jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 56. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 11. března 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6575 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola. 

56. KOLO

HÁDANKY

Moto: S dřevěným oradlem dvojí náměty tajů se pojí.

 

1                                    ZÁMĚNKA

Samorosty s radlicí použili rolníci.

2                    OBNAŽKA
Dělníci nejlepší výsledek chválí,
opicetrochy bobulí vztekle,
kývnutí jedničky zubaře šálí,
posvátná kniha je na houby v pekle.

Stroj sloužil k přípravě krmení skotu,
truhlář jen za krajíc do dřeva dlabal,
příbuzný pravnuka udělal botu,
kmet rukou v šedivých vousech si hrabal.

3                ZÁHADNÝ NÁPIS
Cizince báseň mne na stáří jímá,
rok chodí sestry už s chlapci za školu,
lidí shluk při skladbě dívčina vnímá,
Claude Lorrain chodíval malovat k molu.

Kabrňák touží po pišingru právě,
našinec jen o vlas unikl smrti,
vědro žák Smetany naplnil hravě,
školy lesk zvyšují zejména šprti.

Proč český Edison nadchnul kde koho?
On ve svém oboru vykonal mnoho.

4                 VSUVKA
Kamenné sedadlo v kněžišti chrámu
bylina s jedlými hlízami krášlí,
paroháč vrtochy své má po flámu,
kuchaři koření v polici našli.

Besídka veliká jako dlaň včera
lákala dvořana vzepřít se sudbě,
na bále mladinká vládcova dcera
popletla kratičký výstup při hudbě.

5                ZÁMĚNKA
Cizinka vidí, jak pera pták čistí,
vlnovec fasádu budovy zdobí,
vhodný sklad pro maso ledárna jistí,
trenér se na beky chvílemi zlobí.

Kamzík se na túře zalíbil slečně,
soupeři tušili, kdo často hřešil,
člen kroužku z Moravy v soutěži věčně
hádanky s pomocí přítele řešil.

6                 VÝPUSTKA
Brouci na pařezech krovky si sluní,
krasoduch kuchaří, flákač jen hýří,
pokoj se rozhostil u lesních tůní,
pod ruce berani bačovi míří.

Období bez deště přežije stěží
velký keř s malými žlutými kvítky,
o módní odění na molu běží,
prostorná dvorana zažila bitky.

Chlupatí původce padělků shání,
vzali mu před hoďkou štos karet v dílně,
před šéfem poldové budili zdání,
že se v nich celý čas hrabali pilně.

7                PŘESMYČKA
              (J: 9 7 7 1 6 4 4 1 7)
Poklid po vítězných Grand Slamech přišel,
procházka tenistky neušla tisku,
chválu za styl český architekt slyšel,
ostrov má dračince jako zdroj zisku.

Morfin byl údajně ukrytý v tubě,
mafii zradila jakási frakce,
bezcitný šéf zvláštní jednotky hrubě
s Václavem zacházel v průběhu akce.

8                 PŘESUNKA
Za stromem navátá vrstva je sněhu,
se spěchem papoušek zobákem klová,
nemocpříčiny v nezdravém běhu,
zrádce při prohlubni úklady snová.

Jezero utichlo, skaliska taky,
šedivý měsíc pouť na nebi dělá,
on brázdí nadále hradové mraky
svou plavbou nad částí vílina těla.

9                 ZÁMĚNKA
Špatný čin trestance anatom hanil,
on coby profesor působil v Halle,
nevalný příbytek kecala ranil,
úmysl vyhrávat má mužstvo stále.
Sedláka kouč poslal do pole taky,
Němec ho hákoval před jeho zraky.

10                OBMĚNKA
   (N: 4 6 4, 2 5 4, 3 1 3 4 2 4, 6 4)
Brání se náš brankář tvorbě pro mladé,
náleží pitivo s kofeinem paní,
nelida při řece nástrahy klade
na zvíře s parožím, každý ho haní.

Podivné chování herce na plese
nesnese omluvy, ač je bez chleba,
samorost zaujal Valacha v lese,
ke stavbě oradla bude ho třeba.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 59. kolo JLA probíhá od 10. září do 7. října 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 59. kola JLA nebo jen zadání křížovek 59. kola JLA, zadání hádanek 59. kola JLA či zadání logických úloh 59. kola JLA. Kolo je věnováno ovcím, hodně zdaru při řešení. Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies