jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 56. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 11. března 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6575 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2020
S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2020 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku v PO zaměňte pramen Panoráma křížovek 1–5/2003 a 5–6/2004 (planetky) za pramen Sejkanič: Dej mi jméno (Plot 2001) a do pramenů v elektronické podobě si doplňte Seznam planetek na https://minorplanetcenter.net//iau/lists/MPNames.html. Ze seznamu pramenů nebudete v 56. kole JLA potřebovat z PD těchto 11 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, ESGV, EPM, SZv, ČNŽ, MSJM, NCS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

56. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 31

Při prohlídce objektů v Mlýnské dolině se vrátíme ke zděnému stavení u Struhy. Co z toho napohled ne zrovna vábného fabrického stavení dovedli vytvořit rožnovští … (1), je obdivuhodné. Po nákladné rekonstrukci vznikl tu moderní interiér, jehož členitou prostorovou rozlohu by mohl závidět každý ústav podobného zaměření. „… (2)“, jak je dnes objekt nazýván odvozeně od svého minulého poslání, může vpravdě sloužit jako výstavní síň ne pouze pro uplatnění bohatého sbírkového fondu Valašského muzea, ale též jako galerie valašských výtvarných umělců. Takto se zde harmonicky propojují hodnoty dávné minulosti se současným světem.

Říká se, že ke kolébce valašského ogárka, samozřejmě vyřezané ze … (8/2), přinášely sudičky jedna kytičku květů, kterou jí poskytla zdejší horská … (3), … (4) a ostrá … (5) byla od druhé a mozoly od té třetí. Budeme-li hovořit o materiálu, který provázel Valacha po celý život, pak se to týká … (8/2), to ho živilo, představovalo pro něj pravý … (6) a dovednost v zacházení s ním patřila k samozřejmým vlastnostem každého chlapa. Ostatně … (7) ve valašských lesích zajišťovaly dobrou … (8).

Počínaje tímto kolem se budeme věnovat dovednostem Valachů a v letošním ročníku nám za obrazce poslouží pět dřevěných výrobků. Obrazec níže představuje … (9). Toto … (10) nejstaršího typu vyrobené ze samorostu původně sloužilo jako kypřidlo půdy, později byl … (9) užíván na ohrnování řádků brambor hlínou.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
5 nesouměrných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryta je 10. tajenka (6), vypište ji a vyznačte v obrazci nebo uveďte systém jejího skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Anča. - 2. Kolegyně Stuarta Hepburna v TV seriálu Taggart. - 3. Zkrabatění; tatínek. - 4. Název nosovky; botaska; ?4?; jméno domácího zvířete; magnetický rovník. - 5. Jeden z českých lidových tanců; sportovní potřeby; piskavka; ?2?; strážník. - 6. Kůl; soubor rostlinných částí; ?8/1?; ryba; údolí; původní jméno moravského sídla. - 7. Hloží; ostění; režisér japonských filmů; pomalý člověk; pouta; kázání. - 8. Parta; ?9?; grafiťák z filmu A. B. Lougha; zdravotní střediska. - 9. Kraví porod; poďobat; pst; opěradla pro ruce (u křesel). - 10. ?1?; keltský bůh stromů; kousky; jazyk z melanéské větve austronéské rodiny. - 11. Zmáčení; ?8/2?; název nápoje vyvolávajícího stav vytržení; sem (slovensky). - 12. Protekce; ryba; internát; Novák. - 13. Bohyně uctívaná na území starověkého Předního východu; španělský výraz pro indiánskou vesnici; ?3?; ?5?. - 14. Druh jídla (slovensky); drama schválené k provozování v Národním divadle (námět z historie Starého zákona); krmeliště. - 15. Pěvec; vrch; tropické keře. – 16. Plody slézu přehlíženého. - 17. Otužilí. - 18. Dravá ryba. – 19. Stepní ptáci. - 20. Lovečtí psi. - 21. ?7?. - 22. Shlukování. – 23. Srdíčko. – 24. Oni. – 25. Velcí sedláci. – 26. Učenci. – 27. Zeleninové pokrmy (slovensky). – 28. Dětské šidítko. - 29. Uzel.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 6. Sluneční světlo; užitková rostlina. - 7. Stavební objekt; slovenský výraz pro část saní. - 8. Popruh; chemická sloučenina. - 9. Chování pevných těles při určitém zatížení; jméno psa. - 10. Církevní skladby; chytáky. - 11. Potřeba zápasníka s býky; vládkyně. - 12. Konzervace masa; řeč. - 13. Čajový; díra. - 14. Zbroj (dle Langera); zásilky. - 15. Tacet; chemická značka radioaktivního prvku; pocházející z řeckého ostrova; bleďoch. – 16. Velcí sedláci; suchotinka; houževnatá; druh knedlíku. - 17. Anča; jeden z Kentaurů; hazard; sídlo v Čechách. - 18. Sem (slovensky) + zde; sedět; vážící mnoho tun. – 19. Český sochař; cévnatá rostlina; řemen. - 20. Pseudonym polského spisovatele; špláchotina; náhrada zamlčeného jména; německé sídlo. - 21. Druh oděvu; domácké ženské jméno; podnož pro slivoně; centrum. - 22. Výraz zastupující sloveso plného významu (s předponou u-); článek; vesnice v ruském prostředí; částečně vystrčená dopředu; zkratka pro streptomycin. – 23. Kovářské práce; ptačí citoslovce; přípona; paclíky; lodičkové saně. – 24. Bidélka; volání na kachny; hlupák; lilie bílá. – 25. Nervové jedy; ?6?; silenka lepivá. – 26. Jedovatý alkaloid; zelené jahody; zadek. – 27. Mající určitý plošný obsah; jedna z rolí herečky Florence Guérin. – 28. Dvojice; učednice. - 29. Stáří kumštýře; nápoje. - 30. Žvástati; citoslovce zvuku trubky. - 31. Mluvkové. - 32. Obyvatel doliny.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 59. kolo JLA probíhá od 10. září do 7. října 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 59. kola JLA nebo jen zadání křížovek 59. kola JLA, zadání hádanek 59. kola JLA či zadání logických úloh 59. kola JLA. Kolo je věnováno ovcím, hodně zdaru při řešení. Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies