jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 69. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 12. října 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8090 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Použité prameny
Pouze pro toto 69. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2022 doplňte do PO Bachmannová: Slovník podkrkonošského nářečí (Academia 2016) a do POC Slovník súčasného slovenského jazyka (VEDA 2006-2021, dosud vyšlé 4 díly). Nebudete potřebovat z PD těchto 12 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, ČNŽ, VLS, LČL, MEH a ZKR-EU, z PO Křížek, Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje (Libri 1999), z POC Pražák, Novotný, Sedláček: Latinsko-český slovník (SPN 1955) a z elektronických pramenů Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

69. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 44

Všechno se vrací, už se zase vlní na jalovcových stráních ovčí hřbety a lahodně vyzvánějí … (1) a křapáky, běží na drobných ratičkách … (2), Šmuraňa, Maryška, Burka i jehňacka a rohatý … (3), zavrať je do košáru, Vlkošu, Bundášu, Režone, zavrať! A bača, co se tam přisalašil, si leží u začouzené koliby a bafá z faječky, jak by penízky razil. Takto si představuju salašácké nebe!

Z valašských výrobků zeleného díla byla ze sbírek Valašského muzea v přírodě tentokrát vybrána … (4). Křížovky uvnitř rámu představují její sedák vyrobený z vrbového … (5). Při výrobě sedáku jako … (6) posloužil dřevěný hranolek, jako … (7) silný prut, na … (8) kolem nich se používaly slabší pruty. Kolem částí nohou a spodního kříže se ovíjely pružné tenké pruty. Náležitá … (9) byla potřeba zejména při výrobě oblého okraje sedáku. 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
shodná střídavá polomozaikovka, nesouměrná střídavá mozaikovka
a 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro shodnou křížovku je uvedena pouze ve směru šikmo dolů zleva doprava. Skryty jsou 1. tajenka (7), 3. tajenka (5), 2. díl 4. tajenky (8), 3. díl 4. tajenky (8), 6. tajenka (3), 8. tajenka (8) a 9. tajenka (6). Tajenky vypište a vyznačte je v obrazci nebo uveďte systém jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Teď. - 2. ?2?. - 3. Škraboška; určitý zvuk. - 4. Druh příze a umělého hedvábí; silná hovězí polévka. - 5. Jistota; bramborové slupky.6. Slovenské domácké mužské jméno; cigareta. - 7. Tykvice; úzký můstek přes vodu.8. Schůzka; řevnit. - 9. Halena; běloruské sídlo. - 10. Přesně; město na Vysočině. 11. Rytmické celky; podkládací líčidlo. – 12. Centimetr; smolit (referát). – 13. Vřes; lidový název určité byliny. – 14. Ryba; australský pták. - 15. Kostka; tyčky v plotě. – 16. Polní; pes světlé barvy. - 17. Motocyklové válce; stepní šelma. - 18. Druh hovězího masa; část hlavy vozového dřevěného kola. – 19. Žalostná; omáčka; název díla autora Lístečků. - 20. Umělecký sloh; hrubý (slovensky); pistole. – 21. Domácké ženské jméno; rod rostlin; práce; plavý kůň. - 22. Prudce téct; obchodní název japonského textilního materiálu; chodit s copem; druh brazilské bavlny. – 23. Červenající se; určitý druh snížení ceny; druh mše; špatné pivo; spadlá skála. - 24. Arménské mužské jméno; sídlo v Ugandě; skopové maso; konzolový nosník (v iónském řádu); nepěkné klobouky; zdviž obilí. – 25. Mince; kolega scenáristy Raucha; vůz; pleskati rukama; asijské bojové sportovní náčiní (slovensky); hudební nástroje; uhlovodík.26. Vozíček; novozélandský len; rákosový porost; drobné předměty kruhového tvaru; rostliny; doporučení moravského básníka; stužky. – 27. Omamná látka; režisér televizního seriálu YogLabs; houští; patřící americkému herci žijícímu v letech 1921-2009 (slovensky); čas; šedivý stařec; ?5?; sesuté horniny; zahradní rostlina. – 28. Putování; nizozemský malíř; krasavice; sídlo v Keni; neobratné; peníze; snésti; zárodek; nohy. - 29. Výskoty (slovensky); francouzský herec; stará španělská jednotka délky; obec v Ústeckém kraji; tesáním upraviti; pijavé; kučera. – 30. Natáčet; hloubati; blatiště; francouzský botanik; spílati; ateliér některých řemesel; vrstva. – 31. Hltavě pít; neschůdné místo; olověný; náčelník; odštípnutá část dřeva (slovensky); určitý pokyn v notách; ochotně; porost listnatých stromů. - 32. Sele; americká družice pro výzkum oceánu; hlasivka; slovensky „míč“; členka filmového štábu u filmu Cecilia; kvantový zesilovač optického záření. – 33. Jméno doma chovaného zvířete; název norského periodika; dětská hračka; zvuk tkalcovského stavu; nečekanost. – 34. Samci lovné zvěře; společenství zemědělců na savanách východně od Albertova jezera; noční ptáci. – 35. Slunéčka sedmitečná; jihoafrický politik; polská sochařka. – 36. Šikmo; komplikace. – 37. Ohniště kamen; okruh. – 38. Zápasníci; rohovník. – 39. Madla; setí. - 40. Ptačí mládě; kára. – 41. Blednout; kulturní tráva pěstovaná pro škrobnatá zrna. - 42. Šlehat; nástroj podobný dlátu. – 43. Nádoby na mléko; opražená pohanka. – 44. Pojítka; výstraha v šachu. – 45. ?4/1?. – 46. Jehličnatý strom.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 38. Název českého výrobce potravin. – 39. Francouzsky "živůtek". - 40. Sladkovodní ryby (slovensky); německý lékař. – 41. Název Fergusonova alba; okrouhlá jevištní plocha starořeckého divadla s oltářem; finský básník; Fanoušova. - 42. Etnická skupina v Barmě; nadřád savců; nehřející; slovenské ukazovací zájmeno; spojovaná kroucením (několika přízí) dohromady; schránka na tělo mrtvého. – 43. Platidlo ve státu Tonga; bouráky; smělý; řitní; obchodní název plastické hmoty. – 44. Sušené lusky kasie; španělská polévka; romské děti; americký spisovatel; hudební soubory. – 45. Hubatá žena; zobat; v esperantu "hroznýš"; stav otupělosti; ovinouti; chystati; základní stavební prvek hmoty; ruská vesnice (v anglické transkripci).46. Pohybovat prudce sem a tam; nástroj k odmykání zámku; někdejší sukně; Odinův bratr; ?7?; označující sloučeniny jednomocného alkalického kovu. – 47. Stařík; bílý (o koni); bývalý chilský prezident; lůžko z desek (slovensky); stoupenec určitého politického hnutí za carského Ruska. – 48. Německý stavební technik; katovský; náležející dívce jistého jméno; stokoruna; kamének. - 49. Incký bůh; poháry útěchy; pokles pravice; druh lesa. – 50. Pozorné očekávání směšného člověka; český herec; hudební skladba. – 51. Neminouti; pohyby vrabce na zemi. - 52. Jedna z filmových úloh Jaroslavy Adamové; otec. – 53. Jedenáctky.


 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Bohužel mě trápí zrak a jsem nucen si dát jeden rok pauzu, takže 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies