jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 42. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 24. května 2017 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4880 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

42. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: V dolinách i na horách mluví se o bramborách.

1. Odrůdy brambor

V šesti řádcích o šesti políčkách máme zasazené brambory, v každém políčku jednu odrůdu (amerikány A, bíláky B nebo Colette C). V tučně ohraničených segmentech o třech políčkách jsou brambory buď stejné odrůdy, nebo každé různé odrůdy. Vyplňte volná políčka odrůdami A, B nebo C tak, aby dvě stranou sousedící políčka dvou různých segmentů neobsahovala stejnou odrůdu brambor. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

2. Poslední brambora

Po sklizni brambor vám zůstaly na podzim na poli dva kamínky A a C, jedna nať N a poslední brambora B, která se na našem pohledu shora nachází ve středu úsečky DE, přičemž délky úseček AN = AE a CN = CD. Na jaře na poli zůstaly na svých místech jen kamínky A a C, po nati N a po bramboře B nezůstala ani stopa. Pamatujete si jen, že při bodech A a C byly k sobě směřující pravé úhly rovnoramenných trojúhelníků, které někde v prostoru šrafovaného kruhu měly společný vrchol. Za správné určení původního místa brambory a zdůvodnění řešení, tentokrát bez pomoci rastru či souřadnic, získáte 30 bodů.

3. Výstava brambor

Vyplňte přihrádky druhy brambor označenými čísly 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v tučně ohraničených čtvercích o 3 × 3 přihrádkách (polích). V čárkovaně ohraničených segmentech se nachází druhy brambor buď označené pouze lichými čísly, nebo pouze sudými čísly. Za správné řešení získáte 20 bodů.

4. Sbírání brambor

V rastru 6 x 6 polí máte umístěno 35 brambor dle obrázku. Skoky máte vysbírat všechny brambory až na tu poslední, která zůstane na poli č. 36. Za skok považujeme uchopení brambory na vhodném poli, z něj její přeskočení jednoho sousedního pole s bramborou ve vodorovném nebo svislém směru (ne diagonálně) a její položení na volné pole bez brambory bezprostředně sousedící s přeskakovaným polem a sebrání přeskočené brambory (např. počáteční skok 34 – 36, kdy se přeskočená brambora na poli č. 35 sebere). Všechny sebrané brambory vkládáte do košíku mimo rastr. Za tah považujeme jeden nebo více skoků v souvislé řadě. Sesbírejte všech 34 brambor dle zadání co nejmenším počtem x tahů, za správné řešení získáte (25 – x) . 5 bodů.

5. Skladování brambor

Do krabice znázorněné rastrem 8 x 8 políček umístěte 10 brambor o tvarech dle příkladu. Každý silně ohraničený segment krabice obsahuje přesně dvě políčka s bramborami. Dvě políčka s bramborem smí sousedit stranou jedině v případě, že leží ve dvou různých segmentech. Políčka s dvěma různými brambory spolu stranou nesmějí sousedit. Za správné řešení získáte 10 bodů.

6. Brambořiště

Brambořiště má tvar čtyřúhelníku s přímými stranami o délkách 100, 80, 63 a 45 metrů. Uprostřed něj stojí ve stejné vzdálenosti od všech čtyř rohů brambořiště dřevěný kůl. Jakou plochu má brambořiště? Za správný číselný údaj v m² získáte 20 bodů.

7. Dvojice brambor

Vložte do některých políček po jednom bramboru tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval přesně dva brambory. Čísla okolo obrazce udávají, kolik volných políček je mezi dvěma brambory v daném řádku či sloupci. Políčka s brambory se v obrazci nesmějí dotýkat, a to ani diagonálně. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhá od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 58. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 58. kola JLA, zadání hádanek 58. kola JLA nebo zadání logických úloh 58. kola JLA. Kolo je věnováno řezání sečky, pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies