 58. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 58. kola JLA, zadání hádanek 58. kola JLA nebo zadání logických úloh 58. kola JLA. Kolo je věnováno řezání sečky, pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies