jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 42. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 24. května 2017 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 4880 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze pro toto 42. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2017 doplňte do elektronických pramenů Odborný výkladový slovník na www.priroda.cz/slovnik.php. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 10 pramenů: NEOLOG 1, SCS-K (2005), KNAP 1 (1978), ZKR-ED, ETK, Sokol, MEA, MELH, VLS a ZKR-EU. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

42. KOLO

KŘÍŽOVKA

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 17

Nedá mi to, musím přihlédnout blíže chtěje poodhalit skrytá tajemství zručnosti předků – neboť co ještě podivuhodnější, všechny ... (1) Mlýnské doliny běží a točí se, vyrábějí užitečné věci, jsou i po staletích funkční.

... (2) na hrubou huňu zplsťuje utkanou vlněnou přízi těžkými kladivy za stálého přívalu horké vody a spařováním, ale než k tomu dojde, „ach ach“, valchář se něco nadře, musí matérii několikrát vyjmout a natahovat a překládat, aby nakonec vyrobil … (3) na oděvy, papuče, přikrývky.

Dnes se ve valašské kuchyni zaměříme na brambory, důležitou složku valašské stravy. Ne nadarmo Valaši říkají: „Zemňáky a zelé, živobytí celé.“ Brambory mají na Valašsku různá pojmenování, vedle nejčastějšího názvu zemňáky či zemáky se jim zde také říká … (4). Na Valašsku se rodí tak dobré brambory, že je v minulosti měnili Hanáci za chleba. Upravovaly se různě, vařily se třeba brambory ve slupce, tzv. … (5), ty se jídaly nemaštěné, pouze se solí. Nebo se vařily bez slupky, na velké míse se pomačkaly a pomazaly vařenými trnkami, to prý byla posila. Na jejich mačkání se používaly různé tlouky a … (6). Předlohou pro obrazec křížovky byla … (7).

ŠIKMÁ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ STŘÍDAVÁ POLOMOZAIKOVKA

Křížovka je předložena jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Skryty jsou 1. (7 1 6), 3. (5), 4. (8 4 1 7), 5. (8 1 4), 6. (6) a 7. tajenka (6 2 7 7). Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Indická řeka. - 2. Hornina. - 3. Dispozice; pohled; nápoje. - 4. Šelma; savec; italský herec. - 5. Obyvatelé Súdánu; rány; druh účesu; řecký ostrov. - 6. Okraj; italský lékař; luskoviny; kanic; kněží. - 7. Indonéský ostrov; člen určité vrstvy ve Spartě (slovensky); zámožný; kytovec. - 8. Německá herečka; látka podobná celuloidu; teplá obuv; ryba. - 9. Anglické citoslovce; rod hmyzu; kráva; tah; automobil. - 10. Český malíř; francouzský dirigent; výplata; intervenovat; český skladatel; indiánské nářečí. - 11. Mluvka; nizozemský básník; dračka; spojený (z cizího jazyka); jsoucí všeho druhu; keltská bohyně. - 12. Oddávat se nečinnosti; určité trhliny; španělský básník; řemeslnický nástroj; týkající se kulatého čísla. - 13. Vábící věci; chvost; úhory; místo za oknem; ruský přístav. - 14. Lehký kočár; italská řeka; anglická hudební skupina; česká herečka; koza. - 15. Katalektický tetrametr; skrýše; past. – 16. Druh horečky; marihuanová cigareta; skupina kosočtverečných pyroxenů. – 17. Prkna; několik; historické území mezi Harzem a středním Labem; citoslovce překvapení. – 18. Výčitka; český spisovatel; druh písně; kabela. – 19. Stranou; německý malíř; ambulance. - 20. Rod drobných sukulentů; rostlina. - 21. Pták (slovensky); jihoafrické vrchy; fňukající. - 22. Značně; zlínek (slovensky); druh dýmky; česká ves. - 23. Typ říčního ústí; roční období; zadutí; starořecká filozofická škola. – 24. Rostliny; vlečení; čelist lyžařského vázání; bylina. – 25. Druh dělníka; část nože; druh kaše (španělsky); chléb v podobě válcovitých šišek. – 26. Výtvarné dílo; tkaniny; ruce; ruské sídlo. – 27. Kraje; hlupák; kůže. – 28. Pěvec; Kazikův vzor; jakostní. - 29. Dětská hračka; obytný areál; zlomy. – 30. Kmen obývající území při řece Tana; soužení; menší stavení. - 31. Domácké mužské jméno; sídlo v Konžské demokratické republice; vazba. - 32. Místo pro úschovu vozidel; jméno rozšafného hlemýždě; podívání. – 33. Bezocasé ovce; Kaiserův bratr. – 34. Velký duch. – 35. Šifra autora epigramů v literárně zaměřeném časopise.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 12. Název maďarského listu. - 13. Přijímati krmivo (o dobytku). - 14. ?2?; genetický element; reflex. - 15. Háj; druh pokrmu; nerost. - 16. Sassafras; pudl; dubové (dřevo); pospíchat. – 17. Německý botanik; kudrna; krk; karetní hra; indonéská řeka. – 18. Zemřít; český zpěvák; dílo manžela Hradské; rakouský skladatel; německý herec. – 19. Role herce narozeného v Norfolku + připravit pohovku pro spaní; vysílit; krycí trámce užívané na plavidlech na Labi; příslušník určité sekty; druh dřeva. – 20. Školní práce; prodávající zboží (za provize); domácké ženské jméno; omámeně; morčatovec; kolíbat podešve. - 21. Vačkový spínač; jistoty; stará plošná míra ve Střední Asii; předchůdce galalitu; zhroucený; drobeček; český film. - 22. Houfně; brigádní generál francouzské armády; kněžice; část předloktí; pohody; dívka; dílo Sokratova žáka. - 23. Nasolený sleď; tropický strom; zavinění; puk; zemoun. - 24. Kosmetický přípravek; tkaniny; infekční onemocnění; blesk. - 25. Střely; enzym štěpící tuky; nizozemský herec; americký hráč na bicí; druh poezie. - 26. Skupina (řemeslnická); umělec; ošetřovatel slonů; doptání; ozdoby ženského šatu; anglický sochař. - 27. Bochánky; nevlídně; kuklice; určitým způsobem pokrytá; veslování párem vesel; část vysoké pece. - 28. Přísný zkoušející; druh lněného plátna; krasová sníženina; týkající se části svíčky; francouzská herečka. - 29. Šiška; kolega primáře Dobrotky; sportovní bunda; osada v českokrumlovském hejtmanství; kroupa. - 30. Úmluvy; lesní trať; ukázání (rukou); svinout (klubko). - 31. Vytrvalá bylina; poklopy; lehké přístřeší; mající určitou plochu. - 32. Cizokrajné zvíře; krajíc; tanec; cizí ženské jméno. - 33. Americký chemik; země; strach; louky. - 34. Zatykač; letec; mozková plena. - 35. Intenzivní přesvědčování; část hudebního nástroje; kontrola. - 36. Určité stoly; jméno našeho zpěváka; týkající se zemědělského pozemku. - 37. Zahraniční literární skupina; hlučení. - 38. Ukazovací zájmeno. - 39. Jednoslabičné domácké mužské jméno.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhá od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 58. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 58. kola JLA, zadání hádanek 58. kola JLA nebo zadání logických úloh 58. kola JLA. Kolo je věnováno řezání sečky, pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies