jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 42. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 24. května 2017 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4880 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

42. KOLO

HÁDANKY

Moto: Předkládáme brambory z hádankářské komory.

1               ZÁHADNÝ NÁPIS


  Role oblohy plní přílohy.

2             KLÍČOVKA
             M o u d r o s t
Kmet kouzlo Pechy pochopí,
byť i rukou Eben mával,
kresby Pivce dá za sukno,
peníze zas Bradáč dával.

3              PRONIKAČKA
Kupci část zboží i předměty vyváží,
koupit kus vánočky k pečení lze si,
na strojní součásti novinář naráží,
reklamy s herečkou natáčí kdesi.

Poslední trumf ještě vynášet nechtěla,
nápadník nepřišel, rozčílil ženu,
při dávné svatyni sousedka neměla
v úmyslu vyčkávat za žádnou cenu.

4              OBNAŽKA
Míjí lidé nezkušení
tu část města na Myjavě,
kde brejlovec zvuk vydává,
jazyk se jim plete právě,
tuší návrat kachen k řece,
po paměti teče v dáli,
bramborám zde země svědčí,
sportovci je pojídali.

5               VÝMĚNKA
Na zákusek neměl peníz,
výtěžek dost chabý býval,
za rohem muž bydlel v chýši,
na rybník se z okna díval.
Spravoval dřív staré hrnce,
v zimě občas maso jedl,
ještě v lednu zásoby měl,
potom chudý život vedl.

6              VSUVKA
Stromy s dívkou savci míjí,
nemoci je potkat mohou,
ládoval se kulturista
v určitý čas jen přílohou.

7   PŘESMYČKA SLABIKOVÁ (J: 32)
Okrouhlá stavba pro dramata stvořená
stojí tu léta přes překážky města,
dle radních měla být už dávno zbořená,
za co nás proboha nejvyšší trestá?

Poslanci občanům hovoří do duše,
chybička knížete nevadí,“ šidí,
je zřejmé, že slabá příbuzná Mikuše
potkala duševně nepružné lidi.

8               ZÁMĚNKA
Svůj názor, jak vršit val z hlíny lopatou,
u města za kopcem politik tlumočí,
chce to říct kmet ženě, ta kecá před chatou,
dle ní se sklon pinče jak větřík otočí.

S dvacítkou hadříky seladon velice
ochotně vybírá, nehledí na kačky,
námluvy zvrtly se na konci měsíce,
tou dobou pěstitel dostal prý kopačky.

9               ODSUVKA
Šéfova část těla s výrazem kyselým
ohnisko neklidu řeší od ledna,
čekal míň pokojů, navzdory svízelím
autora překvapí čtyři plus jedna,
dřív baštil nováček brambory se zelím
na prknech, na kterých o roli jedná.

10               ODSUVKA
Těšil objev kardinála,
chválil chránič spouště pušky,
po útěku vybízel kluk
nemotoru zas na hrušky.

Vrch u Šakvic lákal k túře,
pivo bylo chladné vzorně,
na kluzišti často kluci
chovali se nemotorně.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhá od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 58. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 58. kola JLA, zadání hádanek 58. kola JLA nebo zadání logických úloh 58. kola JLA. Kolo je věnováno řezání sečky, pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies