jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 46. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 14. března 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5350 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

46. KOLO

HÁDANKY

Moto: Desatero tajů tu je,
           každý barvu obsahuje.
 

1               HLÁSKOVKA (N: 9, J: 34)


Chytrák z obce v tváři
dobrým stavem září.

2             VSUVKA
Zří za městem srážky ptáče,
chladí je tok po nemoci,
cizinka zeď barvou krášlí,
ta zdobí dům ve dne v noci.

Zaslouží si stálou péči
ženská ňadra značně velká,
opět čtyřky probírala
jednotvárně učitelka.

3              OBNAŽKA
Naše kopce s náhrobkem ční,
kde brav zvládá cviky čile,
jména psaná obráceně
čtverák píše ženě milé.

Svoje dojmy z první třídy
sdělil Emil tetě Ditě,
při popisu češtináře
zveličoval náležitě.

4           ZÁHADNÝ NÁPIS
Když reflexe stromy chrání,
vzdálenosti klerik hájí.
Skot si na stůl nápoj dává,
kde doklady pěvci mají.
Že hráč vzorně hraje za tým,
v starším tisku povídají.

5              ZÁMĚNKA
Proradní bratři se scházejí u sluje,
měsíc s loretou cirkus nic nedělá,
nepružná žena si na srážky stěžuje,
roucho před surovci zachrání anděla.
Když končí na horách babího léta čas,
tehdy je zdejší kraj svérázně pestrý zas.

6             PŘESUNKA
Rolák dám za bezva stany,
delší čas je cirkus cení,
ryba čeká na bezvětří,
na mez, kdy se voda mění.

Vzpěrač z Čech je sebejistý,
klaun však hlásí po půl jedné,
že osoba z Domažlicka
při zátěži snad teď bledne.

7             VÝLUČKA
Slouží klakson k varování,
země chlapům sukně shání,
pitomost za vroubky stojí,
ledovka je v zimě k mání.

Krč kumšt lidí oceňuje,
nástroj žurnál dohnal v tíseň,
příchozí muž kvůli lásce
jal se zpívat jinou píseň.

8             OBMĚNKA
Ač měl jen tři potraviny,
herec jídlo v tísni chystal,
nejeden strom v pohybu je,
barva září jako krystal.

9             VÝMĚNKA
Co naplat. Luštění tajů vám nevoní,
s nádobou atleti opodál otálí,
rychlík se závadou zpoždění dohoní,
pár dómů paničky sledují zpovzdálí.
Výrazně oděné ženy jsou na koni,
kopyta rozjaří je hned za maštalí.

10          ODSUVKA
Věštbu nad kolébkou postava zvolala,
šéf koupil moc pouzder na drahé korále,
feťáka po trávě pomluva zdolala.
Sovu zří přes podnik doktor i nadále,
potřeba vzdělání do nebe volala,
rybáři žvanili o síti neznale.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 65. kolo JLA probíhalo od 9. prosince 2021 do 12. ledna 2022. Otevřít si můžete řešení 65. kola JLA, výsledky 65. kola JLA a ohlasy na 65. kolo JLA. Došlo 163 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies