jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE 

Milí přátelé, před vámi je 54. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 9. října 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6325 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze v tomto 54. kole JLA nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 11 pramenů: SCS-K (2005), ČBS, ETK, Sokol, MELH, SAK, LČL, MSJM, NCS, ZKR-EU a VSCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

54. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 29

V Mlýnské dolině nelze pominout rozměrné zděné stavení u Struhy, která přiváděla vodu od horního jezu Bečvy k panskému mlýnu a pivovaru. V roce 1858 zakoupil měšťan Čeněk Janík dům s bělírnou a sušírnou plátna a o tři roky později ji upravil na „dokonalou dílnu k bělení, … (1), sušení a mandlování“ plátna. Tady se vyrábělo proslulé rožnovské plátno známé široko daleko.

Pod valašskými horami se už před třemi čtyřmi staletími dařilo lidovému plátenictví, soukenictví a tkalcovství. Základní suroviny, len, konopí a vlna, byly snadno dosažitelné. Tkalcovstvím se zabývali především muži, např. naražení osnovy na stav před tkaním byla zodpovědná a hlavně … (2). … (3) valašských pamětníků uvádějí, jak celé dny v chalupách vrčely a bzučely kolovrátky, otáčela se vřetena a … (4) tkalců tkaly na stavech tkaniny. Z nevalchovaných tkanin se šily především sukně a kabáty. … (5) se používala na … (6) a kalhoty, někde se z nich šila prostá obuv a koňské … (7). Situaci charakteristickou pro … (8) na Valašsku, využívajících v minulosti tkalcovství jako jeden ze zdrojů obživy, ukazuje … (9) uvnitř domu chalupníka z Valašské Polanky ve Valašském muzeu v přírodě. Je zde k vidění funkční tkalcovský stav upravený na tkaní koberců ze zbytků látek. Ze zdejších sbírek posloužila jako předloha pro obrazec křížovky … (10).

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ POLOMOZAIKOVÁ DVOJKŘÍŽOVKA
složená z jedné nesouměrné střídavé a z jedné souměrné slovní křížovky

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro vpisované výrazy a lokalizace neskrytých tajenkových výrazů je částečně sdružená a zpřeházená postupně vždy pro pětice koridorů v každém směru, pro zbývající koridory je zadána standardně. Legenda pro jednopolíčkové výrazy slovní křížovky je sdružená a zpřeházená. Skryty jsou 5. tajenka (9 5) a třetí díl 10. tajenky (2 9). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1.-5. Balíky; části vozíků; italský herec; jméno kaskadérky Vedel; odpadlictví od víry; patřící muži určitého jména; přísní lidé; řemeslníci pracující se sklem; sídlo v USA; táním sejíti; způsob; ?3?; ?4/2?. – 6.-10. Aromatický olej v tabákovém kouři; britský entomolog; český spisovatel; čiperný strejda; film režírovaný Alainem Cavalierem; koruna; krmit; mlat; odbírat; oddělovat; postranní; schoulené; skloubení kosti stehenní s pánví; slitina; slovenská částice; slovenský básník; umíněnost; ?9?. – 11.-15. Historická krajina ve Francii; chemická sloučenina obsahující horninotvorný prvek; křivák; monazit; německý lékař; obstojně; pobřišnice; políčko; připojení; slabomyslný; tupá kudla; týkající se kovového dechového nástroje (stojan); vysoké byliny; žhavá; ?1?; ?2/2?; ?8/2?. - 16.-20. Básníci; dobronice; finské mužské jméno; indické sídlo; klec na drůbež; mající tmavé vlasy (slovensky); míčová hra; někam; nestálý člověk; okázale velké klání; rubopis; tvar zásobníku na obilí; týkající se sibiřského města; vztahující se k francouzskému lékaři (roztoky). - 21.-25. Český kníže; dojemný; hájová bylina; pašáci; peruánský lékař; pěvec; podprda; pohlavní úd; polský džezový klavírista; povyrostlé mladé zelené obilí; rostlina; sídlo na Českolipsku; slovenský filmový režisér; sluha knížete Jaromíra; tyčka; ves v Čechách; ?7?. - 26.-30. Britský fyzik; krystalická látka kafrové vůně; plátěné kalhoty; pomocník Argonautů; pracovat; sekáč; sovětský oštěpař; učební předmět (finance a plánování); velká mořská ryba; ?10/2?. - 31. Stejnopis.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 6.-10. Apači; bochník (chleba); cítiti alpské růže; gonorrhoea; jihoamerická rovinatá travnatá step; míče; okamžitě (slovensky); podpínadla; uherský husarský kabátec; určitým způsobem se pohybovati (v souvislosti s větrem); zkosení; ?4/1?. - 11.-15. Anglicky „moudrost“ (v záměrně archaizujícím užití); český tanečník; horníci dobývající rudu; hudební skupina parodující Beatles; chemická sloučenina obsahující rudotvorný prvek; jméno filmového robota; kněží vedoucí duchovní cvičení; legrace Francinova bratra; nerost; postava z filmu Hlupáci a pitomci; představitelka Any v Zrzavé veverce; příslušník britské šlechty; pugét; rošťákův; skládačka (obrázková); staroslovanský hrob s rovem obloženým kameny; upravovat text; zvětšení citlivosti přístroje bez zvětšení jeho rozměrů. - 16.-20. Americký choreograf; hlístice; kostival lékařský; latinsky „žluté“; látka z předené vlny; mnohobuněčný živočišný organismus; podtrhnout (nohu); postava z filmu Hvězdná srážka; rostlina budoucnosti; ruská řeka; sídlo nedaleko Postoloprt; taneční figura; vyčerpati; vzácný šesterečný nerost; ?2/1?. - 21.-25. Anglický skladatel; Brunnerovo jméno; činitel; hlavčina; hrabavý pták; jeden z vůdců kozáckého povstání hajdamáků roku 1768; koňské; masožravky; náležející dánskému filologovi (spisy); píseň Marie Rottrové; pruhy (podlité); severský evropský stát; štolba; týkající se čidla; větříky; ženské jméno; ?8/1?; ?10/1?. - 26.-30. Bitka; bledě fialové zbarvení; budova konzulárního úřadu; čínský hudební nástroj; člen Tatrínu; havíři; hloubati; kopcovitá krajina; lichý počet cizokrajných zrnojedů; malá uzavřená místnost pro společnost; Muhammedova žena; nelítostná období bez dešťů; občerstvení; rod trav; řidší bavlněná tkanina; výborné; ?6?. - 31.-35. Cévnatá rostlina; intriky; krychlový nerost; nezbednost; recitační kroužek; siréna; státní pokladna; stuha; symbol judaismu; válení; zdánlivě; zručně. - 36. Domácké mužské jméno. - 37. Zkratka Klubu angažovaných nestraníků.

SLOVNÍ ZNAKY: citoslovce označující zvuk vydávaný psem; čínská jednotka objemu; droga; Grimův syn; hle; jazyk z kongokordofánské rodiny; kachní samice; konání; mimo; násep; noční podnik; odborné pěstování zvířectva; ouha; protože; předložka; přítok dolní Odry; ruská rybí polévka; spojitost; thajské platidlo; tumáš; Tý; vedle; zpívaná slabika.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies