jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 46. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 14. března 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5350 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

46. KOLO

logické úlohY

 

Moto: Sada úloh před vámi
           hraje všemi barvami.

1. Barvení plátna

Nabarvěte některé z 20 ohraničených sektorů plátna šedě tak, aby vždy byl celý sektor nabarven šedě nebo celý zůstal bílý. Pro některé řádky a sloupce je zadáno, kolik políček je v nich nabarvených šedě. Za správné řešení získáte 15 bodů.

2. Krychle 2x2x2

Barvíř obarvil šesti barvami (bílou, červenou, modrou, šedou, zelenou a žlutou) zadaných osm krychliček 1 až 8 tak, že každá z nich měla všechny stěny obarvené různými barvami, jak je vidět z jejich rozvinutých plášťů. Složte z nich krychli o rozměrech 2x2x2 tak, aby každá její stěna byla jinak zbarvená. Stěny, kterými se budou v krychli dotýkat dvě sousední krychličky, musí mít stejnou barvu. K zaslanému řešení postačí doplnit na krychli, jejíž dvě stěny jsou již barevně označeny (jedna šedě, druhá modře), barvu třetí viditelné stěny, čísla jednotlivých krychliček, ze kterých je krychle složena, a uvést, jakou barvu mají odvrácené stěny a podstava. Za správné řešení získáte 20 bodů.


3. Hranol 1x1x6

Barvíř obarvil šesti barvami (bílou, červenou, modrou, šedou, zelenou a žlutou) zadaných šest krychliček 1 až 6 tak, že každá z nich měla všechny stěny obarvené různými barvami, jak je vidět z jejich rozvinutých plášťů. Složte z nich hranol o rozměrech 1x1x6 tak, aby jeho podstavy byly bílé a každá ze čtyř stěn hranolu obsahovala šest různých barev. Stěny, kterými se budou v hranolu dotýkat dvě sousední krychličky, musí mít stejnou barvu. Za každé různé správné řešení v podobě rozvinutého pláště hranolu (na pozicích písmen zleva uveďte čísla příslušných zadaných krychliček) získáte 20 bodů.

4. Čtverec 7x7

Do některých políček čtverce 7x7 vepište po jednom všechna čísla z řady 1 až 14 tak, aby byla umístěna vždy dvě v každém řádku, v každém sloupci a na každé hlavní diagonále. Součty těchto dvou čísel dávají řadu různých součtů umístěných vně čtverce. Do žlutých polí nesmí být umístěna lichá čísla. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Barevné lodě

Zjistěte rozložení čtyř barevných flotil o deseti plavidlech v moři. Různé lodě se nepřekrývají. Lodě stejné barvy se nedotýkají ani rohem. Čísla okolo obrazce udávají počet dílků dané barvy v daném řádku či sloupci. Dvacet dílků lodí je umístěno, čtyři včetně správné barvy. Za správné řešení získáte 25 bodů.

6. Tetramina

Vybarvěte šedou barvou 7 různých tvarů tetramin (otočené tvary považujeme za stejné, překlopené tvary za různé). Šedě vybarvená tetramina se spolu nesmějí dotýkat ani rohem. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies