jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 51. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. března 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5945 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola. 

51. KOLO

HÁDANKY

Moto: Desítkou papučí autor vás pomučí,
           luštitel zaskučí, snad se i poučí...

1                  ZÁMĚNKA

Bylinářky při háji
papuče své hledají.

2               SLOUČENKA
Hostitel pustí chlup, o podnos si říká,
po lekci Dario dosny vzal na kutě,
holčička s hromadou kostí jde pro Fíka,
převrat prý žena chce, chová se nadutě.

3               ZÁHADNÝ NÁPIS
Když štíhlý quarterback při stromu večeří,
psovodi řeší, že soupeř Rams utluče,
šperk zhltne podsvinče, mladíci nevěří,
židovka palice mění za papuče.

4                ODSUVKA
Nejdřív žádám vosk do mastí,
pak dopravíš schránku s ptáky
do prodejny, sehrej kino,
rezivění sveď na laky.

S chutí nápor stát ustojí,
Baníku teď sudí radí,
průvodce se pitvoří jak
poničená obuv z mládí.

5                VÝPUSTKA
Ohař poblíž stromu běhá,
jemná žena chotě ruší,
za vsí přístroj starověký
český malíř kreslil tuší.

Spisovatel reportéra
instruuje v knize, zdá se,
přiopilá pletichářka
v cuku letu obula se.

6                POSUNKA
Pane ženou opuštěný,
věnuj chlapci okatému
končík žití u Vltavy,
kde byl prostor k sportu tvému,
mok s chládkem nemá za cíl.
Ještě včera činorodá
žena v letech v této chvíli
zlenivěla, je to škoda.

7               KLÍČOVKA
Rebel špatný názor šíří,
právo na čest lháři špiní,
lupič stráži vpadl do zad,
v noci smazal stopu v síni,
obavu z něj v očích mají
nevýbojní jakobíni.

8               VYBÍRAČKA
Vícero rošťáků stará se o zvíře,
hranice oslní dívku při zpívání,
než Betka na spodku stroj otře k nevíře,
porucha lopatky malérem zavání.

drobná produkce plody své přinese,
kolekce výrobků pochvaly provází,
nevšední mlžení po lesích nese se,
závod se v lesnaté krajině nachází.

Matka se provdala po smrti manžela,
nevlastní otec je poněkud při těle,
příbuzní ze strany jeho jsou jak děla,
proto prý dítě je vůči nim nesmělé.

9                ZÁMĚNKA
Na karty přes bulvár myslivec putuje,
nástrahy při lovu ženě jsou protivné,
maminka draky u potoka sleduje,
když je vtip s rozumem, není to podivné.
Starosti o dorty lékařům zapřela,
s úsvitem letitá cukrářka zemřela.

10              OBMĚNKA
          (N: 4 4 3 6, 3 6 3 4 8)
Mince hezké dívce Pavel
nevnucuje ani v krizi.
Po koncertě své kapely
nahněvaný herec cizí
ostrovanu popisuje
snahy o mír. Papuč mizí.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 57. kolo probíhalo od 23. dubna do 20. května 2020. Otevřít si můžete řešení 57. kola JLA, předběžné výsledky 57. kola JLA a ohlasy na 57. kolo JLA. Věnováno bylo sáňkování, došlo 165 řešení, děkuji za ně. Pěkné červnové dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies