jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE 

Milí přátelé, před vámi je 54. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 9. října 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6320 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze v tomto 54. kole JLA nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 11 pramenů: SCS-K (2005), ČBS, ETK, Sokol, MELH, SAK, LČL, MSJM, NCS, ZKR-EU a VSCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

54. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 29

V Mlýnské dolině nelze pominout rozměrné zděné stavení u Struhy, která přiváděla vodu od horního jezu Bečvy k panskému mlýnu a pivovaru. V roce 1858 zakoupil měšťan Čeněk Janík dům s bělírnou a sušírnou plátna a o tři roky později ji upravil na „dokonalou dílnu k bělení, … (1), sušení a mandlování“ plátna. Tady se vyrábělo proslulé rožnovské plátno známé široko daleko.

Pod valašskými horami se už před třemi čtyřmi staletími dařilo lidovému plátenictví, soukenictví a tkalcovství. Základní suroviny, len, konopí a vlna, byly snadno dosažitelné. Tkalcovstvím se zabývali především muži, např. naražení osnovy na stav před tkaním byla zodpovědná a hlavně … (2). … (3) valašských pamětníků uvádějí, jak celé dny v chalupách vrčely a bzučely kolovrátky, otáčela se vřetena a … (4) tkalců tkaly na stavech tkaniny. Z nevalchovaných tkanin se šily především sukně a kabáty. … (5) se používala na … (6) a kalhoty, někde se z nich šila prostá obuv a koňské … (7). Situaci charakteristickou pro … (8) na Valašsku, využívajících v minulosti tkalcovství jako jeden ze zdrojů obživy, ukazuje … (9) uvnitř domu chalupníka z Valašské Polanky ve Valašském muzeu v přírodě. Je zde k vidění funkční tkalcovský stav upravený na tkaní koberců ze zbytků látek. Ze zdejších sbírek posloužila jako předloha pro obrazec křížovky … (10).

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ POLOMOZAIKOVÁ DVOJKŘÍŽOVKA
složená z jedné nesouměrné střídavé a z jedné souměrné slovní křížovky

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro vpisované výrazy a lokalizace neskrytých tajenkových výrazů je částečně sdružená a zpřeházená postupně vždy pro pětice koridorů v každém směru, pro zbývající koridory je zadána standardně. Legenda pro jednopolíčkové výrazy slovní křížovky je sdružená a zpřeházená. Skryty jsou 5. tajenka (9 5) a třetí díl 10. tajenky (2 9). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1.-5. Balíky; části vozíků; italský herec; jméno kaskadérky Vedel; odpadlictví od víry; patřící muži určitého jména; přísní lidé; řemeslníci pracující se sklem; sídlo v USA; táním sejíti; způsob; ?3?; ?4/2?. – 6.-10. Aromatický olej v tabákovém kouři; britský entomolog; český spisovatel; čiperný strejda; film režírovaný Alainem Cavalierem; koruna; krmit; mlat; odbírat; oddělovat; postranní; schoulené; skloubení kosti stehenní s pánví; slitina; slovenská částice; slovenský básník; umíněnost; ?9?. – 11.-15. Historická krajina ve Francii; chemická sloučenina obsahující horninotvorný prvek; křivák; monazit; německý lékař; obstojně; pobřišnice; políčko; připojení; slabomyslný; tupá kudla; týkající se kovového dechového nástroje (stojan); vysoké byliny; žhavá; ?1?; ?2/2?; ?8/2?. - 16.-20. Básníci; dobronice; finské mužské jméno; indické sídlo; klec na drůbež; mající tmavé vlasy (slovensky); míčová hra; někam; nestálý člověk; okázale velké klání; rubopis; tvar zásobníku na obilí; týkající se sibiřského města; vztahující se k francouzskému lékaři (roztoky). - 21.-25. Český kníže; dojemný; hájová bylina; pašáci; peruánský lékař; pěvec; podprda; pohlavní úd; polský džezový klavírista; povyrostlé mladé zelené obilí; rostlina; sídlo na Českolipsku; slovenský filmový režisér; sluha knížete Jaromíra; tyčka; ves v Čechách; ?7?. - 26.-30. Britský fyzik; krystalická látka kafrové vůně; plátěné kalhoty; pomocník Argonautů; pracovat; sekáč; sovětský oštěpař; učební předmět (finance a plánování); velká mořská ryba; ?10/2?. - 31. Stejnopis.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 6.-10. Apači; bochník (chleba); cítiti alpské růže; gonorrhoea; jihoamerická rovinatá travnatá step; míče; okamžitě (slovensky); podpínadla; uherský husarský kabátec; určitým způsobem se pohybovati (v souvislosti s větrem); zkosení; ?4/1?. - 11.-15. Anglicky „moudrost“ (v záměrně archaizujícím užití); český tanečník; horníci dobývající rudu; hudební skupina parodující Beatles; chemická sloučenina obsahující rudotvorný prvek; jméno filmového robota; kněží vedoucí duchovní cvičení; legrace Francinova bratra; nerost; postava z filmu Hlupáci a pitomci; představitelka Any v Zrzavé veverce; příslušník britské šlechty; pugét; rošťákův; skládačka (obrázková); staroslovanský hrob s rovem obloženým kameny; upravovat text; zvětšení citlivosti přístroje bez zvětšení jeho rozměrů. - 16.-20. Americký choreograf; hlístice; kostival lékařský; latinsky „žluté“; látka z předené vlny; mnohobuněčný živočišný organismus; podtrhnout (nohu); postava z filmu Hvězdná srážka; rostlina budoucnosti; ruská řeka; sídlo nedaleko Postoloprt; taneční figura; vyčerpati; vzácný šesterečný nerost; ?2/1?. - 21.-25. Anglický skladatel; Brunnerovo jméno; činitel; hlavčina; hrabavý pták; jeden z vůdců kozáckého povstání hajdamáků roku 1768; koňské; masožravky; náležející dánskému filologovi (spisy); píseň Marie Rottrové; pruhy (podlité); severský evropský stát; štolba; týkající se čidla; větříky; ženské jméno; ?8/1?; ?10/1?. - 26.-30. Bitka; bledě fialové zbarvení; budova konzulárního úřadu; čínský hudební nástroj; člen Tatrínu; havíři; hloubati; kopcovitá krajina; lichý počet cizokrajných zrnojedů; malá uzavřená místnost pro společnost; Muhammedova žena; nelítostná období bez dešťů; občerstvení; rod trav; řidší bavlněná tkanina; výborné; ?6?. - 31.-35. Cévnatá rostlina; intriky; krychlový nerost; nezbednost; recitační kroužek; siréna; státní pokladna; stuha; symbol judaismu; válení; zdánlivě; zručně. - 36. Domácké mužské jméno. - 37. Zkratka Klubu angažovaných nestraníků.

SLOVNÍ ZNAKY: citoslovce označující zvuk vydávaný psem; čínská jednotka objemu; droga; Grimův syn; hle; jazyk z kongokordofánské rodiny; kachní samice; konání; mimo; násep; noční podnik; odborné pěstování zvířectva; ouha; protože; předložka; přítok dolní Odry; ruská rybí polévka; spojitost; thajské platidlo; tumáš; Tý; vedle; zpívaná slabika.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 57. kolo probíhalo od 23. dubna do 20. května 2020. Otevřít si můžete řešení 57. kola JLA, předběžné výsledky 57. kola JLA a ohlasy na 57. kolo JLA. Věnováno bylo sáňkování, došlo 165 řešení, děkuji za ně. Pěkné červnové dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies