jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE


Milí přátelé, před vámi je 53. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 31. července 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6195 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 53. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2019 doplňte do PO pramen Čechová: Jméno není jen slovo aneb 5000 psích jmen (Datel 2000) a do pramenů v elektronické podobě Cizí zkratky na https://acronyms.thefreedictionary.com. Naopak nebudete potřebovat z PD těchto 11 pramenů: HUB, ETK, Sokol, MEA, MELH, ESGV, EPM, SZv, ČNŽ, NCS a KS-ZEM. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

Při řešení křížovky Vám pomůže dokument Křížovky s hádankovou legendou jako pomůcka k 53. kolu JLA.

53. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 28

Formani bývali statní chlapi, kteří se ani zbojníků nelekali, proto se jich drželi na cestách křiváčkáři, olejkáři, šňůrkaři, pláteníci, solní i podomní obchodníci. Za formany chodívali lidi na poradu, byli světaznalí… Avšak i formanský vůz projel a já stojím udiven, jaké … (1) a zázraky se dějí v setmělé staré vozovně… Leč vtom opět zaskřípají vrata, ta vstupní, a já se s úlevou prodírám proti proudu dalších zvídavých návštěvníků na světlo božího dne. Nu což, byla to moc zajímavá výprava do zašlých časů!

Na chytání ptáků byli ptáčníci. Kdysi se konaly ptačí trhy, na kterých se prodávali ptáci živí i mrtví. Z křivek, ale i z vrabců či vran se vařila výborná polévka, k jídlu se hodila také … (2), ale pravou pochoutkou byly … (3), těch šlo na odbyt nejvíce. Praví ptáčníci chytali především zpěvné ptactvo. Lov drobných ptáků neboli … (4) byla kdysi docela výnosným řemeslem. Ptáci byli loveni jednak k domácímu chovu v klecích, jednak pro … (5). Velmi oblíbeným bylo chytání ptáků na lep, který se vyráběl z bobulek jmelí nebo ochmetu. Lep se ukládal do kamenného hrnce, … (6) vytvořená na povrchu se odloupla a ptáčník tak získal potřebný kus lepu. Rozdělal ho s olejem a nanášel na vějičky. V 19. století se velmi rozšířil chov ptáků v klecích. Chovali se stehlíci, konopky, hýlové, pěnkavy, pěnice, … (7), rehkové, sýkorky, pro zpěv však držel prim slavík. Potravu tvrdozobých ptáků tvořila semena, měkkozobí ptáci dostávali moučné červy, sušené jepice nebo mravenčí vajíčka – zkrátka byla to celá … (8). Někteří ptáčníci si mravenčí vajíčka opatřovali sami. … (9) s obsahem mraveniště přinesli domů, vysypali je na režnou plachtu, okraje plachty přehnuli a mravenci pod ně hned začali nosit vajíčka. Ptáčníci si některé opeřence tak oblíbili, že by je neprodali ani za nic. Špaček, … (10) či vrána dokázali dokonce napodobit lidský hlas. Dnes už jako ptáčníky pojmenováváme především obchodníky s ptáky nebo chovatele ptáků a sortiment žádaného ptactva se rozšířil na exotické druhy, jako jsou např. tirika, andulka, zebřička, chůvička, … (11).

 

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro vpisované výrazy a lokalizace neskrytých tajenkových výrazů, které jsou vepsány v políčkách, z nichž alespoň jedno se dotýká vnějšího obrysu více než bodem (nohy se do vnějšího obrysu nepočítají), je uvedena standardně. Legenda pro ostatní vpisované výrazy a lokalizace ostatních neskrytých tajenkových výrazů je pro každý směr zpřeházená a sdružená, ve standardní legendě k příslušným koridorům je vynechána a je uvedena jako hádanková legenda. Z toho vyplývá, že např. ve standardní legendě k výrazům v koridoru č. 27 je uvedena jen legenda k prvnímu a poslednímu výrazu vepsanému v daném koridoru, zatímco legenda k prostřednímu výrazu v tomto koridoru se nachází v hádankové legendě. Znaménka + určující pozici při řazení výrazů jsou v legendě v odůvodněných případech uváděna samostatně před nebo po legendovém výrazu (např. část standardní legendy „… ovce; pes + kočka; beran; …“ by byla uvedena v našem případě v hádankové legendě abecedně a zpřeházeně takto: „… beran; + kočka; ovce; pes +; …). Skryta je 7. tajenka (6), vypište ji a vyznačte v obrazci.

legenda BEZ HÁDANKOVÉ LEGENDY PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Čeleď vymřelých ryb. - 2. Zbaviti něco děsivosti. - 3. Vibrace; dovídati se z druhé ruky. - 4. Italský politik; mírný. - 5. Násoska; + dva čeští výtvarní umělci. - 6. Druh jemné látky; potomek. - 7. Osobní zájmeno; moč; český malíř; + dlouhé a obtížné tažení vojska; pivo. - 8. Scientologická (církev) + rostliny; skrývati žebrácké mošny. - 9. Jízdní vojíni + anglická zkratka pro účtování zdržené rezervy; patřící vědecké pracovnici v oboru lékařství. - 10. Lhostejné; spát. - 11. Náležející velmi podlému člověku. - 12. Šťáva.

legenda BEZ HÁDANKOVÉ LEGENDY PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 9. Osobní zájmeno. - 10. ?1?; moč. - 11. Arnošt Lustig. - 12. Planetka; Nicholsův monogram. - 13. Fotbaloví obránci volně operující po hřišti + vzácný nerost. - 14. ?3?; původní kmen ve státě Vanuatu. - 15. „Pořadatelé“ + sluha vojenského důstojníka; atraktivní. – 16. Řečníci; stará afghánská jednotka hmotnosti. - 17. ?6?; ?8?. - 18. Americký herec; velet. – 19. Chemické leptadlo; herečka vystupující ve filmu Tangerine. – 20. ?2?; člen vedení nizozemské reformistické strany (H. H.). - 21. Jméno fenky; italské sídlo. - 22. Prázdný takt; rostlina. - 23. Mlha; rozpouštění krvinek. – 24. ?4?; patřící perskému panovníkovi. - 25. Německá spisovatelka; + vyztužovati beton. - 26. Chemický vzorec boridu niklu; popravčí. – 27. Raději; nejvýznamnější řeka Ukrajiny. – 28. Šaty velikosti L; kašel. - 29. Anglická zkratka pro rumunštinu; italský spisovatel; bavlněná tkanina. - 30. Slovenská spojka; domácké ženské jméno. - 31. Zvýšený tón; High Rate Digital Receiver (zkratka). - 32. Ochranný symbol boha Bese; ohlas. - 33. Cizí předložka; sněžiště. - 34. Iniciály autora Města; austroasijský jazyk. - 35. Iniciály autora Města.

HÁDANKOVá LEGENDa PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: akvarijní rybky muže slavícího jmeniny v srpnu (výlučka); autorka Limbového háje (posunka); Baalova družka, obec nedaleko Horšovského Týna (vsuvka slovní); cestovní doklad našeho sportovního střelce (obnažka); fúrie, blejzr obyvatele Saska, bahenní sopka, autor díla Na voru (výlučka); italský olympijský vítěz ve střelbě z pistole (posunka); kopáč (výpustka); latinsky „kočka“ (souhlaska); listnatý strom (záměnka); mistr světa v šachu v letech 1894-1921 (přesmyčka); nátěr, velká rybářská síť (přísuvka); nával škytání, tmel (výpustka slovní) +; + obec na soutoku Vltavy a Sázavy (záměnka); osamoceno (výměnka); party (záměnka); pec, nezdary (výpustka); potupný symbol klamaného zrzka (obměnka) +; režisér Dobrého vojáka Švejka (posunka); rod vodních ploštic (odsuvka) +; sen (záměnka); věda (výpustka); vlněná látka neúměrně přísné ženy (přesmyčka); vousy pod nosy rychlých poslů (obměnka).

HÁDANKOVá LEGENDa PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: antická sochařská technika, ryba (vybíračka) +; fešanda poblíž machra (přesmyčka); had (obložka); hloupá dívka (výpustka); horní komora (záměnka); italské město, výpadky paměti (přesunka); + kdo chytá raky (obložka); klasik sovětské pedagogiky, ledvina (výpustka slovní); listrový kabát, pres (odsuvka slovní) +; obaloš, pajta (výměnka); počeštěné italské ženské jméno Tizia (výlučka); prostá hrubá halena (záměnka); skandál (záměnka); skříň (výpustka); sportovní nářadí, silné provazy (polovsuvka); súdánská ovce (citoslovka); výraz pro floutka přejatý z francouzštiny, dravý noční pták (vsuvka slovní); zařízení s válci k uhlazování tkanin (záměnka); zručnost, druh cukrářského pečiva, režisér filmu Der Sportpenner (výlučka).

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 54. kolo probíhalo od 12. září do 10. října 2019, otevřít si můžete řešení 54. kola JLA, předběžné výsledky 54. kola JLA a ohlasy na 54. kolo JLA. Kolo bylo věnováno tkalcům, došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies