jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 55. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 18. prosince 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6450 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

55. KOLO 

HÁDANKY

Moto: Dnes je v tajích k mání samé valchování.

1                           ZÁMĚNKA

Měl chalupník na sukno, které stálo málo,
pár prohnaných kšeftařů prý ho valchovalo.

2                VSUVKA
Přípitek při pitce pronáší paní,
poprsí i šelmy berou ji shodně,
běh koně nemine uznání Váni,
nevěstka pořád dál mluvila hodně.

3                VYBÍRAČKA
Čas práce pradleny bez strachu plyne,
dřív hlupák cvičil rád, teď je z něj pásek,
vztekání italských vnuků se line,
část hlavy šlechtičny je plná vrásek.

4                 OBNAŽKA
Ptáci si ve větvích hnízdečko robí,
potkan si s kocourem Leošem sedne,
páka u letadla pilota zlobí,
obličej písaře skrz písma bledne.

Miláček tančíval valčík jak žena,
na ledě sláma skok špekouna kazí,
nástroje znal healer jen podle jména,
naštvaní choří ho tupili v mlází.

5              PŘESMYČKA (J: 37)
V háji strom klášterní duchovní míjí,
zrádný lem plamenů obavy budí,
psovité šelmy na měsíček vyjí,
za řekou ničema rybáře prudí.
Nerovné kanape tlačilo muže
na zádech, že by rád vyletěl z kůže.           

6                PŘESUNKA
Šíje mi trnula při cestě domů,
část stébla pod stromy zrála hůř, chápu,
plný žlab hledával ve stínu stromů
jedlík u manželek moravských chlapů.
Několik otrapů zepsulo přísně
za pecí válené lidi skrz plísně.

7                 PŘÍDAVKA
Za světlem kukačka odlétla k jedli,
břídil při mladících je celý jiný,
útoky cizince na ženy vedly
právem ke kárání za jeho činy.

8                 VÝPUSTKA
Zdržení zdobení nevěsty brání,
maďarský voják zbraň natírá lakem,
hic město sužuje, vodou se chrání,
radnice plánuje programy s drakem.

Uprostřed rostlin hák polekal hýla,
kudypak ho tam as zanesla vlna?
Hospodský říkal, že za lesem byla
nerovná silnice hrbolů plná.

9                  ZÁMĚNKA
Klučina nápoje ukryl do chatek,
míval rváč vědomost o místě v Praze,
s oblibou působil neklid a zmatek,
dělníci dělali svou práci blaze.

10               VSUVKA
Horlivý rybář prut u řeky mačká,
vzrušením každý nerv napínat se má,
zatíná pěsti před kibicem hráčka,
píšťaly večírek postrádat nemá.
Vydřiduch v obchůdku chce hocha zlato,
přátelé mladíka ho bijí za to.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhalo od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete řešení 58. kola JLA, předběžné výsledky 58. kola JLA a ohlasy na 58. kolo JLA. Kolo bylo věnováno řezání sečky, dorazila 163 řešení, děkuji za ně. Pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies