jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE 

Milí přátelé, před vámi je 54. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 9. října 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6320 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

HÁDANKY

Moto: Jaké stavy máme, také taje tkáme.

1                      VLNOVKA

Zlá svině chystala proradnost docela,
mlela, že prohrává u mladých JLA.

2              VÝPUSTKA
Součást stroje tkalci schází,
naškrábaný text svár věští,
osmák honí deváťáka,
před zápasem stroj led leští.

Bor zastíní kaplanovi
roh světnice, kde on žije,
Romka snuje nad platidlem
záměry žít z loterie.

3                ZÁMĚNKA
Hry před bradly hnětly tmáře,
suchý krajíc lákal dítka,
stál za městem kočár v dáli,
skrýval se spěch novináře
za snahou o slova břitká,
valaši furt tkalcovali.

4                 OBMĚNKA
              (N: 6 6 1 5 2, 6, 8)
Okrasná dřevina českému lyžaři
před vchodem stojí a okolí zdobí,
nebeské těleso ve dne ji ozáří,
pavouci v rohu spí, tkadlec je zlobí.

5                PŘÍSUVKA
Došlo za dědinou krmivo zvěři,
teolog zíral, jak kluk tanec ladil,
sbíral muž byliny s láskou své dceři,
strom nečas zakusil, severák řádil,
větve mu ulámal, byla to síla,
jejich změť shrnutá u valu leží,
v těch místech křižáci tvořili díla,
vojáci s meči by zvládli je stěží.


6                PŘESUNKA
Slušná síť rybáře leží u Něvy,
klamání prý na truc záletník činí,
choroba kůže vždy vyleká děvy,
plavidlo při řece platany stíní.

Tlumoky návštěvy cikánů kradou,
vichr část vývratu rozpoltil záhy,
pěvec v ní budoval domácnost mladou,
u lesa bydlet chce tenor až z Prahy.

7                 ZÁMĚNKA
Ostrov před nástrahou varují kněží,
určité značky lest pod čluny skryla,
za dívkou pastevec s lahůdkou běží,
jdi s látkou za krejčím, dokud je bílá.

Sladký sekt hodí se do nocí žhavých,
při psaní trpělo tělo i záda,
písařka při těle v částech dnů tmavých
snívala o skvělých svých zítřcích ráda.

8                  VÝPUSTKA
Po hádce úkol my řešíme dvojí,
kakadu je tam, kde slečny kol ptáků,
za skladbou skladatel slovenský stojí,
oživí pár vchodů rostliny žáků.

V háji se se slupkou libůstka schová,
stromy v něm vyrostly do velké výše,
svítící měsíc si nad nimi snová
bělostný háv do tmy naprosto tiše.

9                      OBNAŽKA
Nemocná druhy blat k léčení hledá,
květinář kanady trampovi chválí,
řasy na obočí profesor zvedá,
u zkoušek radikál docela válí,

Slunce se vyhouplo nad štíty záhy,
pohoří začalo stíniti svahy.

10                  SLOUČENKA
Na staré plachetní plavidlo šplechty
kdysi měl bojovník ve službách šlechty,
příbuzná Libuše s hlupákem z hradby
zaslechla tři části hudební skladby.
V zimě tmy přibývá a den se tenčí,
zdobí mráz prosklené otvory zvenčí.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 57. kolo probíhalo od 23. dubna do 20. května 2020. Otevřít si můžete řešení 57. kola JLA, předběžné výsledky 57. kola JLA a ohlasy na 57. kolo JLA. Věnováno bylo sáňkování, došlo 165 řešení, děkuji za ně. Pěkné červnové dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies