jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 51. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. března 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5945 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2019

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2019 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku do PD doplňte RYS 3 a pouze pro toto 51. kolo si do pramenů PD doplňte MEOH, do pramenů PO Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska (Libri 1999) a do pramenů v elektronické podobě Blahút: EKG & Arytmológia na https://www.techmed.sk/ekg-a-arytmologia-kniha/. Ze seznamu pramenů nebudete v 51. kole JLA potřebovat z PD těchto 11 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, SZv, MSJM, NCS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 51. KOLO

 KŘÍŽOVKY

 VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 26

Ve staré vozovně na mě návštěvníci muzea zapomněli a sám se ocitám ve strašidelném prostoru. Ani nestačím proniknout zrakem hustým šerem, když se rozlehne břeskný … (1) a výkřik: „Hyjé! Hyjé!“ a málem za zády mi projede cvalem čtyřspřeží s hasičskou stříkačkou, zdá se mi, že zahlédnu záblesk stříbrných přileb fešáckých požárníků, sotva stačím uskočit. Jenže rovnou před … (2) těžkého povozu, na korbě veze jakési okopaniny, a za ním – jak je to možné, přece ve vozovně není špetka sněhu! – parádní … (3) s vyšperkovaným spřežením, v košině si hoví pod kožišinami městské panstvo.

Tradičním podomáckým zaměstnáním na Valašsku bylo zpracování vlny na houně – soukenická a později papučářská výroba. Valašské … (4) se od konce 19. století staly proslulými doma i za hranicemi. Ať … (5) nebo … (6), … (4) nosili všichni po celý rok, nezáleželo, zda byla … (7), … (8) nebo … (9). Papučáři se měli co ohánět, … (10) co … (10) se u nich svítívalo, aby viděli na dílo. To se vzal … (11) houně, podle šablon se stříhaly nebo vysekávaly … (12) podešví a vršků, které se k sobě přišívaly, drátovaly nebo lepily. Největší středisko papučářské výroby bylo ve Valašských Kloboukách, „klobúcký jarmek“ býval slavností, na kterou se scházeli sousedé a při které se vařila zhřívanica oškvarkami maštěná a pekly se … (13). Až v minulém století lidské … (14) nahradily stroje a podomácké povolání papučářů zaniklo.

 ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 2 nesouměrné střídavé mozaikovky, 1 nesouměrná střídavá polomozaikovka
a 2 nesouměrné střídavé polomozaikové darvinovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro každou darvinovku je zpřeházená a sdružená pro každý vpisovaný směr zvlášť. U darvinovek se do základních políček vpisují třípísmenné shluky a do mozaikových políček dvoupísmenné shluky. Skryty jsou 1. (4 6), 9. (8) a 13. tajenka (6). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

Legenda darvinovky umístěné nalevo pro směr šikmo dolů zleva doprava řazená dle abecedního pořadí vpisovaných a tajenkových výrazů: 1.–7. Kyselina olejová; nápoj obsahující v určité míře alkohol; název japonského televizního seriálu; ústřice (dle Jiráska); španělský režisér; chemický vzorec jedné ze sloučenin obsahující cer; komplety; stříkat; americký scenárista; anglicky „záhyb“; český prozaik; sledování EKG záznamů pacientů během 24 hodin při jejich běžné činnosti (slovensky); spoluzakladatel firmy Triangle; rostlina (cejlonský název); íránská jednotka hmotnosti; zánětlivé onemocnění sliznice; ?2?; český básník; chorvatský národní park; druh tkaniny; hloupé nebo nepravdivé řeči; domácké ženské jméno; ?8?; probělka; česká herečka; matka Cipíska; mužské jméno; druh fotografické vývojky; bulharská hora; planetka; přenášet (v ruce); kosti; samořezné šrouby; ne; zakladatel odborného listu Český malíř; okrasné květinové záhony; domácky Geralda; prostředek k hubení potkanů a krys; ?14?; turecký satirik; ?3?; film režisérky Jennifer Hanley; Smithova role; borax; stres; vonná olejovitá kapalina; obchodní název syntetického lepidla; autor románu Panny; Carlinova milenka v americkém filmu z roku 1992.

LEGENDA KŘÍŽOVEK MIMO DARVINOVKY PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 4. Poprašek připomínající ojínění. - 5. Štírci. - 6. Vydávat určité zvuky. - 7. Holub. - 11. Citoslovce (podle Sládka). - 12. Hromada oblečení. - 13. Drůbeží mládě; skladiště. - 14. ?4?.

Legenda darvinovky umístěné naPRAvo pro směr šikmo dolů zleva doprava řazená dle abecedního pořadí vpisovaných a tajenkových výrazů: 9.–18. ?6?; jméno herečky Streisandové; lemovka; lovecký pes; dusivá bojová látka; povlaky na peřiny; kozák; italské platidlo; německé ženské jméno; druh parfému; inteligentní (žákyně); ?7?; pokojová květina; draslo; citoslovce překvapení; lavice kolem kamen; Týnin; ?5?; kajuta; pokrývka hlavy; stehno; mužské jméno; vydry; luskání; přítok Rýna; posvátné slovo v hinduizmu; týkající se běloruské metropole; rostlina; název plastické hmoty; novozélandský pozemní hokejista; hezcí (slovensky); centrum západobulharské říše; ruční průbojník; nizozemský spisovatel; asistent režiséra Morela; americký atlet; bůh uctívaný v Témě; popelavost; převrhnout; sníst; indonéské sídlo; kovový chemický prvek; vulkanická hornina; šprýmy; postrašit; ?10?; klk; tučné vařené vepřové maso z hlavy a z krku; zasténání; zármutky.

LEGENDA KŘÍŽOVEK MIMO DARVINOVKY PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 7. Malé držátko na násadě kosy. – 8. Krákavý tvor. - 9. Inkoustová skvrna. - 10. Geologický jev. - 11. ?12?. - 12. Středověká česká mince; nároží. - 13. Iniciály autora Věží. - 14. ?11?. - 15. Postava z jednoho z Rjazanovových filmů. - 16. Hafani; katovský. - 17. Zhruba; u Egypťanů nositelka života. - 18. Pleška. – 19. Špice. - 20. Druh citery.

Legenda darvinovky umístěné nalevo pro směr šikmo dolů zPRAva doLEva řazená dle abecedního pořadí LEGENDOvých výrazů: 7.–19. Americký malíř slovenského původu; anglicky „ochromit“; bahno; bulharský básník; celuloid naší výroby; egyptský sportovní funkcionář (člen MOV); hůl; iniciály autora Hlavní ulice; kmen žijící na území Přední Indie; kypré ženy; kytice; linka; McGregorova role; město v Paňdžábu; německy „manželka“; Nerudovo rodiště; ouha; pamírské horstvo; papoušek; perský básník; polský botanik zabývající se pylovou analýzou rašelin; postava z eposu svahilské literatury; představitelka Camilly v italském televizním seriálu; představitelka Miry v jugoslávském filmu; přezdívka Kecee Maté; příslovce odvozené od poplatku vybíraného při přepravě zboží přes státní hranice; příslušník jednoho z germánských kmenů; puškvorec; ruce; sídlo v Mauritánii; slovenský osvícenec; slunce; srazové mezery mezi železničními vozy; starověký stát na Jávě; styl rockové hudby; španělsky „osnovat“; španělsky „přikrýt“; španělský tenorista; titul židovského učence; výpad v hradbách; výraz pro přístav v arabských zeměpisných názvech; vzory (slovensky); záda.

Legenda darvinovky umístěné naPRAvo pro směr šikmo dolů zPRAva doLEva řazená dle abecedního pořadí LEGENDOvých výrazů: 13.–27. Bílkovina z mlíčí lososa; břídil; cenné papíry; český zoolog; člověk z jiného prostředí; dalekohled; florentský časopis; francouzský básník; hlasy některých ptáků; indonéský ostrov; inula; jelenovitý savec; jízdárenská oprať; jméno psa; kámen uzavírající oblouk; katalánský prozaik; krysa; který; kudrnatý pletenec vlasů (podle Mejsnara); kůra; narkomansky zneužívaná přírodní látka; neprůhledné (sklo); nevoják; Obecní dům; opuštěně; pásek; poskakovat; posledně; příkop u cesty; rod netopýrů; souhvězdí; strž; střevní lymfa; svítidla; tělocvičný prvek (slovensky); tympány; úprk; užitková rostlina; vazalská; vlákna užívaná k výrobě hrubých pláten; vojenská jednotka (slovensky); vrbový porost; získávat; znalec koránu; ztrácet.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 57. kolo probíhalo od 23. dubna do 20. května 2020. Otevřít si můžete řešení 57. kola JLA, předběžné výsledky 57. kola JLA a ohlasy na 57. kolo JLA. Věnováno bylo sáňkování, došlo 165 řešení, děkuji za ně. Pěkné červnové dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies