jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 46. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 14. března 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5350 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Soutěžní podmínky JLA 2018

S podrobnými soutěžními podmínkami JLA ročníku 2018 se má řešitel možnost seznámit na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz nebo si o ně může napsat vedoucímu soutěže. V seznamu pramenů si oproti minulému ročníku v PO vyřaďte Štika: Lidová strava na Valašsku (Kneifl 1997) a doplňte Šuleř: Je to chůze po kotárech! (Vyšehrad 1989). Ze seznamu pramenů nebudete ve 46. kole JLA potřebovat z PD těchto 10 pramenů: ČBS, Sokol, MEA, MELH, Jordan, SAK, ESGV, VLS, MSJM a NCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

46. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 21

Kovárna z Horní Lidče má zvláštní, trochu tajemnou atmosféru vonící železem, ne-li rovnou předpeklím. U hamru pracovali obvykle čtyři … (1), na holém těle opásáni koženými zástěrami, přízračně ozářeni odlesky ohnivých jisker odlétajících od jejich kladiv bijí do rozžhaveného železa na kovadlině a vnucují mu svoji vůli – a hle, odolná hmota se jim poddává, podřídili si ji a z jejich rukou vycházejí vkusné výkovky domácího … (2).

V následujících dvou letech si připomeneme … (3). Barvíři patřili k váženému cechu a prováděli barvení látek. Zpočátku nepoužívali žádné složité technologické … (4). K barvení byla zapotřebí hliněná … (5) s úzkým hrdlem (jedna taková tvoří obrazec křížovek), v ní se látka podomácku barvila za tepla v lidské moči a po … (6) se nechala okysličit na vzduchu. Později vznikaly barvírny. Měly jednoduché vybavení: … (7) a několik železných kruhů s … (8), na něž se látka zavěsila a ponořila do barviva. Látky na lidový … (9) se vyráběly v různých barvách, nejvíce v bílé, modré či mlynářské světle modré, fialové, hřebíčkové a sivé, a také … (10) bělavá a šedomodrá, jemná „vsacká“ či „lódnová“, povětšinou modrá. Na lněnou látku nebo mušelín se používalo modrotisku. Barvivem na potištěnou látku bylo povětšinou … (11), které barvíři získali od formanů nebo se kupovalo ve městě, někde si zase prostě nakopali modravé hlinky; složení barvivové směsi bývalo tajemstvím barvířských mistrů a jednotlivých barvíren.


ŠIKMÝ SOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
1 shodná střídavá mozaikovka a 5 shodných střídavých polomozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro shodné křížovky je uvedena pouze ve směru zleva vpravo dolů. Skryty jsou 3. (7 8 8 5 7) a 10. tajenka (5). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Koráb. - 2. Výzdoba ze sádry; těžké kladivo. - 3. Napovídat; podzimní oheň na poli; ?5/1?; skvrna. - 4. Město na Balkáně; mineralogická lokalita u Diamantiny; africký jazyk; antropologický znak; Murphyho kolega. - 5. Polykati; těsně; přezdívka Rona Gilberta; anglický teolog; pásmo; svatojánské kvítí. - 6. Zralé nepříliš dřív než ostatní; snížení ceny; důvěra; lihový nápoj; obsahující šedý lesklý kov; plášť do deště. - 7. Recenzent; rak; vonný polokeř; pospíchat; americký architekt; Atanasovova opera; kluk. - 8. Trýznitelé; vychytralí; kmen afrických zemědělců na savanách; ranec; rozdrobovat; druh pšenice; rostlina. - 9. Avozo; deka; obyvatelky kraje kolem Domažlic; optimálně; pevní; pes; ruksak. - 10. ?6?; živobytí (slovensky); nevrlá žena; průlez do kotle; podkovářské nože; ruská jednotka objemu. - 11. Oděv; zákolník; ovoce; hrát (na kytaru); choulostivá; náměstí; ?5/2?; indonéské sídlo. - 12. ?7?; odlomek; matlák; příliš; amnézie; spojovací součástka; dezinfekční prostředek; autor nekrologu Millerova žáka. - 13. Lék užívaný k léčbě osteopatie; spojka; stojačky; pohádkový skřítek; mrholit; ?8?; přežvýkavci; příbuzná. - 14. Bodlina; goliáši; ?11?; imitace; trám v krovu; kapela; město na Hronu; koule. - 15. Alžírský literát; Maďarové; hlava; zbytky hořícího dřeva; bludiště (podle Klicpery); něco spleteného; skládat (pikle). – 16. Heřmánek; charaktery; popíjení; noční živočich; vladařství; plat za určitou práci; lívanec. - 17. Žehlit; antický název Volhy; kácet; padlí; zcela drobné kousky něčeho rozdrceného; ?2?; stromový savec; iniciály autorky Rozhovoru. - 18. ?4?; expozice; koruna P. Marie; individuální; tanec. – 19. Část vozu; kdo se osvědčil; palčivě; mizera; katalánský hudební skladatel; pomazánka. - 20. Okrást; ojet šéfy; ?1?; měřicí přístroj; zasahovati údery; italská řeka. - 21. Plyšová tkanina; bodnout býka kopím do zad (při koridě); ostrost (slovensky); hladina. - 22. Uzbecká řeka; linkovací přístroje; stejný co do významu. – 23. Francouzský spisovatel; český divadelní vědec; citoslovce. – 24. ?9?; spodnička; Paulyho kolega z francouzského televizního seriálu. – 25. Začátečník; vysokoškolák. – 26. Česká hora. – 27. Planetka.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 65. kolo JLA probíhalo od 9. prosince 2021 do 12. ledna 2022. Otevřít si můžete řešení 65. kola JLA, výsledky 65. kola JLA a ohlasy na 65. kolo JLA. Došlo 163 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies